Tienduizenden Druzen in Israël protesteren tegen nieuwe wet

Tienduizenden Druzen in Israël protesteren tegen nieuwe wet

In Tel Avis zijn tienduizenden van de Druzen-minderheid gisteravond afgezakt naar het Rabin-plein om te protesteren. Ze zijn allemaal sterk tegen de nieuwe wet die Israël definieert als Joodse natiestaat. De Arabisch sprekende Druzen vinden dat deze wet hen degradeert tot tweederangsburgers. Volgens de wet is het Arabisch geen officiële taal meer van het land.

In juli keurde het parlement het desbetreffende wetsvoorstel goed en werd Israël een ‘natiestaat van het Joodse volk’. De omstreden wet die het recht op zelfbeschikking enkel aan de joden verleent, wordt door velen niet geaccepteerd, zoals de Druzen-minderheid in Israël. Het is ook niet alledaags dat zo’n minderheid met zo veel op straat komt in Israël.

Israëlische nationaliteit

De Druzen spreken Arabisch, hebben een eigen godsdienst en volgen eigen voorschriften. Maar het volk heeft wel de Israëlische nationaliteit en dienen in het Israëlische leger. Door de nieuwe wet is het Arabisch geen officiële landstaal meer van het land. Hebreeuws is nu de enige officiële taal van het land.

Het Forum van Druzische Legerofficieren heeft de aanzet gegeven op te protesteren nadat het gesprek tussen de druzische leiders en premier Netanyahu niet uithaalde.

Joodse Natie

De ‘ontwikkeling van Joodse vestiging’ is voor de Israëlieten een kwestie van nationaal belang, om een land te hebben met kenmerken die eigen zijn aan het Jodendom. De Joodse premier sprak van een “historisch moment” in de geschiedenis van het zionisme en de staat Israël.

Gesponsorde artikelen