Taalstrijd woedt nu ook in Catalonië: Rajoy wil ook Spaans onderwijs in Catalaanse scholen

Taalstrijd woedt nu ook in Catalonië: Rajoy wil ook Spaans onderwijs in Catalaanse scholen

De regering Rajoy bekijkt hoe ze het gebruik van het Spaans in het Catalaanse onderwijs opnieuw kan opwaarderen. Het gebruik van het Spaans ligt erg gevoelig in Catalonië. Tijdens de dictatuur van Francisco Franco (1939 – 1975) was het in Catalonië verboden Catalaans te spreken. Vanaf 1978 werd die situatie stilaan maar zeker gewijzigd. Het Catalaans werd in 1983 tenslotte bij wet in ere hersteld als de officiële taal van de autonome regio. 


De Catalaanse regering probeert nu het gebruik de taal zoveel mogelijk te bevorderen. Nu worden alle lessen op school gegeven in het Catalaans. Op veel lagere- en middelbare scholen heeft het Spaans zo het statuut van ‘buitenlandse taal’ gekregen. De meerderheid van de Catalaanse politici en onderwijsinstellingen hebben zich altijd verzet tegen een systeem waarbij leerlingen de keuze zouden krijgen om de lessen in het Spaans te volgen indien ze dat zouden wensen. Volgens hen zou dat het gebruik van de Catalaanse taal en de lokale cultuur in gevaar brengen.

Anderen werpen op dat kinderen die 2 uur per week Spaanse les volgen onmogelijk een goed begrip van de taal kunnen hebben. Verschillende studies geven nochtans aan dat het niveau van de studenten die in het Catalaans worden onderwezen niet veel verschilt van dat van de jongeren die in het Spaans worden onderwezen. Volgens het Instituto Cervantes spreken zo’n 572 miljoen mensen in de wereld Spaans. Catalaans is de moedertaal van zo’n 10 miljoen mensen. In Catalonië gaan 1,5 miljoen jongeren naar school.

EPA

Ouders moeten taal kunnen kiezen waarin kinderen worden onderwezen

De regering Rajoy lijkt nu van de chaos in Catalonië gebruik te willen maken om onder impuls van het befaamde artikel 155 het Spaans opnieuw op te waarderen. Dat is het grondwetsartikel dat stipuleert dat als een regiobestuur de grondwet schendt, de Spaanse regering “de wettelijke toestand in de regio mag herstellen”. Het artikel is in oktober, kort na het onwettige referendum over onafhankelijkheid, in werking getreden

“We bestuderen hoe we het Spaans opnieuw kunnen opwaarderen. We doen dat omdat deze regering vrijheid belangrijk vindt en dat binnen die vrijheid ouders de keuze moeten krijgen om de voertaal te kiezen waarin hun kinderen worden onderwezen.” Hoe de regering dat gaat regelen is nog niet duidelijk.

Gesponsorde artikelen