Spoorwegen beginnen 2016 met 5 stakingsdagen midden in de examens

Spoorwegen beginnen 2016 met 5 stakingsdagen midden in de examens

De spoorwegen gaan in januari meteen vijf dagen staken. De socialistische en christelijke spoorbonden hebben zowel in Vlaanderen als in Wallonië een stakingsaanzegging ingediend. Ze zijn van plan om één keer 48 uur, en later in de maand nog eens 72 uur het werk neer te leggen.

De bonden willen op woensdag 6 en donderdag 7 januari een eerste keer staken. Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari zou dan nog een staking van liefst 72 uur kunnen volgen. De acties zijn een reactie op de maatregelen om de productiviteit te verhogen, die de directie wil doorvoeren. De vakbonden hebben het ontwerp van de cao voor de periode van 2016 tot 2018 gisteren verworpen. Na het afspringen van de gesprekken lieten de directies van de NMBS, Infrabel en HR Rail weten dat ze de maatregelen op 1 januari willen doordrukken.

Examens

Concreet zal het spoorpersoneel gemiddeld een uur per week meer moeten werken. Volgens de vakbonden is er geen enkel overleg geweest. “De werkgevers van het spoor dringen hun visie op, zonder te luisteren, en willen al die maatregelen doordrukken”, klinkt het vanochtend in de media. Of ook de liberale vakbond zal staken is nog niet geweten.

De vijf stakingsdagen zouden slecht nieuws voor de studenten zijn, want zij hebben op dat moment examens. Reizigersorganisatie TreinTramBus kan niet geloven dat de vakbonden zo’n zware staking aankondigen. “Vijf dagen op een maand staken is het ergste wat we de voorbije decennia op dit vlak gezien hebben”, stelt woordvoerder Jan Vanseveren tegenover de VRT. “We zijn bovendien verbaasd dat deze aankondiging komt op het ogenblik dat de onderhandelingen nog maar pas gestart zijn.”

TreinTramBus hoopt dat de spoorbonden nog zullen bijdraaien. De reizigers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de problematiek die de stakers onder de aandacht willen brengen, stelt Vanseveren nog. Op de sociale media is er bij die reizigers dan ook weinig begrip:

“Minder personeel ook slecht voor reizigers”

In De Ochtend op Radio 1 legde Ludo Sempels van het ACOD uit dat hij dat soort reacties begrijpt, maar “als vakbond verdedigen wij niet alleen de belangen van het personeel, maar ook die van de treinreizigers. Als er minder personeel is, gaat dat ten koste van de dienstverlening en de service.” Hij benadrukt ook dat het stakingsaanzeggingen zijn en dat de bonden intussen bereid zijn om verder te blijven onderhandelen.

Ook vanuit politieke hoek wordt gereageerd. Zo stelt de N-VA dat ze de wet die het sociaal overleg bij de NMBS regelt, willen laten schrappen. Dat zou de macht van de spoorbonden aanzienlijk inperken. De partij denkt dat er “wel een meerderheid voor te vinden zal zijn, als de bonden zich zo onredelijk blijven opstellen”. Nu moet er in het nationaal paritair comité een tweederdemeerderheid zijn, terwijl de bonden en de directie elk over de helft van de stemmen beschikken. N-VA wil dat een gewone meerderheid in de toekomst kan volstaan.

Gesponsorde artikelen