Terug naar af: document over vrouw van Jezus blijkt toch fake

Terug naar af: document over vrouw van Jezus blijkt toch fake

Het was wat: een vooraanstaande theologe aan de Harvard Divinity School publiceerde in april dat ze een oud document had gekregen waarin stond dat Jezus wel degelijk een vrouw had. Helaas, het blijkt niet te kloppen. 

Karen King, professor aan de Harvard Divinity School, publiceerde in april in de Harvard Theological Review dat ze een authethiek document had, afkomstig uit Egypte, zeker 1.500 jaar oud en waarin gerefereerd werd naar de echtgenote van Jezus.

Er was spectroscopie op het papier losgelaten, het handschrift was gecheckt en zelfs de samenstelling van de ink: drie experts van belangrijke universiteiten gaven King gelijk en claimden ook dat het document echt was. 

Leo

Maar James Yardley (senior research scientist in the Center for Integrated Science and Engineering at Columbia University), Alexis Hagadorn (head of conservation at Columbia) en Malcolm Choat (Macquarie University) zaten dus wel degelijk fout. 

Ondermeer een Vlaming, Leo Depuydt, een theoloog aan Brown University, hielp mee de hoax ontmaskeren. De schrijfstijl, het dialect, het gebruik van bepaalde koptische tekens: het klopt allemaal niet. Blijft natuurlijk de vraag wie de hoax uithaalde én die de middelen heeft om inkt en papyrus dat wel degelijk 1.500 jaar oud is aan te schaffen om zoiets te doen. Misschien was het een marketingstunt voor iets nieuws van Dan Brown.

Gesponsorde artikelen