Steeds meer energieleveranciers schakelen incassobureaus in: wat nu?

Geschreven met branded content van Debtt.

Door de oplopende energieprijzen komen steeds meer Belgische gezinnen in de problemen. Tegelijkertijd is het bij energiebedrijven alle hens aan dek. Veel mensen hebben vragen over hun energiefactuur, vragen om afbetalingsplannen en er kruipt ook nog eens veel tijd in het achternagaan van de schulden. Hierdoor schakelen energiebedrijven steeds vaker incassobureaus in. Een incassobureau neemt een aantal taken uit handen en zal de schuld bij de klant innen.

Energiebedrijven mogen een incassobureau inschakelen

Wanneer klanten hun energiefactuur niet betalen, kan de energieleverancier zelf de schuld trachten te innen. De leverancier kan ook beslissen om dit over te laten aan een extern bedrijf, een incassobureau. Energiebedrijven zijn vrij om te beslissen of ze dit doen en hoe ze dit doen. Er zijn wel een aantal spelregels die men moet respecteren. Zo moet er altijd eerst een betalingsherinnering zijn. Twee weken later volgt er een ingebrekestelling. Daarnaast moet men communiceren dat de klant recht heeft op een afbetalingsplan. Het energiebedrijf is echter niet verplicht om dit zelf te doen. Het mag deze stappen ook uitbesteden aan een incassobureau. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat men al van bij de eerste herinnering contact heeft met het incassobureau. Een afbetalingsplan is ook steeds vaker rechtstreeks bij het incassobureau te onderhandelen.

Toenemend aantal mensen kan de energiefactuur niet betalen

Uit de eerste cijfers blijkt dat het aantal energiedossiers dat bij dergelijke incassobureaus ligt de afgelopen tijd sterk is toegenomen. Bij de Ombudsdienst voor Energie is het aantal klachten over energiebedrijven die incassobureaus inschakelen met 14% toegenomen. Het Nieuwsblad berichtte eerder dat het aantal energiedossiers bij Intrum, een van de grootste incassobureaus, de voorbije maanden met 12% is gegroeid. Bij de schuldhulpverlener MyTrustO zijn het aantal oproepen waarbij energie een van de factoren was de afgelopen tijd van 30% naar 60% gestegen. De cijfers spreken voor zich. Vooral mensen in de middenklasse, die hun factuur met factor twee of drie hebben zien stijgen en die niet in aanmerking komen voor een sociaal tarief, komen in de problemen.

Omgaan met een incassobureau bij energieschulden

Het is niet omdat een energiebedrijf een incassobureau inschakelt dat de consument zijn rechten verliest. De consument blijft bijvoorbeeld recht hebben op een afbetalingsplan. Ook betalingsuitstel, bijvoorbeeld in afwachting van het loon, kan een oplossing bieden. Het is niet nodig om meteen te panikeren, want in samenspraak met het incassobureau en de energieleverancier is het vaak nog steeds mogelijk om passende oplossingen uit te werken. Hoe dan ook dien je wel te reageren. Niks doen is geen oplossing.

Het is uiteraard wel belangrijk om altijd goed te controleren of de gegevens juist zijn. Vraag eventueel om extra inlichtingen zodat je de vordering kan controleren. Ben je het niet eens met de vordering? Dan kan je altijd reageren op de aanmaning en het een en ander betwisten. Doe dat bij voorkeur altijd aangetekend en richt je brief zowel naar het energiebedrijf als naar het incassobureau. Motiveer duidelijk waarom je de schuld betwist.

Als het incassobureau of de energieleverancier zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld met betrekking tot het versturen van een herinneringsfactuur, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de federale Ombudsdienst voor Energie.

Meer
Lees meer...