Tomorrowland krijgt vergunning voor 20 jaar

Tomorrowland krijgt vergunning voor 20 jaar

De kans de drie resterende boze buren van Tomorrowland alsnog hun slag thuis halen om het festival te verbieden, is weer een flink stuk kleiner geworden. De provincie Antwerpen heeft de organisatie van het festival een milieuvergunning gegeven voor twintig jaar. Dat is overigens de normale looptijd voor zo’n vergunning.

Met het verlenen van de milieuvergunning schept de deputatie een vast kader voor 20 jaar voor de organisatie van het Tomorrowland op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Hiermee komt een einde aan de jaarlijkse tijdelijke vergunningen afgeleverd door het Boomse gemeentebestuur. 

“Het festival is volwassen geworden en kan nu een aantal investeringen ten gunste van de omgeving realiseren. De spelregels zijn duidelijk voor de volgende jaren”, reageert Tomorrowland. De vergunning regelt onder meer het lozen van afvalwater in de riolering, het plaatsen van elektriciteitsgeneratoren, de opslag van brandstoffen en het correct omgaan met het vuurwerk.

Tot 1 uur ’s nachts

De deputatie stelt ook vast dat de minister een afwijking verleende voor de lichtshows en verwerkt die  in de vergunning. Wat geluid betreft moet Tomorrowland zich te houden aan de Vlarem-verplichtingen. Daarvoor stelt Tomorrowland een extern geluidsexpert aan “zodat onafhankelijk ingegrepen kan worden waar nodig”.

Wat staat er nog in de vergunning? Dat het festival niet vroeger dan ’s middags mag beginnen en gedaan moet zijn om 1 uur ’s nachts, behalve op zondag, wanneer het om middernacht moet stoppen. De opbouw mag vijf weken op voorhand beginnen en alles moet twee weken na het festival zijn opgeruimd.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen meent dat “met deze vergunning en de in het verleden geleverde inspanningen het festival op De Schorre maximaal omkaderd en opgevolgd wordt om de veiligheid van de bezoekers te maximaliseren en de impact op de omgeving en omwonenden te minimaliseren. De organisator wordt bovendien elk jaar verplicht om wijzigingen aan de festivalopstelling tijdig door te geven aan de gemeente Boom en de milieu-inspectie. Op deze manier garandeert de provincie een permanente opvolging van het festival.”

Raad van State

Als er buurtbewoners zijn die bezwaar willen aantekenen tegen de vergunning, dan moeten ze aankloppen bij de minister of naar de Raad van State trekken. 

De vergunning is een nieuwe streep door de rekening van nimby-advocate Griet Cnudde en der nog drie resterende buren die Tomorrowland willen verbieden. Zij argumenteerden dat het festival niet de nodige vergunning had. 

Eerder deze week bleek dat Cnudde en haar drie overblijvende cliënten in beroep gaan tegen de zaak in kortgeding die ze verloren. Dat beroep komt voor op 21 mei.

Gesponsorde artikelen