Topman katholiek onderwijs redt CD&V uit lastige situatie: geen uurtje CD&V-uitleg in scholen, maar wel “tegensprekelijk debat”

Topman katholiek onderwijs redt CD&V uit lastige situatie: geen uurtje CD&V-uitleg in scholen, maar wel “tegensprekelijk debat”

CD&V wilde graag “langs gaan bij de scholen en in debat gaan met de leerlingen”. In elke regio was een “parlementair beschikbaar”, om “een uurtje van de lestijd te krijgen, om zo de leerlingen van het 5de en 6de jaar gehoor te geven”. De brief, die CD&V naar schooldirecteurs stuurde, ontplofte in hun gezicht: was dit geen politieke propaganda. Lieven Boeve, de baas van het katholiek onderwijs, redt hen nu door te spreken over “debatten” op scholen.

CD&V had een antwoord klaar op de klimaatmarsen van scholieren, die de partij op twee manieren pijn doen: ze zijn deels gericht tegen Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), die het in de betogingen er vaak van langs krijgt. Maar tegelijk is het een lastige situatie voor Hilde Crevits (CD&V), de minister van Onderwijs, want het gaat om spijbelaars, die eigenlijk in de les moeten zitten.

In de brief aan de schooldirecties, die de partij naar eigen zeggen naar alle scholen en alle netten stuurde, toont CD&V begrip voor de acties, maar vragen toch expliciet “dat de leerlingen aan hun schoolplicht voldoen, en de lessen bijwonen”. Met andere woorden: spijbelen kan niet. Maar nog opvallender was dat CD&V wenste “de komende dagen en weken langs te gaan bij de scholen, en in debat te gaan met de scholieren”. Een uitnodiging voor zichzelf dus, tot en met een overzicht van welke parlementair er voor welke regio kon gecontacteerd worden. Want even verder in de brief maakte de partij het nog iets concreter, door expliciet te vragen “of onze parlementair een uurtje van de lestijd kan krijgen”.

Hieronder de volledige brief:

“Politieke recuperatie”

Een bijzonder omstreden initiatief, want meteen kwam er zeer felle kritiek dat dit om politieke propaganda op de schoolbanken zou gaan. Dat is expliciet verboden. N-VA-parlementslid Koen Da­niëls, de onderwijsspecialist van zijn partij had het zelfs over “politieke recuperatie in de aanloop naar de verkiezingen. Dit is een schoolvoorbeeld van politieke propaganda op school. Dat mag niet, zeker niet in de sperperiode voor de verkiezingen.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde in de Zevende Dag die kritiek van Daniëls “complete nonsens”. Hij wees erop dat de CD&V-parlementsleden niet zomaar “les willen komen geven”, maar “het debat willen aangaan.” Dat zou ook op vraag van een aantal schooldirecties zelf zijn. “Als een thema leeft bij de jongeren, in de scholen en bij de gezinnen, en men vraagt om politieke standpunten, willen we daarop ingaan. Dat is het aangaan van het politieke en maatschappelijke debat en daarin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Topman onderwijs: nooit één parlementslid alleen voor de klas

Maar het is Lieve Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderne, het grootste net in Vlaanderen, die nu de puntjes op de i zet. Want een ‘debat’ waarbij enkel een CD&V-parlementslid als gastspreker aanwezig is, dat kan volgens hem niet. Het toverwoord is een “tegensprekelijk debat”, met andere woorden, eentje waarbij er iemand anders bijzit, dan enkel een parlementslid van één partij.

“Het wordt propaganda als scholen daar niet verstandig mee omgaan. Als scholen een tegensprekelijk debat organiseren, kan dat uiteraard wel. Of dat nu tussen politici en wetenschappers is, of tussen verschillende politici. Maar als je politici uitnodigt, dan reken ik op de zorgvuldigheid dat het niet tot politieke propaganda vervalt”, zo stelde Boeve op Radio 1. Enkel een CD&V-parlementslid, die “één uurtje van de lestijd krijgt, dat zal er dus niet inzitten.

Gesponsorde artikelen