Tomorrowlandverbod? De mogelijke maatschappelijke gevolgen

Tomorrowlandverbod? De mogelijke maatschappelijke gevolgen

Voorlopig ging het in de discussie over Tomorrowland vooral over de individuele belangen vs. de economische belangen. Maar de maatschappelijke gevolgen van een eventueel verbod kunnen veel verder gaan, schrijft monkey contributor Michiel Praet.

Individuele rechten zijn goed en van groot belang. Maar zijn ze absoluut? Wanneer kunnen de maatschappelijke belangen een beperkte schending op individuele rechten (zoals recht op rust) rechtvaardigen? In deze zaak is het duidelijk dat de individuele rechten slechts beperkt geschonden worden (eenmalig 2 weekends op een jaar). Dat is iets helemaal anders dan wanneer Tomorrowland zou besluiten een hele maand (of ieder weekend op een jaar) aan een stuk zijn festival te organiseren. Dan zouden de individuele belangen de maatschappelijke belangen inderdaad moeten overstijgen, maar bij dit stuk zal duidelijk worden dat in het huidig geval de maatschappelijke gevolgen te groot zijn ten opzichte van de individuele baten.

Justitie

Stel dat de klagers gelijk zouden krijgen en dat Tomorrowland verboden zou worden. Welk beeld zal de gemiddelde Vlaming/Belg dan hebben van justitie? Op dit moment kampt justitie al voor een groot deel met een “wereldvreemd” en “onrechtvaardig” imago. Wanneer enkele personen een internationaal geprezen festival, dat waarden zoals respect, verdraagzaamheid en anti-racisme uitstraalt, aan banden kan leggen vanwege het beperkte lawaai gedurende eenmalig 2 weekends op jaarbasis zijn daar vraagtekens bij te plaatsen. Mensen zullen nog minder vertrouwen hebben in justitie, aangezien het overgrote deel van de burgers zulke uitspraken als onrechtvaardig zou beschouwen. Ook zou het voor een deel imagoschade kunnen opleveren aan het beroep van advocaat (mensen die denken “moeten advocaten zich daarmee bezig houden?”) Grootste slachtoffers: De rechtstaat in haar geheel

Onrust

Vele mensen koppelen een deel van hun sociale identiteit aan het festival. Dit is te merken bij mensen (uit het buitenland) die zelfs tattoo’s laten zetten met het symbool van Tomorrowland. Het belang dat het festival voor vele mensen heeft is te verklaren door de unieke sfeer en de waarden die het festival uitdraagt (anti-racisme, verdraagzaamheid, openheid,…). Wanneer het festival verboden zou worden, zouden vele mensen dit ervaren als een aanslag op hun sociale identiteit. Daardoor is de kans dat bepaalde mensen gewelddadig gaan reageren enorm groot. Betogingen kunnen ontstaan, vandalisme in de buurt van het festival, massale bedreigingen naar de klagers toe,…. Geweld is in alle omstandigheden af te keuren, maar het zou in dit geval wel te verklaren zijn. Grootste slachtoffers: Burgers van Boom en omstreken.

Maatschappelijke waarden

Tomorrowland is een festival dat wereldwijd waarden zoals anti-racisme, respect, verdraagzaamheid, vriendelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Op zo goed als geen enkel ander festival kunnen zoveel verschillende culturen samen feesten. Het is een festival waar zelfs Russen en Oekraïners met elkaar zouden kunnen dansen. Op bijna geen enkel ander festival zijn de mensen zo open tegen elkaar en vriendelijk voor elkaar: of je nu blank/zwart, groot/klein, dik/dun, al dan niet andersvalide, jong/oud, het maakt allemaal niet uit. Je feest daar SAMEN! Ook de vriendelijkheid scheert daar toppen: vanaf er iemand op per toeval op iemand anders tenen danst/stapt komt daar meteen 100 keer sorry voor in de plaats. Op welke plek in België is dat ook het geval? Moesten de 7 klagers (en hun advocate) hun zin krijgen zou dit een enorme slag betekenen op de waarden die het festival uitdraagt. Het leven is nu eenmaal samenleven, mensen leven niet alleen op deze planeet. Dan is het ook de taak dat mensen elkaar iets gunnen als dit met het nodige respect gebeurt. Persoonlijk ken ik bijna geen enkele andere organisatie die zoveel overlegt met zijn buurtbewoners (vergaderingen, bemiddelingen, centrale waarbij men met klachten terecht kan,…) en probeert de natuurschade tot een absoluut minimum te beperken (vb. het aantal vuilbakken en ook hoeveel belang er wordt gehecht tijdens het festival aan het feit dat je respect moet hebben voor de natuur). Het is dan ook erg om vast te stellen dat net zo’n festival het slachtoffer moet worden van haat en onverdraagzaamheid. Grootste slachtoffers: de wereldwijde maatschappij

Imago België

Wanneer je iemand in het buitenland vraagt wat die over België weet, antwoordt deze vaak: “Chocolate, beer and… Tomorrowland”. Tomorrowland geeft België een zeer goed imago en dit proberen de 7 cliënten te bestrijden (door hen te betichten van corruptie terwijl er waarschijnlijk niets in de plaats is gevraagd voor die gratis tickets en dit een praktijk gebeurt die waarschijnlijk op heel wat festivals gaande is, dus waarom juist weer Tomorrowland viseren?). Wat moeten die mensen uit het buitenland van België wel denken als 7 klagers hun favoriete festival kunnen verbieden door de geluidsoverlast die ze 2 weekends hebben? Wanneer we dit voorleggen op Facebookgroepen geloven de meeste buitenlanders ons niet dat dit werkelijk mogelijk is (in België). Welke deuk zou het imago van België krijgen als het blijkt dat dit wel degelijk mogelijk is? Hoeveel mensen zullen nog op reis willen naar België? Hoeveel bedrijven zullen nog willen investeren in ons land? Hoeveel mensen uit het buitenland zouden nog naar het door hen gepercipieerde verzuurde België willen migreren? De imagoschade die België zou oplopen is niet te schatten. Grootste slachtoffers: imago van Belgen

Hek van de dam

Indien de 7 klagers (en hun advocate) dit zouden toekrijgen, is het hek van de dam. Wat is het volgende? Rock Werchter, Pukkelpop, Gentse feesten, Lokerse feesten verbieden omdat er één individu last heeft van het geluid? Als ik dus bvb. een hekel heb aan Graspop zou ik dus kunnen verhuizen naar daar (juist naast het terrein) en vervolgens blijven procederen tot ik gelijk krijg. In wat voor wereld leven we dan? Wat zijn de volgende slachtoffers van de onverdraagzaamheid dan: Voetbalwedstrijden (want is minstens om de twee weken grote overlast) en alle andere festiviteiten. Wat is het verschil tussen een festival en een voetbalwedstrijd qua overlast? Je zal altijd wel iemand vinden die daar tegen is en het weg wil. Maar in wat voor maatschappij leef je als je zulke mensen gelijk geeft? Een maatschappij waar niemand elkaar nog iets gunt en de individuele rechten vooral worden gebruikt om de maatschappelijke belangen te schaden. Grootste slachtoffers: hele maatschappij

Economische schade

Tot slot zou de economische ravage ook onaanzienlijk zijn: de lokale ondernemers zouden het in vele gevallen moeilijk krijgen en vaak failliet gaan, de organisatie zou failliet gaan en de Vlaamse economie zou heel wat minder inkomsten krijgen. Vorig jaar was Tomorrowland volgens mediabronnen namelijk het meest rendabele festival voor de Vlaamse economie (70,6 miljoen euro bracht het op). Wie zal er nog willen ondernemen of een festival opstarten als zulke klagers gelijk krijgen? Grootste slachtoffer: de hele Vlaamse economie, (toekomstige) lokale ondernemers en de organisatie.

Dus…

Waarschijnlijk zijn er maatschappelijke gevolgen over het hoofd gezien. Maar deze tekst biedt wel al een beeld op de maatschappelijke gevolgen die dergelijke uitspraken kunnen hebben. Het individueel belang moet steeds worden afgewogen. Maar in dit geval is het overduidelijk dat de beperkte schade die de 7 klagers ondervinden (in hoeverre ze nog opereren vanwege ‘geluidsoverlast’) totaal niet in verhouding is met de maatschappelijke gevolgen die dergelijke uitspraak zou hebben. De raad die ik aan de 7 zou willen geven: u had met de advocaatkosten al een mooi reisje kunnen boeken voor twee weekends en u wist het lang genoeg op voorhand dus het kon aan een spotprijsje. Elke mens die enigszins nadenkt over deze maatschappelijke gevolgen kan maar tot 1 conclusie komen: Let the party begin.

Gesponsorde artikelen