’t Is gebeurd: Ringland haalt 100.000 euro op voor studies naar volledige overkapping

’t Is gebeurd: Ringland haalt 100.000 euro op voor studies naar volledige overkapping

Ringland heeft via crowdfunding de beoogde 100.000 euro opgehaald. Met dat geld wil de vereniging van onder meer architecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs drie bijkomende studies over de overkapping van de Antwerpse ring bekostigen. 

Vijfduizend mensen die twintig euro of meer wilden doneren om van Antwerpen een van de meest leefbare steden van Europa te maken. Dat was de oproep die Ringland, het collectief dat ijvert voor de overkapping van de Antwerpse ring, half oktober deed, en kijk: de 100.000 euro is binnen. 

Met de 100.000 euro zullen een mobiliteits-, een leefbaarheids- en vastgoedstudie betaald worden. Met als groot doel de politiek te overtuigen van de overkapping van de Ring. De resultaten zullen op 27 april 2015 aan het grote publiek gepresenteerd in De Roma in Borgerhout. 

Voordelen

Volgens de initiatiefnemers is die overkapping beter voor de mobiliteit (minder files, veiliger verkeer), beter voor de gezondheid (minder fijn stof en geluidsoverlast) en creëert ze meer ruimte voor duurzame stadsgroei.

Ringland heeft al een overkappingsplan klaar, maar het is onduidelijk of en in hoeverre dat kan worden gecombineerd met de Oosterweelverbinding van de Vlaamse regering.

Gesponsorde artikelen