Staatsecretaris De Crem is zes volle weken afwezig, om te studeren op Harvard: “Hij maakt zichzelf overbodig”

Staatsecretaris De Crem is zes volle weken afwezig, om te studeren op Harvard: “Hij maakt zichzelf overbodig”

Kan een staatssecretaris zomaar in volle regeringsperiode zes weken verdwijnen om te gaan bijstuderen? En zelfs een belangrijke handelsmissie naar Japan laten schieten, omdat hij op Harvard zit? Die vragen moet staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) beantwoorden, nu hij plots de volle zes weken in de VS doorbrengt. Groen heeft grote bedenkingen.

Okay, het is best prestigieus om les te gaan volgen op Harvard Business School, al is het betalend programma van zes weken natuurlijk geen echt master-diploma. Maar staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) wil het duidelijk doodgraag volgen. Want ondertussen is het parlementaire jaar terug begonnen, en De Crem zit nog steeds in de VS. En hij kan ook niet mee op de koninklijke missie naar Japan.

De Crem blijft gewoon tot 26 oktober in Boston, om daar te studeren. Vermoedelijk gaat het om het Advanced Management Program. Dat programma heeft als baseline “transforming proven leaders into global executives” en kost maar liefst 80.000 dollar. Daarmee zijn wel de meeste maaltijden, de boeken en de accommodatie betaald, zo staat op de website te lezen. De Crem betaalt z’n studie naar eigen zeggen uit z’n eigen zak.

Maar z’n afwezigheid is niet naar de zin van Groen. Kamerlid Wouter De Vriendt heeft in Het Laatste Nieuws vragen bij de houding van De Crem: “Op deze manier maakt hij zichzelf overbodig.” Rond De Crem en de ‘overbodigheid’ van z’n functie is al erg veel te doen geweest. Buitenlandse handel is voor een groot deel een regionale bevoegdheid geworden. Maar toch koos de regering er in 2014 voor om er een aparte functie voor te creëren, tot verrassing van velen.

Het was Bart De Wever (N-VA) die de knuppel in het hoenderhok gooide, toen die tijdens een reis naar New York zich op een persmoment luidop afvroeg “wat De Crem eigenlijk hele dagen doet?” “Hoe houdt die man zich bezig”, lanceerde De Wever de aanval in z’n gekende stijl. Nu heeft hij een antwoord.

“Waar zit de ethiek”

“Het parlement begint pas te werken op 15 september. Is het dan te veel gevraagd om dan op post te zijn? De Crem kan studeren zoveel hij wil, maar dan wel tijdens zijn vakantie. Onze ondernemers verdienen een staatssecretaris die toegewijd is, geen parttime regeringslid”, haalt De Vriendt uit. “Hoe is het mogelijk dat CD&V meedoet aan dergelijke praktijken? “Waar zit hun ethiek? Dit is politiek van de oude stempel en onverantwoord omgaan met het belang van de functie.”

De Vriendt gaat premier Michel ondervragen over de kwestie. “Groen heeft bewust niet mee gedaan aan de polemiek die Bart De Wever heeft opgestart, toen hij zich afvroeg wat De Crem hele dagen zat te doen”, zegt De Vriendt nog. “Omdat wij de meerwaarde inzien van iemand die in het buitenland deuren opent voor onze bedrijven. Maar het is nu Pieter De Crem zélf die zijn job overbodig maakt.”

Op het kabinet van De Crem zijn ze zich van geen kwaad bewust. Volgens hen valt de opleiding aan Harvard volledig binnen het takenpakket als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. “Deze opleiding moet hem in staat stellen om nóg beter in te schatten welke economische en handelsuitdagingen ons land en de internationale wereld zullen beïnvloeden en sturen. We denken in het bijzonder aan internationale vrijhandelsakkoorden zoals TTIP (tussen Europa en Amerika), CETA (tussen Europa en Canada) en de Brexit. Daarnaast is het ook zeer belangrijk om de interne beslissingsmechanismen van de grote bedrijven en multinationals nog beter te leren kennen.” De staatssecretaris bracht premier Charles Michel (MR), vicepremier Kris Peeters (CD&V) en CD&V-voorzitter Wouter Beke hierover op de hoogte.

Gesponsorde artikelen