Bart Somers wil burgemeesters meer bevoegdheden geven, maar schiet federaal plan af: “Straalt wantrouwen uit”

Ook Vlaams minster van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om de veiligheid in hun gemeente te garanderen. Dat vertelde hij aan Business AM. Somers heeft echter stevige bedenkingen bij het plan van de federale regering.


Beluister hier het volledige interview met minister Somers:


In het nieuws: Burgemeesters Bart De Wever (N-VA) van Antwerpen en Philippe Close (PS) van Brussel pleitten voor meer bevoegdheden voor burgemeesters van grootsteden. Zowel op federaal als op Vlaams niveau liggen er wetsvoorstellen klaar zodat burgemeesters problemen kunnen aanpakken.

  • Somers: “Vlaanderen is ook met een bestuurlijk handhavingsdecreet bezig voor haar bevoegdheden. En daar vertrekken wij van vertrouwen in de burgemeester. Die burgemeester moet dus niet eerst advies inwinnen voor hij kan handelen. Je moet kort op de bal kunnen spelen. Voor de Vlaamse bevoegdheden zal de burgemeester alleen maar bewijslast moeten voorleggen wanneer hij zo’n beslissing neemt. Het gaat over welke instrumenten we geven aan burgemeesters om te kunnen optreden.”
  • “In de nieuwe gemeentewet staat dat men bijvoorbeeld in belang van de openbare veiligheid maatregelen kan opleggen. Denk maar aan een plaatsverbod tegenover jongeren die rond een bioscoop de zaak onleefbaar maken of het tijdelijk in beslag nemen van wagens die te snel en te gevaarlijk rijden. Dan kan je daar een vuist tegen maken. Het zijn die bevoegdheden die een burgemeester zou moeten hebben en die beter nog versterkt kunnen worden.”
  • “Met het federale wetsontwerp dat nu in de Kamer ligt, wil men de bevoegdheden van de burgemeesters verruimen, maar op een manier die wantrouwen uitstraalt. Tegelijkertijd is er in Vlaanderen ook een decreet dat op tafel ligt dat van vertrouwen uitgaat. Dat is de benadering die we moeten doorvoeren”, aldus Somers. “En het pleidooi van de burgemeesters moet gezien worden als een vraag naar de federale overheid om zoveel mogelijk uit te gaan van het vertrouwen in de burgemeesters.”

(ns)

Meer
Lees meer...