Left Right
scrollTop top

Vandaag begint Klimaattop in Bonn. Maar heeft die nog wel zin nu Trump VS uit Parijs heeft gehaald?


Vandaag begint Klimaattop in Bonn. Maar heeft die nog wel zin nu Trump VS uit Parijs heeft gehaald?

In Bonn begint vandaag de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. Twee jaar na de grote klimaatconferentie in Parijs spreken delegaties uit de hele wereld over de manier waarop de uitstoot van broeikasgassen nog verder naar beneden gebracht kan worden. Maar, alle beslissingen moeten sowieso met volledige consensus genomen worden. En de grote vraag is dus maar wat de Amerikanen gaan doen, nadat Trump zijn land uit het klimaatakkoord haalde.

Op de top praten vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Dat akkoord draagt alle deelnemende landen op hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook moeten de ontwikkelde landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (ruim 94 miljard euro) bijdragen aan een fonds dat ontwikkelingslanden moet helpen hun klimaatmaatregelen te financieren.

Ten laatste in december 2018 moet duidelijk zijn hoe het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk zijn uitwerking krijgt.

Ogen gericht op Amerikaanse delegatie

De ogen zullen vooral gericht zijn op de Amerikaanse delegatie. Trump liet eerder dit jaar weten uit het klimaatakkoord van Parijs te willen stappen. Maar dat kan pas na de volgende presidentsverkiezingen. De grote vraag is nu wat de Amerikaanse onderhandelaars in de tussentijd zullen doen.

De VS is officieel nog steeds volwaardig partij in het Parijse akkoord, en daarom zijn de Amerikanen ook gewoon aanwezig in Bonn, onder leiding van Thomas Shannon, een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is maar de vraag welke opdracht Shannon van Trump heeft gekregen. Alle beslissingen op de top moeten met volledige consensus genomen worden. Dus als de Amerikanen dat willen kunnen ze de hele top saboteren door gewoon “nee” te stemmen op elk voorstel.

Openbreken geen optie

Trump vindt het Parijse akkoord geen eerlijke deal voor de Amerikanen. Hij wil met de VS opnieuw onderhandelen, over betere en eerlijkere afspraken. Maar de rest van de wereld ziet dat niet zitten en het openbreken van de verdragstekst wordt als kansloos beschouwd.

Het is sowieso onmogelijk om delen uit het akkoord te lichten en te veranderen omdat dat het hele verdrag onderuit zou halen.

Maar de Amerikanen kunnen dus el de top “gijzelen” als ze dat zouden willen. Iedereen hoopt dat de de VS de Amerikaanse plannen voor reductie in het Parijse akkoord laten voor wat ze zijn en verder negeren.

Strenger, sneller en meer

Aan de top doen ongeveer 25.000 mensen mee. Ook vijfhonderd ngo’s zijn vertegenwoordigd. Duitsland is overigens geen voorzitter van de klimaatconferentie, dat is Fiji.

De eerste week van de top gaat het traditioneel om delegaties namens alle landen, waarin vooral ambtenaren met elkaar onderhandelen. In de tweede week schuiven dan namens al die landen ook de ministers mee rond de tafel.

Bonn wordt sowieso vooral een kwestie van strenger, sneller en meer: nu al is duidelijk dat de plannen die alle landen hebben uitgewerkt om het afgesproken doel in Parijs – een opwarming met maximum 2 graden en nog liever 1,5 graden – niet genoeg zullen zijn en te laat zullen komen om die opwarming te voorkomen.

“Alarmerend”

In het Emissions Gap Report van de VN dat aan de vooravond van de top verscheen, staat dat alle beloftes samen nog maar een derde zijn van wat nodig is om dat afgesproken doel te halen.

In het VN-rapport staat dat het gat tussen de uitstootreductie die nodig is en de reductie die landen sinds Parijs hebben beloofd “alarmerend groot” is.

Een andere vraag is hoe rustig het gaat blijven de volgende 12 dagen in Bonn. Zaterdag demonstreerden ongeveer 7.000 mensen, vooral Nederlanders en Fransen in Bonn voor grotere inspanningen op het gebied van klimaatbescherming. Gisteren legden ze met duizenden bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil, een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

De demonstranten worden mogelijk vervolgd wegens “huisvredebreuk” omdat ze het terrein zonder toestemming hadden betreden.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  45.011.246
 • Aantal
  doden
  1.180.948
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  392.258
 • Aantal
  doden
  11.308