Hoogopgeleide werkzoekenden mogen vanaf volgend academiejaar gratis verkorte lerarenopleiding volgen

verkorte master leerkracht werkzoekenden hilde crevits vlaamse regering

Hooggeschoolde werkzoekenden kunnen vanaf volgend academiejaar met steun van de VDAB gratis de verkorte master lerarenopleiding volgen. Afgestudeerden kunnen daarmee als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs aan de bak. Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) weten in de Commissie Werk van het Vlaams parlement.

Uit het meest recente rapport over afgestudeerden van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB blijkt dat van de schoolverlaters die zich zonder diploma op de arbeidsmarkt begeven er na één jaar nog bijna één op de drie werkzoekend zijn. Die cijfers bevestigen nog maar eens hoe belangrijk het is om een diploma op zak te hebben.

Van de afgestudeerden met een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs is slechts 10 procent na één jaar nog steeds werkzoekend. Bij alumni met een diploma hoger onderwijs is dat amper 3 procent.

Tekort aan leerkrachten

Shutterstock

En dat terwijl er op de arbeidsmarkt sprake is van een ernstig tekort aan leerkrachten. Daarom wil de VDAB meer leraren aan het werk krijgen via de lerarenopleidingen. Momenteel zijn meer dan 860 werkzoekenden ingeschreven in zo’n opleiding. Dat zijn er ongeveer drie keer meer dan in 2015. Dat melden onder meer de kranten van De Persgroep.

Zelfs als al deze mensen afstuderen, is er nood aan nog meer nieuwe leerkrachten. Daarom wordt de verkorte educatieve master vanaf volgend academiejaar opengesteld voor hooggeschoolde werkzoekenden met een masterdiploma.

Dat liet minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) weten als antwoord op de parlementaire vragen van Vlaams parlementsleden Robrecht Bothuyne (CD&V), Loes Vandromme (CD&V) en Tom Ongena (Open Vld).

Knelpuntrichtingen

De VDAB erkent afstuderen van het eerste masterjaar als structureel als kwalificatie om aan het opleidingstraject te mogen beginnen. Dat wil zeggen dat werkzoekenden de opleiding gratis mogen volgen, met financiële steun van de VDAB. Wie dat doet, zal zijn uitkering behouden en krijgt daarbovenop een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. Dit opleidingstraject richt zich in de eerste plaats op kandidaat-leerkrachten die voor een knelpuntgerichte richting kiezen, zoals economie, fysica, Frans of chemie.

Educatieve master

Twitter

Tot het academiejaar 2018-2019 konden alumni met een masterdiploma tijdens een extra studiejaar een lerarenopleiding volgen om zo les te mogen geven in het secundair onderwijs. De overheid verving dat systeem in Vlaanderen door de educatieve master, waarmee studenten al na de academische bachelor kunnen overschakelen naar de keuze voor het leraarschap. Die educatieve master kent echter weinig succes. Zo kiezen heel wat studenten er nog steeds voor om een verkort programma van een jaar te volgen nadat ze hun masterdiploma hebben behaald.

Gesponsorde artikelen