Vanaf 1 februari treedt nieuwe vakantieregeling in werking en da’s voor velen goed nieuws!

Vanaf 1 februari treedt nieuwe vakantieregeling in werking en da’s voor velen goed nieuws!

Je vakantiedagen oppotten over verschillende jaren heen zal vanaf 1 februari mogelijk worden. Omdat de vakbonden en werkgevers er niet in zijn geslaagd om een alternatief systeem uit te werken voor het loopbaansparen, zal dat nu vanaf 1 februari mogelijk zijn. Maar niet zonder een paar omwegen. 

Je vakantiedagen enkele jaren opsparen en dan op lange wereldreis trekken? Het zou met de nieuwe vakantieregeling die vanaf 1 februari in werking treedt weleens mogelijk kunnen worden. Het loopbaansparen zal werknemers de mogelijkheid geven om hun vakantiedagen op te sparen over verschillende jaren.

Uitgesteld

Nadat de vakbonden en werkgevers in augustus kritiek hadden op de wet Werkbaar en Wendbaar Werk van minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters (CD&V), kregen ze zes maanden om met een eigen alternatief op de proppen te komen. Het lukte hen in die tijd niet om tot een akkoord te komen waardoor de wet op 1 februari dan toch in werking zal treden.

De sociale partners hadden bezwaren tegen het loopbaansparen omdat dat het eveneens mogelijk zou maken om voldoende verlofdagen op te sparen om dan vervroegd met pensioen te kunnen gaan.

Een ander probleem met het loopbaansparen is dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een moeilijke procedure is om op te starten. De invoering van het loopbaansparen moet namelijk gebeuren via een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau. Daardoor moet er dus een akkoord komen in de volledige sector. Als dat er niet is, kan een bedrijf aan de sector vragen om toch een akkoord te sluiten. Is er na zes maanden nog geen akkoord, dan kan een bedrijf zelf het loopbaansparen via een eigen arbeidsovereenkomst.

De werkgevers zouden dit liever anders zien en voor kmo’s een uitzondering voorzien, waardoor zij dit zonder een besluit van de sector kunnen regelen. “Wij betreuren dat er geen oplossing is”, zegt Caroline Deiteren van Unizo in De Tijd. “We hadden graag de drempel voor kmo’s verlaagd. De wet zoals die nu zal ingaan, voorziet in tal van obstakels voor kleinere bedrijven om het flexibele systeem in te voeren.”

Loopbaansparen

Maar wat houdt dat loopbaansparen nu juist in? Allereerst moet je in een sector werken die daarover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft goedgekeurd.

Je kan bovendien niet al je vakantiedagen overdragen. Wettelijke vakantiedagen moet je nog steeds opnemen in het jaar waarin je ze kreeg. Overuren, compensatiedagen of sectorspecifieke verlofdagen daarentegen kunnen wel worden overgedragen. Die kan je dus opsparen over verschillende jaren. Het aantal jaren dat je je opgespaarde vakantiedagen kan behouden, zal beschreven staan in de arbeidsovereenkomst.

Verander je van werk dan krijg je de opgespaarde vakantiedagen uitbetaald. En wanneer je binnen dezelfde sector aan de slag blijft kan je ze wel meenemen naar die nieuwe job.

Begin die wereldreis dus al maar te plannen!

VRT