Trump verdient géén kans

Trump verdient géén kans

Het editoriaal standpunt van HLN beweert dat het in de praktijk weinig verschil uitmaakt, Hillary of Trump. Laat je door de onzin à la Jan Segers in Het Laatste Nieuws niet misleiden. W. BUsh zou ook een ‘compassionate’ conservative worden. De ideologische scherpslijpers weten wel dat ze er nu even belang bij hebben warm en koud te blazen, maar ze zullen zich deze oranjegouden kans om hun achterhaalde politieke ideeën door de strot van de wereld te duwen niet laten afpakken. VOor wie nog  sussend opmerkt “Trump is verkozen, basta, geef de man een kans, zo werkt democratie,…”  Dit  “Euh nee,…” en wel (onder meer) hierom:

1. Trump is geestesziek

We zijn geen psychiaters, maar DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) geeft hiernavolgende kenmerken op van een pathologische narcissist. Overloop even mee aan de hand van wat je al zag en hoorde van Trump. En tel of je aan vijf of meer symptomen komt (de drempel om van een stoornis te spreken):

  • De persoon is geobsedeerd door fantasieën over roem, macht, succes, schoonheid, genialiteit, seksuele prestaties of een ideale, blijvende liefde.
  • De persoon vindt zichzelf uniek en meent alleen begrepen te worden door even unieke en speciale mensen (of instellingen).
  • De persoon heeft het gevoel zelf heel belangrijk te zijn (gevoelens van grootsheid waarbij overdreven wordt over de eigen prestaties, talent, contacten, kennissen en persoonlijke eigenschappen). De persoon eist als superieur beschouwd te worden, ook al geven zijn prestaties hiertoe geen aanleiding.
  • De persoon manipuleert en gebruikt anderen om zijn eigen doelen te bereiken.
  • De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen en kan hierdoor geen rekening houden met de opvattingen en behoeften van anderen.
  • De persoon heeft een enorme behoefte aan aandacht, bevestiging, bewondering en wil gevreesd of berucht zijn.
  • De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Omdat deze persoon denkt dat anderen jaloers op hem zijn en zich op dezelfde manier gedragen als hij, kunnen zich paranoïde wanen voordoen.
  • De persoon gelooft in het feit dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij eist dat anderen zich aanpassen aan zijn verwachting (vaak onredelijk) van een voorkeursbehandeling.
  • De persoon voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). De persoon gedraagt zich arrogant. Bij tegenspraak door mensen die hij als minderwaardig beschouwt, wordt de persoon kwaad.
Ik weet niet hoeveel u er telt, maar ik quoteer Trump 10/10 Narcissist. Dat is dus een gevaarlijke zot. Het is géén goed idee om een megalomane zot president te maken. Het is nog gebeurd in de geschiedenis en het is nooit goed geëindigd. Trump moet behandeld worden, niet bevestigd in zijn grootheidswaan. De man is ziek.

2. Trump wordt gegarandeerd afgezet, en vervangen door Pence

Oops… “zot”, “staatsgreep”, zware woorden. Wel onthoud ze maar. Onder meer omwille van zijn geestesziekte heeft Trump in het verleden veel stommiteiten begaan, en zal hij ook in de toekomst onzin uitkramen en uitschuivers maken. In het verleden, als miljardair, kon hij die gemakkelijk onder de mat vegen, zwijggeld betalen, dreigen met een proces dat jou zou ruïneren voor het tot een uitspraak kon komen,… Dat betekent twee dingen: er zit héél veel anti-trump-materiaal onder die matten van weleer. En twee, Trump zal nieuwe blunders maken. Voeg daarbij drie: de republikeinse partij moest eigenlijk helemaal niet van hem weten. Nu hij verkozen is ligt dat even anders, maar dat is nu binnen. De volgende stap is Trump opzijzetten, en zijn Vice-president Pence, die veel beter in stijl, voorspelbaarheid en programma bij de partijdoctrine past in het Oval Office katapulteren. Tel daar bij de macht van de evangelische christenen in de States. Nu bewieroken ze nog hun nieuwe Oranje heilige, maar geef toe dat van Trump een heilige maken niet lang vol te houden is. Dus die hypocriete christenen moeten ook nu de buit binnen is hun geloofwaardigheid herstellen.
Kortom, voor de aanloop naar de verkiezingen van 2020 moet en zal Trump het raam uit worden gesmeten. Trump is het trojaans paard, en dat werd opgestookt zodra de Spartanen binnen de muren van Troje waren.

3. Trump is nièt verkozen tot president van Amerika

Nee, ik bedoel niet het feit dat Hillary meer stemmen haalt, maar minder “electoral votes”. De spelregels waren op voorhand gekend. Het gaat er ook niet om dat bijna 50% nièt ging stemmen. Apathie is een probleem, maar het is niet hèt probleem. Het gaat hierom: democratie houdt in dat elke partij aan HEEL het land zijn regeerprogramma voorlegt. HEEL het land kiest dan programma A, B of C. Dat is niet wat Trump gedaan heeft. Hij heeft een mandaat gevraagd aan de blanke heteroseksuele helft van het land om de rest van het land te schofferen. Dat is geen legitiem democratisch mandaat om het hele land te besturen. Over de mate waarin hij die bange blanke onopgeleide mannen voor de gek houdt wil ik het dan nog niet eens hebben. Het gaat er om dat je niet de ene helft van het land tegen de andere helft laat stemmen, en dan beweert dat je in het hele land een mandaat van de kiezer hebt.

4. Trump is onbekwaam

Donald Trump is geen idioot, maar hij heeft behoudens zijn pathologisch narcisisme een aantal ferme nadelen als toekomstig president: hij weet niets, hij leest niets, hij heeft een zeer beperkte aandachtsspanne, en een nog korter lontje.Het ‘geef hem een kans’ argument is gebaseerd op de illusie dat politiek ook door neofieten met een goed buikgevoel kan worden bedreven. Dat geldt misschien nog voor een gouverneur van een staat, maar voor de president is het onaanvaardbaar. We hebben met George W. Bush nog een president gehad die voor ‘on the job training’ opteerde, en die zijn vooroordelen verwarde met grote wijsheid. Dat is behoorlijk fout gelopen, en het zal nu niet anders zijn.

Eventjes, niet gestoord door enige kennis van zaken, beweren dat het gedaan is met de steun aan de Syrische rebellen en dat America nu aan de kant van Putin staat in de strijd tegen IS, is gevaarlijk. Ofwel komt het van Trump en dan weet hij niet waarom hij dit zegt, is het wat net op zijn blabbertong lag, of wat hij in de duistere spelonken van het rechts-rabiate internet heeft opgepikt, of… het is iets wat iemand -een niet verkozen slippendrager met een eigen agenda- in zijn oor fluisterde. Het ene is al gevaarlijker dan het andere. Nog een voorbeeld, in nauwelijks enkele dagen: Ferrage heeft met UKIP welgeteld één zetel in het Britse parlement, en die parlementair zegt dan nog dat Ferrage gek is. Dan nodig je als president-elect toch niet net die Ferrage uit, voor je zelfs maar met de Prime Minister hebt gesproken. Wat doet Trump? Juist.

Nog erger is dat Trump een pathologische (zie hoger) leugenaar is. Een verbijsterende 76% van zijn uitspraken zijn volgens politofact, dat objectief het waarheidsgehalve van uitspraken van politici checkt, leugens. En van de rest zijn16% halve waarheden. Maar 2% van zijn uitspraken zijn als correct te bestempelen. Bij Clinton was de score net omgekeerd. Guess who won?

5. Absolute macht voor een rabiate minderheidspartij: geen goed idee

De republikeinen hebben géén meerderheid in het land. Ze vertegenwoordigen op zijn best 25% van de kiezers. Maar elke tien jaar is er een volkstelling, en op basis daarvan worden kiesdistricten aangepast voor de toewijzing van de zetels in het House. In 2010 heeft Obama de gebruikelijke tussentijdse pandoering gekregen die iedere president te wachten staat, omdat hij de grote beloftes (uiteraard) niet zonder slag of stoot heeft kunnen realiseren. Van die toevallige meerderheid hebben de republikeinen schandalig gebruik gemaakt om de kiesdistricten zo te vertekenen dat ze bijna zeker al hun zetels in het House behouden. Gerrymandering wordt dat genoemd in de VS. Bovendien voeren alle repubikeinse gouverneurs regels in om de opkomst van zwarten bij de stembus te bemoeilijken. Dat kost de democraten miljoenen stemmen. Hoe dan ook, op die manier hebben ze zonder democratische legitimiteit een forse meerderheid in het parlement.

De founding fathers hebben de Senaat samengesteld uit 2 senatoren per staat: ongeacht het aantal inwoners heeft ieder lid van de unie evenveel recht in de hoogste kamer. Daardoor zijn de dunbevolkte rurale staten, die veel conservatiever stemmen, zwaar over-vertegenwoordigd. En dus ook in de Senaat heeft de republikeinse partij een meerderheid waarvoor ze nationaal eigenlijk geen electorale basis heeft.De Amerikanen hebben, naar voorbeeld van Groot-Brittannië een ‘Common Law’ systeem. Kort gezegd komt dat er op neer dat veel rechtsregels worden bepaald door precedenten. De wet is dat moord verboden is. Maar de vraag is dan bijvoorbeeld of Abortus moord is? Dat komt dan uiteindelijk voor het Supreme Court. Die besliste in de zaak Roe v. Wade (zeg: “Roe versus Wade”) dat abortus legaal is. Toeval -of noodlot- wil dat er vorig jaar een rechter gestorven is, en de republikeinen die altijd roepen dat de grondwet moet worden nageleefd, lapten de grondwet aan hun laars en weigerden nog maar na te denken over eender welke kandidaat-rechter die Obama voorstelde. Trump heeft nu een lijstje afgeleverd van mensen die voor hem als kandidaat in aanmerking komen, en de lakmoesproef daarbij was hun verzekering dat ze die Abortusbeslissing “Roe v. Wade” bij de eerste kans zouden omdraaien. Een door haar vader verkracht meisje mag terug naar de breipriem-behandeling in een achterstraatje.

Ons rechtssysteem bestaat sinds Montesqieu uit een scheiding van de drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Met Trump als (1) president (de uitvoerende) en een rechtse meerderheid in het congres (House zowel als Senate) heeft hij (2) de wetgevende macht, en met zijn benoeming op dag één van een oerconservatieve rechter hebben de conservatieven voor decennia de meerderheid in (3) het opperste orgaan van de rechterlijke macht. Alle macht is dus in handen van één rabiate door blinde ideologie gedreven partij die niet eens een democratische basis heeft bij het electoraat. Dat is in het verleden steeds in rampspoed geëindigd en het kan al zeker niet de bedoeling geweest zijn van de founding fathers.

En dan zwijgen we nog over een andere vaste verworvenheid van onze democratische rechtsstaat, de scheiding tussen kerk en staat. Blanke evangelische christenen zijn wild-enthousiast over de mogelijkheden om hun agenda eens en voor altijd door te duwen van zodra Pence goed en wel op de troon kan worden gehesen.

6. Climat change is not a Chinese hoax

Al Gore, presidentskandidaat in 2000, had al een paar boeken over global warming op zijn naam staan toen hij de verkiezing won van Bush. Maar door het Supreme Court (met ideologische meerderheid Bush-supporters, zie hierboven punt 5) werd hij uit het Witte Huis werd gehouden. Bush’s Vice President Cheyney, tot dan de CEO van Halliburton (dé producent van boorinstallaties), en dus een fervente voorstander van olieboren, bepaalde acht jaar de energiepolitiek, en niet de door de klimaatopwarming verontrustte Gore. In de acht jaar Bush was er dus van klimaatbeheersing zelfs geen sprake. Toen kwam Obama die moest opboksen tegen een rechts parlement (zie hierboven) , een parlement dat had gezworen, ongeacht het landsbelang, alles te saboteren wat Obama voorstelde met als enig doel: hem te doen falen als president. En dus kon Obama ook maar heel moeizaam iets doen inzake klimaatbeheersing.De economische etterbuil van de bankencrisis, opengebarsten onder Bush, en de begrotingstekorten ontstaan door de drastische Bush-belastingsverlagingen zonder besparingen en met twee extra oorlogen op ’s lands factuur, lieten ook weinig budgettaire ruimte. Maar op het einde van zijn tweede ambtstermijn forceerde Obama persoonlijk een doorbraak in de onderhandelingen van Parijs, en zou de VS zelfs de leiding nemen van de strijd tegen klimaatverandering. Beter laat dan nooit, want als de VS niet mee doet, doet ook China niet mee en dan hebben de inspanningen van alle anderen weinig zin.Trump en de kliek achter hem willen niet enkel dat verdrag in de prullenmand smijten, ze ontkennen zelfs dat er klimaatopwarming is. Dat is enkel een uitvinding van de chinezen om de Amerikaanse industrie een concurrentieel nadeel te geven. Wie vandaag Trump steunt mag later aan zijn kleinkinderen uitleggen waar hij stond op het moment dat we misschien nog de opwarming tot 3°C hadden kunnen beperken (ook een ramp maar nog net leefbaar). Als Trump zijn zin krijgt zijn we in vier jaar tijd terug naar waar we in 2000 stonden: nergens.

7. Ziekteverzekering

Obama heeft met veel moeite en ten koste van veel politiek kapitaal de “Affordable Care Act” gerealiseerd. 20 miljoen niet verzekerde Amerikanen zouden eindelijk naar de dokter kunnen. Bovendien mochten jongeren op de ziekenkas van hun ouders blijven rekenen tot 26 jaar, en werd het verzekeringsmaatschappijen verboden om iemand uit te sluiten van verzekering wegens een verhoogd risico. Concreet: je stelt vast dat je kanker hebt, maar je moeder had ook borstkanker dan ben je niet verzekerbaar wegens ‘pre-existing condition’. Meer zieken, en meer dekking kosten natuurlijk meer geld. Dat zou worden opgevangen door meer verzekerden, een betere spreiding van het risico. Dat was buiten de waard gerekend van het rabiaat zootje dat de toon aangaf in de rechtse media (foxnews, cable TV à la Rush Libaugh, Glenn Beck,…). Die herhaalden 100.000 maal dat Obama je grootmoeder wou laten euthanaseren door “death panels”. Republikeinse gouverneurs weigerden de wet uit te voeren in hun staat, en alle sabotage en een paar opstart-problemen deden de rest: veel minder Amerikanen schreven zich in, en bijgevolg was er geen dekking voor de hogere uitgaven. Dan konden de republikeinen juichen: zie je wel: het wèrkt niet.Met de absolute macht in handen (zie hoger) kan rechts nu triomferen, en Obamacare afschaffen. Dat wil zeggen dat iemand wiens kind kanker krijgt terug zijn huis moet verkopen. Dat wil zeggen dat de schrijnende toestand van het jongetje in “As good as it gets” die nog nooit een dokter van dichtbij had gezien tot zijn moeder de rijke schrijver Jack Nicholson ontmoette, terug wordt ingevoerd. Trump zegt wel dat hij de voordelen (jongeren tot 26 verzekerd via hun ouders en verbod pre-existing conditions in het contract opnemen) zal behouden, zo’n populist is hij natuurlijk wel. Maar het probleem is dat dan het systeem toch duurder wordt en zonder de extra verzekerden onfinancierbaar blijft. Dus zijn belofte is alweer kiezersbedrog en/of domme praat van een ignoramus.

8. Minderheden

Pence, die dus weldra president wordt, heeft een stem-verleden dat de rabiaatste homohater doet verbleken. Volgens Pence zijn holebi’s ziek, en moeten ze behandeld worden. Het is een “neiging” die hij vergelijkt met cleptomanie, de ziekelijke neiging om te stelen. Je kan volgens hem aan die neiging toegeven, of er aan weerstaan. Je kan ook kiezen voor een behandeling die je terug een deftige hetero zal maken.Wat Trump denkt over de Mexicaanse sans-papiers die voor een hongerloon het vuile werk doen dat de Amerikanen weigeren zelf te doen, is wel duidelijk. Ook religieuze minderheden zoals de moslims krijgen er in zijn demagogie van langs. Een land dat gebouwd is op immigratie, verscheidenheid en godsdienstvrijheid wordt in een laatste stuiptrekking van blanke woede naar rechts gesleurd.Hoe Trump over vrouwen denkt weten we inmiddels ook. De ideale vrouw is natuurlijk de zijne. Alweer vreemd dat de Pat Robertson een tele-dominee die miljardair werd met zijn zoete praatjes, ook dit kan rechtpraten: Melania’s naakte lichaam is een soort gebed, het toont de schoonheid van de schepping. Hypocrieter kan nauwelijks als je herinnert wat ze Hillary verwijten over een blow-job die haar man 20 jaar geleden kreeg.

9. Wapens

Er gaat in de VS geen maand voorbij zonder dat een of andere dolgedraaide loser met een oorlogswapen een halve school neermaait. 75% van de Amerikanen stemt in met een strengere wapenwet. Dat gaat dan om “backgroundchecks” (even rap nagaan of je geen crimineel of een ontsnapte gek bent, en klaar is kees). Zelfs van die backgroundchecks (niet voor een jachtwapen maar uitsluitend voor oorlogswapens als de AM15) wil de wapenlobby, NRA voorop, niets horen. Trump en Pence zijn het volledig met hen eens. Een flesje moedermelk in een vliegtuig meenemen is natuurlijk wel gevaarlijk, want net als de wapenproductie is de security-zwendel big business. KAssa-kassa, bange burgers (yep, meer rechtse stemmen!), meer informatie over je doen en laten = meer controle, en natuurlijk minder vrijheid onder het vals argument dat je die zelf hebt opgegeven in ruil voor wat illusoire beveiliging tegen een paar terroristen. Voor de duidelijkheid: terroristen zijn criminele moordenaars, maar de wapenverkoop doodt meer dan 100 x meer Amerikanen.

10. Vrije markt en belastingverlaging

Amerikanen zweren bij het kapitalisme in zijn meest rauwe vorm. Alle belemmeringen moeten weg, en dan zal het goed gaan met de bedrijven en bijgevolg met alle burgers. Niet dus. De bedrijven halen historische winsten binnen, en de gelukkige eigenaars van die bedrijven worden als maar rijker. Zoals His Presidential Orangeness betalen die superrijken daarop geen of nauwelijks belastingen. Tegelijk schreeuwen ze moord en brand over de ondraaglijke last van de personeelskosten, waarbij een ongeschoolde arbeider twee full time-jobs moet uitvoeren om NIET rond te komen. Het republikeins recept voor de patiënt is simpel: verhoog de dosis van het gif! Nog meer belastingsbesparing, noch meer markt-deregulering zullen de achtergebleven middenklasse er bovenop helpen. Het is -volgens hen- Obama’s schuld dat dit recept in 2008 de hele economie in een catastrofe stortte, het is Obama’s schuld dat de republikeinse meerderheid in het congres hieraan NIETS gedaan heeft. Maar Obama heeft wel zeven jaar maand na maand jobs gecreëerd. Tien van de veertien republikeinse kandidaten pochten dat zij bekwaam waren, want kijk eens hoe in hun staat de werkloosheid gedaald was in de voorbije jaren. Maar over het hele land is de daling van de werkloosheid tot 4,9% (een niveau dat makro-economisch wordt beschouwd als volledige tewerkstelling) volgens de republikeinen dus wèl een vreselijke economische situatie. We moeten dringend terug naar die situatie van 2008!!!Het hele eerste jaar (2009) van Obama’s ambtstermijn bloedde de economie nog massaal ingevolge de bankencrisis. De republikeinen deden er alles aan om Obama’s reddingspact te kelderen en in ieder geval te minimaliseren tot beneden het peil dat economen als noodzakelijk vooropstelden. Sinds einde 2010 heeft de economie ONONDERBROKEN meer dan zes jaar maand na maand jobs gecreëerd. Eindelijk ging einde 2016 ook de kwaliteit van die jobs stijgen. En nu krijgen de republikeinen opnieuw de kans om hun giftig recept toe te dienen aan de herstellende patiënt: belastingverlaging en marktderegulatie. De achtergebleven blanke arbeider in the Rustbelt zou die gehate Clintons en Obama eens een flinke vinger in het oog steken. Zonder twijfel zal blijken dat ze die vinger in hun eigen oog gestoken hebben. Kijk naar de realiteit: de blauwe balken zijn democratische presidenten, de rode de republikeinse.

11. Autocratie

Als uitsmijter nog deze: autocraten herken je snel. Ze muilkorven en minachten de media. Trump verwees tijdens zijn verkiezingsrally’s vaak naar “die leugenaars daar”, de valse persmuskieten. Het was een schande vond Trump, oneerlijke “bias”, dat de pers zijn woorden letterlijk durfde citeren. Ook het protest tegen zijn verkiezing was uiteraard door de pers uitgelokt. Minachting voor pers en vrije meningsuiting is de kanarievogel in de koolmijn, een alarmerend signaal dat er iets grondig fout is.

Hou jullie vast, want het wordt een ruwe rit voor iedereen die het goed voorheeft met deze wereld!

Gesponsorde artikelen