Veertien stemmen voor twee Waalse zetels! Wat betekenen democratische principes nog in het PS-kalifaat?

Veertien stemmen voor twee Waalse zetels! Wat betekenen democratische principes nog in het PS-kalifaat?

Als Newsmonkey-lezer bent u niet verbaasd dat de realiteit soms in ontstellende mate de verbeelding kan overtreffen. We klaagden hier reeds de scheeftrekking van de zetelverdeling in Franstalig België aan. Franstalige trado’s (PS, MR en cdH) deden superkoopjes op de electorale markt. Maar iedere medaille heeft een keerzijde. De goedkope zetels voor de ene, wijzen er op dat andere partijen zich ‘genomen’ voelen. in Charleroi is de uitslag wel erg zuur voor de PTB.

Charleroi, een typisch geval van Waalse ziekte.

De Waalse democratie is ziek. Thuisblijvers, blanco’s en snipperpartijen houden de PS ongeacht de verkiezingsuitslag oppermachtig. De PS doet wat ze wil. Met 40% haalt de PS er 5 van de negen zetels. De volstrekte meerderheid. Charleroi is zelfs naar Waalse maatstaven op alle vlakken een rampgebied. Geen Vlaming die begrijpt waarom de Karolingers het PS-beleid er bij elke verkiezing juichend blijven goedkeuren. Maar dat is hun zaak, ze stemmen voor wie ze willen. MR en cdH laten betijen omdat ze dezelfde oververtegenwoordiging genieten. MR haalt met 18% maar liefst drie zetels. En cdH met 9,6 % krijgt één zetel. Samen hebben de trado’s geen 70% van de geldige stemmen. De 20.000 blanco stemmen, bijna 10% van de uitgebrachte stemmen, en en pak thuisblijvers zijn dus niet eens meegeteld in de vermelde percentages.Charleroi vertoont dus alle symptomen van de democratische ziekte: absenteïsme, blanco-stemmen, en maar liefst 17 partijen op de stembrief voor het Waals Parlement. 14 snipperpartijen die met al hun stemmen geen zetels kopen. 

De ultieme pechvogel: PVDA

De grootste dwerg, de radicaal-linkse PTB, was de ultieme pechvogel. De partij haalde 7,32% van de stemmen. Maar laat ze nu 7,33% nodig hebben om de kiesdrempel te halen. De partij rekende uit dat ze 14 stemmen te kort komt. Véértien. Veertien op 200.000. Contador zou zeggen: szero comma szero szero siete. Toegegeven, dat is wel erg zuur. Die 14 stemmen kosten de PTB niet enkel een zetel in Charleroi, door het bizarre apparenteringen-systeem misloopt ze daardoor ook nog een zetel in Soignies. 

Maar de uitslag is nu eenmaal wat hij is, zul je denken. Ja en nee. In Charleroi werd er nog gestemd op papieren stembrieven. Dat is een belangrijk gegeven met 17 partijen op de stembrief. Ik telde ooit in Brussel als voorzitter van een telbureau dergelijke stembiljetten. Je had dan voor de Senaat een roze stembrief, (net als nu voor het Waals parlement). Die bulletin was zo groot als een opengevouwen krant. Daar staat dan ergens een rood bolletje op. Een kopstem voor een traditionele partij zie je wel staan. Maar bij het openplooien van de 974e stembrief, een stem voor de vierde opvolger van de zeventiende partij? 

Het is helemaal niet denkbeeldig dat er bij die 20,000 blanco’s -volledig te goeder trouw- 15 over het hoofd geziene PTB-stemmen zitten. Als je hierboven ziet hoe zo’n stembrief voor het Waals parlement eruit zag in Ath, met ‘maar’ 12 partijen, heb je een idee wat het is met nog 5 partijen meer…

Toevallig of niet liet de uitslag van Charleroi op de verkiezingsavond lang op zich wachten. Dat vergroot natuurlijk het wantrouwen van de PTB. 

Automatisch hertellen bij een verschil van 14 stemmen op 200.000. Uiteraard of… forget it.

Iedere redelijke democraat is het eens dat elke stem telt. We weten ook dat het systeem van een manuele telling nooit accuraat is tot twee cijfers na de komma. PTB heeft dus gelijk. Bij zo’n klein verschil heeft PTB, in een democratie die naam waardig, recht op een extra controle. De democratie is het aan zichzelf verplicht van een automatische hertelling te voorzien bij een te miniem verschil in het resultaat.De ellende voor PTB is natuurlijk dat er geen hertelling zal komen. Want daarover beslist het Waals parlement. Het zijn PS en MR die elk een zetel dreigen te verliezen. Die gaan natuurlijk dat risico niet nemen.

cdH die met de PS in de Waalse regering zit, zal natuurlijk ook geen vinger in het oog van haar coalitiepartner steken. “Die zullen ze als de drie aapjes bijeen kruipen. Niets gezien, niets gehoord, niets te zeggen. Geen hertelling nodig.”

Mijn ervaring is dat de kleine partijen zéker te weinig stemmen kregen. In zo’n telbureau verdeel je het werk. Er zijn daar vertegenwoordigers van de partijen als getuige, maar dan wel alleen voor de grotere partijen. Verder zijn er de “chinese vrijwilliger” die werden opgeroepen om te tellen. Die willen maar één ding: zo snel mogelijk naar huis. Ik steek mijn hand niet in het vuur voor de FDF-stemmen die in “mijn” telbureau jaren geleden, bij de blanco’s zijn terecht gekomen. Ik eiste als Voorzitter wel om alle blanco-stemmen zelf te controleren, net omwille van het potentieel gevaar voor “undervotes” voor de kleintjes. Maar 100% garantie… En de Blanco’s liepen daar niet zoals in Charleroi in de tienduizenden. De trado’s weten dat er fouten zitten in de telling. Anders zouden ze natuurlijk met het nodige vertoon instemmen met een controle.  Als de Franstalige traditionele partijen mijn sombere voorspelling bevestigen, en PTB nul op het rekest geven, zakt de democratische geloofwaardigheid over de taalgrens  weer wat dieper. 

Met zo’n miniem verschil (14 stemmen op 200.000) en een potentiële zetelverschuiving van twee zetels, is hertellen de énige optie in een werkende democratie. Als PS de benadeelde was zouden de stemmen al lang en herhaaldelijk zijn herteld. Daar twijfelt geen zinnig mens aan. De regels moeten in gelijke mate gelden voor iedereen. De vraag of er een hertelling komt is dus een lakmoesproef voor de hele Waalse democratie. Als PS, MR en cdH een hertelling blokkeren bewijzen ze dat de democratie in het Franstalig landsgedeelte niet meer naar behoren functioneert.

Gesponsorde artikelen