Van Quickenborne (Open Vld) wil minder streng strafbeleid voor geïntoxiceerde fietsers: voorstel om 3 tot 4 glazen toe te laten

pixabay

Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne pleit voor minder strenge straffen voor geïntoxiceerde fietsers. De Kortrijkse burgemeester dient een wetsvoorstel in om fietsers, die 3 à 4 blazen op hebben, niet te bestraffen op voorwaarde dat ze niet dronken lijken en behoorlijk kunnen rijden. Veiligheidsinstituut VIAS heeft het over een “verkeerd signaal”, maar de Fietsersbond en politierechters zijn voor. Volgens cijfers van de federale politie wordt in België bijna elke dag een fietser bekeurd omdat hij te veel gedronken heeft.

Open Vld-kopstuk en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne lanceert een wetsvoorstel voor het invoeren van een wettelijk onderscheid tussen automobilisten en fietsers. Volgens hem moeten dronken fietsers niet even zwaar bestraft worden als dronken autobestuurders. Van Quickenborne beargumenteert dat dronken fietsers voor minder gevaar op de weg zorgen. “Zo’n fietser is in de eerste plaats een risico voor zichzelf”, zegt de liberale burgemeester.

3 à 4 pinten

epa

Van Quickenborne benadrukt wel dat fietsers geen carte blanche krijgen op het vlak van alcohol: “Wanneer de politie een dronken fietser over de weg ziet zwalpen, zal dat nog steeds aanleiding geven tot een bestraffing: een overtreding van de tweede graad.” Dat is een boete van 116 euro.

Als een fietser echter na 3 à 4 blazen wordt tegenhouden en positief blaast, maar niet dronken lijkt, zal die niet bestraft worden als het wetsvoorstel van Van Quickenborne erdoor komt. Het is de agent in kwestie die dan oordeelt of iemand dronken is of niet.

“Hedendaagse realiteit”

“Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die hun auto bewust laten staan, op bijvoorbeeld een muziekfestival een paar pinten drinken, om vervolgens zonder enig probleem nadien weer naar huis te fietsen”, zegt Van Quickenborne in de Mediahuis-kranten. De Open Vld’er zegt dat zijn wetsvoorstel bij de “hedendaagse realiteit” aansluit “waarbij het een goede zaak is dat mensen niet meer dronken achter het stuur van hun auto kruipen, door bijvoorbeeld de fiets te nemen”.

Fietsersbond en politierechters zijn voor

pixabay

De Fietsersbond reageert positief op het wetsvoorstel, omdat het volgens hen “tot straffen op maat” zou leiden. Wel benadrukt de Fietsersbond dat fietsers altijd hun gezond verstand moeten gebruiken: “Wie echt te veel op heeft, laat ook beter zijn fiets aan de kant staan.”

Verder sluit het voorstel van Van Quickenborne aan bij een wetswijziging van zo’n 2 jaar geleden, waardoor politierechters niet langer automatisch het rijbewijs van een dronken fietser moeten intrekken.

Ook politierechters zijn voorstander. “Wanneer zulke zaken tot bij de politierechtbank komen, krijgt een fietser – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – vandaag ook al vaak een minder zware straf dan een automobilist”, klinkt het.

VIAS is tegen

Veiligheidsinstituut VIAS kan zich niet vinden in het wetsvoorstel. Volgens de overheidsinstelling zou het “impliciet de boodschap geven dat rijden onder invloed minder erg zou zijn wanneer je met de fiets onderweg bent”.
VIAS beargumenteert dat er nog steeds te veel fietsongevallen gebeuren en dat er in 80 procent van die ongevallen geen andere partij bij betrokken is. De schuld ligt dan dus volledig bij de fietsers zelf.

Bovendien gaat VIAS er niet mee akkoord dat dronken fietsers vooral een gevaar voor zichzelf zouden vormen. Ze zouden volgens de organisatie ook ernstige hinder kunnen vormen voor automobilisten. 

Gesponsorde artikelen