Stikstofdossier splijt Vlaamse regering: N-VA en Open Vld dienen voorstel in zonder cd&v

Coup de théâtre in de Vlaamse regering. De regeringspartijen N-VA en Open Vld dienen een voorstel van stikstofdecreet in, zonder coalitiepartner cd&v.

Het nieuws: In het Vlaams parlement dienen de fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) het voorstel in mét de steun van hun partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Tom Ongena (Open Vld), die vanuit hun rol als parlementslid het voorstel mee-indienen.

De reactie: Cd&v wordt zo buitenspel gezet en zegt in een eerste reactie “akte te nemen” van de opmerkelijke démarche.

De achtergrond:

  • N-VA en Open VLD verwijzen naar de recente negatieve beslissing rond de grote investering van chemiereus Ineos in de Antwerpse haven en hopen zo “het stikstofdossier te deblokkeren”. Of de afkeuring van het Ineos-dossier rechtstreeks verband houdt met het ontbreken van een regelgevend kader over stikstof, is evenwel voorwerp van politieke discussies.
  • Recentelijk weigerde minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) binnen de Vlaamse regering om het ontwerpdecreet, dat het stikstofakkoord van maart vertaalde in een wettekst, goed te keuren.
Meer
Lees meer...