Vlaamse kinderen scoren slechtst in lezen … onze 10-jarigen hebben 6 maand achterstand in vergelijking met 10 jaar geleden

Vlaamse kinderen scoren slechtst in lezen … onze 10-jarigen hebben 6 maand achterstand in vergelijking met 10 jaar geleden

Onze Vlaamse tienjarigen scoren ondermaats op begrijpend lezen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek in 45 landen. Vlaanderen haalt de 32ste plaats. Een forse daling in vergelijking met tien jaar geleden. Toen stonden we nog op de achtste plaats. Hierdoor zijn we ook de grootste dalers. 

In functie van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) werd de leesvaardigheid van tienjarigen uit 45 verschillende landen getest. Met een score van 525 punten strandde Vlaanderen op een teleurstellende 32ste plaats. Wanneer we kijken naar Europa, doen enkel Wallonië, Frankrijk, Georgië en Malta het slechter dan Vlaanderen. De eerste plaats is voor Rusland, met een score van 581.

Zes maand achterstand

Met de score van 525 scoren de Vlaamse tienjarigen net onder het internationaal gemiddelde. Maar vergeleken bij het West-Europese gemiddelde van 542 doen we het dus bedroevend slecht. Zeker wanneer je kijkt naar de cijfers van 10 jaar geleden, toen behaalde Vlaanderen nog de achtste plaats en mochten we ons dus tot de wereldtop rekenen.

Professor Bieke De Fraine van de KU Leuven legt uit aan Het Laatste Nieuws: “De kinderen van nu zouden een half jaar extra naar school moeten om even goed als in 2006 te scoren. Toen haalde 7 procent nog het hoogste niveau, tien jaar later is dat amper 4 procent. Nog maar 35 procent haalt minstens het hoge niveau, in 2006 was dat 49 procent. Het aantal leerlingen dat het laagste niveau niét haalt, steeg van 1 procent naar 3 procent. Mogelijk nog alarmerender: álle groepen gaan achteruit: jongens én meisjes, kinderen uit sociaal-economisch zwakke gezinnen én de koplopers met een betere startpositie.”

Oorzaken

Deze achterstand ligt niet aan de hoge instroom van anderstalige kinderen laat De Fraine ook weten. “De score van kinderen die thuis altijd Nederlands spreken, daalde even sterk als die van de kinderen die thuis soms of nooit Nederlands horen.” Ook de stijgende digitalisering kan niet als oorzaak van de teleurstellende cijfers gezien worden. Aangezien de digitalisering plaatsvindt in alle landen in het onderzoek en de daling nergens zo groot was als in Vlaanderen.

Ouders schuiven leestesten met de chronometer naar voren als een oorzaak. Kinderen moeten dan tegen de klok lezen, waardoor ze fouten maken om toch maar binnen de tijd te blijven. Een andere oorzaak kan gevonden worden in de motivatie van de kinderen. Die motivatie om te lezen is sterk afgenomen, zo blijkt uit de cijfers van het onderzoek. In 2006 gaf bijna de helft van de leerlingen (48 procent) aan dat ze voor hun plezier een boek lezen in hun vrije tijd. Dat percentage is nu gedaald naar 36 procent. Het aantal tienjarigen dat nooit of bijna nooit voor zijn plezier een boek vastneemt is gestegen van 9 naar 17 procent.

Tot slot kan ook het feit dat de Vlaamse ouders steeds minder voorlezen aan hun kinderen gezien worden als een oorzaak voor de forse daling op het vlak van begrijpend lezen. Slechts een op de vier ouders zou verhaaltjes voorlezen, liedjes zingen of woordspelletjes spelen met hun kinderen. Waardoor ze thuis minder ervaringen met lezen opdoen nog voor ze naar de lagere school gaan.

Eindtermen aanpassen

Hilde Crevits (CD&V), minister van Onderwijs, ziet de ernst van deze cijfers in. “We stellen vast dat we er de voorbije tien jaar niet op vooruit zijn gegaan, integendeel. De leescultuur gaat erop achteruit. Niet alleen op school, maar ook thuis”, zo liet ze weten aan VRT NWS. “Volgend jaar komt er een peilingsproef Nederlands die zal aangeven of de leerlingen op het einde van het lager onderwijs de eindtermen Nederlands halen. Ik vraag de inspectie om tijdens de doorlichting meer focus te leggen op begrijpend lezen en zal met het onderwijsveld overleggen over de aanbevelingen van de onderzoekers.”

Gesponsorde artikelen