Vlaamse besparingen: N-VA wil zuil aanpakken, CD&V snoeit op onderwijs en de VRT

Vlaamse besparingen: N-VA wil zuil aanpakken, CD&V snoeit op onderwijs en de VRT

De discussie over de centen is volop bezig bij de Vlaamse onderhandelaars. Centrale inzet: waar gaan we besparen? CD&V verdedigt Welzijn met hand en tand, terwijl N-VA net de “subsidies aan derden” (lees: de zuil) wil aanpakken. Bij de christendemocraten mikken ze vooral op Onderwijs en de VRT om het gat dicht te fietsen.

“Rond 21 juli toch een regering”, klinkt bij de ene. “Zeker deze maand nog”, is het bij de andere. Wees er maar zeker van, die Vlaamse regering komt er. En het zal met CD&V en N-VA zijn, zonder Open Vld of wie dan ook. Naar het federaal niveau wordt niet meer gekeken, “dan kan je wachten op de eeuwigheid”. Neen, nu is het full steam ahead, voor zover dat kan.

Tegengestelde visies N-VA en CD&V

Wat wringt er voorlopig dan nog? Wel, door de zesde staatshervorming moet er flink meer bespaard worden op het Vlaamse niveau. En dus is de vraag waar dat moet gebeuren. Ruwweg wil de N-VA daarbij eerder op alles wat besparen, terwijl CD&V daar absoluut niet van wil weten. Met name Jo Vandeurzen verdedigt met hand en tand “zijn” departement Welzijn. Daar mag nauwelijks iets uit, zo redeneert men bij de christendemocraten.

“Personen met een handicap, de boomende kinderopvang, rusthuizen die moeten uitbreiden, dat zijn allemaal “groeisectoren”, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Dus daar willen wij zoveel mogelijk voor doen”, is te horen bij de CD&V-onderhandelaars.

Bij N-VA is de analyse anders. “CD&V heeft die zesde staatshervorming erdoor geduwd. En wij krijgen nu de factuur.” Voor de Vlaams-nationalisten is het duidelijk, er kan wel degelijk nog op Welzijn gesneden worden. “Tot nu toe is er steeds bespaard geweest op het eigen apparaat van de Vlaamse regering. Maar een groot deel van de kosten gaat via subsidies aan derden, dat is dus vooral de christelijke zuil. En die moet blijkbaar altijd ontzien worden. Kind en Gezin, of Jongerenwelzijn bijvoorbeeld. Wat ons betreft is het niet logisch dat die steeds de dans ontspringen.”

CD&V: snoeien bij de VRT en onderwijs

Opvallend, CD&V heeft andere posten op het oog om in te snoeien. Posten die je niet meteen zou verwachten van de christendemocraten. Zoals de openbare omroep bijvoorbeeld. Iedere waarnemer ging er al van uit dat de VRT het met een pak minder zou moeten doen. Maar aangenomen werd dat het eerder de N-VA zou zijn die daar op het gaspedaal zou gaan staan. Het blijkt andersom.

Een ander dossier is Onderwijs. Los van de meer inhoudelijke discussie over wat nu het aanbod van het onderwijs moet zijn, is er wel het CD&V-voorstel om aan kostenkant iets te doen. Het onderwijsbudget is, samen met dat van Welzijn bij de grootste uitgavenposten van de Vlaamse begroting. Al draait het daarbij natuurlijk vooral om de lonen van het personeel. Daar bespaar je natuurlijk niet zo snel op.   

Psychologisch moeilijk: plots ben je de kleinste

Los van de financiële discussie blijft het psychologische misschien toch het grootste punt van frictie. Want Peeters en co hebben twee regeringen lang de boel Vlaams getrokken, als grootste partij. Nu plots als junior partner onderhandelen met grote broer N-VA, dat is bijzonder moeilijk. Plus, Kris Peeters blijft zich, als uittredend minister-president, ook heel persoonlijk identificeren met het beleid van de afgelopen jaren. Elk voorstel, elke suggestie van verandering wordt gezien als een desavouering, een afkeuring van de prestaties van de afgelopen jaren. 

Ondertussen wordt ook steeds duidelijker wie welke portefeuilles ambieert. Zoals gezegd is Jo Vandeurzen dé man voor Welzijn, terwijl Hilde Crevits Onderwijs voor zich zou nemen. Bj N-VA komt Wonen haast zeker bij Liesbeth Homans. Maar uiteraard worden de postjes pas helemaal op het eind verdeeld, dus voorlopig wil niemand er veel over kwijt. 

Gesponsorde artikelen