Unizo lanceert verkiezingsmemorandum: “Werkloosheidsuitkering beperken tot maximum twee jaar”

Ondernemersorganisatie Unizo lanceert een verkiezingsmemorandum. In het plan staan concrete voorstellen rond economie, arbeid en ecologie. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche lichtte het plan toe.


Beluister hier het volledige gesprek met Danny Van Assche:


De essentie: Unizo vraagt ‘krachtwerk’ van de verschillende regeringen, een krachtdadig beleid rond arbeid. De ondernemersorganisatie doet daarom 88 voorstellen, voor de verschillende politieke niveau’s.

  • Van Assche richt zijn blik eerst naar Europa: “We moeten zo veel mogelijk overstappen naar hernieuwbare energie. We kunnen dat op Belgisch vlak doen, maar we moeten het vooral Europees aanpakken. Want we kunnen veel meer energie halen uit water- en windkracht uit Noord-Europa en zonne-energie uit Zuid-Europa. En als je een heel duidelijk Europees eco-energienetwerk opbouwt, dan kunnen wij autarkisch (zelfvoorzienend, red.) worden.”
  • “België is nog altijd het land met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Unizo is bijzonder ontgoocheld dat de fiscale hervorming het niet gehaald heeft. Onze vraag is heel duidelijk: doe die fiscale hervorming. Zodat de loonkost niet stijgt, maar dat de werknemer er veel meer aan overhoudt. En dat kan je doen door bijvoorbeeld de gemiddelde lonen in lagere belastingschalen onder te brengen.”

Beperken van de werkloosheidsuitkering

  • “Het is belangrijk dat we de werkzaamheidsgraad naar 80 procent krijgen. De oplossing voor het Vlaamse probleem ligt voor een deel in België. We gaan meer mensen moeten activeren uit Wallonië en Brussel om in Vlaanderen te komen werken. We moeten ook meer mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn opnieuw op de arbeidsmarkt krijgen.”
  • Unizo vraagt ook om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Van Assche: “Meer dan 80.000 van de 300.000 werklozen zijn op dit moment langer dan vijf jaar werkloos. En dat op een moment van krapte op de arbeidsmarkt, waarbij er vacatures genoeg zijn, ook voor laaggeschoolden. De werkloosheidsuitkering moet beperkt worden tot maximum twee jaar. Na zes maanden moeten mensen verplicht een knelpuntopleiding volgen.”

(nd)

Meer
Lees meer...