Studenten schatten hun vrouwelijke professoren slechter in

Studenten schatten hun vrouwelijke professoren slechter in

Studenten van de prestigieuze School of Business and Economics in Maastricht beoordelen vrouwelijke docenten significant slechter dan hun mannelijke collega’s. Dat is opmerkelijk, omdat uit onderzoek net blijkt dat het geslacht van een professor geen invloed heeft op hun prestaties. Nog verontrustender is dat mannelijke studenten vrouwelijke profs systematisch slechter inschatten dan vrouwelijke studenten.

Binnenkort verschijnt er een studie over genderperceptie in de academische wereld in de Journal of the European Economic Association door auteurs Friederike Men (universiteit van Essex), Jan Sauermann (universiteit van Stockholm) en Ulf Zölitz (universiteit van Bonn). Daarvoor werden tussen 2009 en 2013 ruim 20.000 studenten bevraagd over hun docenten aan de School of Business and Economics aan de universiteit van Maastricht. De studenten werden willekeurig bevraagd over een mannelijke of vrouwelijke docent voordat ze hun punten van het vak in kwestie kenden. De helft van de studenten waren Duits, een derde Nederlands en de rest was voornamelijk afkomstig uit andere Europese en Aziatische landen. De docenten werden beoordeeld op een schaal van nul tot honderd. De vrouwelijke professoren scoorden gemiddeld 37 punten minder dan hun mannelijke collega’s. Veel studenten vonden onder andere dat vrouwelijke docenten lagere punten gaven zelfs als het om online leerplatformen ging.

Vergelijkbare resultaten, ongeacht geslacht docenten

Toch zijn vrouwen geen slechtere leraars. Gemiddeld behaalden de studenten even goede punten voor dezelfde vakken, of die nu door een man of vrouw gegeven werden. Ook had het geslacht van de docent geen invloed op het aantal studie-uren die de studenten aan een bepaald vak spendeerden. Bovendien had het geslacht van docenten over het algemeen geen invloed op de prestaties van de studenten. Daarom besluit de studie dat een vrouwelijke docent van even grote waarde is als een mannelijke docent voor het leerproces van de studenten.

Verontrustend resultaat

Als de resultaten van de studie voor gender bias gecontroleerd werden, zakte het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke docenten op de 100 puntenschaal van 37 punten naar vijf punten. Dat is een significant verschil. Hoewel zowel mannelijke als vrouwelijke studenten een slechtere beoordeling gaven aan vrouwelijke docenten, bleken de mannelijke studenten meer bevooroordeeld te zijn. Wat vooral zorgwekkend is: dat verschil in beoordeling was het grootst bij jongere docenten. De School of Business and Economics in Maastricht staat erg hoog aangeschreven. De alumni zullen in de toekomst wellicht enkele hoge, leidinggevende functies bekleden in invloedrijke bedrijven. Dat zou weleens gevolgen kunnen hebben voor de gendergelijkheid op de werkvloer.

Gesponsorde artikelen