Vaticaan stelt dat het min of meer oké is om gay te zijn en te scheiden, maar de poorten van de hemel blijven wel dicht

Vaticaan stelt dat het min of meer oké is om gay te zijn en te scheiden, maar de poorten van de hemel blijven wel dicht

Homo’s zijn tolereerbaar, maar minderwaardig. En scheiden mag, maar hertrouwen niet. De bijzondere bisschoppensynode over “de familie”, die sinds zondag bezig is in het Vaticaan, heeft in een eerste werkdocument alvast blijk gegeven van een koerswijziging. 

Het document toont de invloed van paus Franciscus. De 191 bisschoppen en kardinalen stellen er zich schappelijker in op tegenover holebi’s en mensen die scheiden. Maar er zijn uiteraard grenzen. 

In het document, dat de werktitel Relatio post disceptationem meekreeg, staat dat “homoseksuelen talenten en kwaliteiten hebben die van nut kunnen zijn voor de christelijke gemeenschap”. En hoewel de toon en de manier waarop dat gesteld wordt een moderne mens aanzet om te kotsen, is het volgens waarnemers een immense stap voor de katholieke kerk. 

Tolereerbaar, maar nog wel minderwaardig

“Zijn wij als kerk capabel om deze mensen een plaats te geven in onze gemeenschap?”, is een vraag die gesteld wordt in het werkdocument. Maar even verderop worden toch de puntjes op de i gezet: “Het homohuwelijk is verboden en wie de kerk onder druk zet om het toch toe te laten, kan zich verwachten aan een terugslag. De kerk wil bij deze nog eens benadrukken dat een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet beschouwd kan worden als evenwaardig aan een huwelijk tussen een man en een vrouw.”

Of: homo’s en lesbiennes zijn tolereerbaar, maar wel nog steeds minderwaardig. Maar, zoals alweer de waarnemers aanstippen, ze zijn nu tenminste toch al tolereerbaar. Juicht gij allen!

Scheiden mag, hertrouwen niet

Ook naar echtscheidingen toe is er schappelijkere taal. Het komt erop neer dat de kerk zich er maar moet bij neerleggen, tenminste als echt alles, maar dan ook alles geprobeerd is om de partners te ‘conciliëren’. Misschien moet de synode zich de volgende dagen maar eens buigen over de vraag of gescheiden mensen toch niet ter communie mogen gaan, staat er in het werkdocument.

Ook hier zijn er echter grenzen: scheiden mag, hertrouwen niet. Dat is een te grote stap blijkbaar. Wie gescheiden is, zou overigens op volgende grond een hostie mogen claimen: “als ze geen seks hebben en zeker alleen zijn.” 

Samenhokken, alleen als je gaat trouwen

Ook ongetrouwd samenwonen lijkt niet langer taboe voor de kerk. Tenminste, als het de bedoeling is om binnen afzienbare tijd te trouwen. Maar, waarschuwt de synode, “heel vaak is het de bedoeling van ongehuwd samenwonenden om niet te trouwen”. In dat geval blijft het een no-no.

Follow-up care for newly married couples

Verder stellen de bisschoppen dat de kerk beter haar best moet doen om te voorkomen dat het ooit tot een scheiding komt. De oplossing daarvoor? Meer praten met de verloofden, een soort catechismus voor koppels in de praktijk.

En voor de kerk getrouwde koppeltjes mogen zich ook verwachten aan bezoek nadat ze in het bootje zijn gestapt, want het document heeft het over “follow-up care for newly married couples after the honeymoon.” Die zou wel gedaan worden door “mensen met jarenlange ervaring in het huwelijk”. Zet de koffie en de taart al maar klaar.

Vrijdag komt er een nieuw, vollediger document. Dat zal als basis gebruikt worden voor een nieuwe bijzondere synode over de familie in oktober 2015, eentje waar definitieve dingen zouden moeten uitkomen.

Gesponsorde artikelen