Vlaamse Onderwijsraad noemt onderwijsplannen van minister Hilde Crevits (CD&V) “onaanvaardbaar”

Vlaamse Onderwijsraad noemt onderwijsplannen van minister Hilde Crevits (CD&V) “onaanvaardbaar”
Shutterstock

Als het aan de Vlaamse regering ligt, wordt het onderwijs binnenkort grondig hervormd. Alleen kunnen de voorstellen niet echt op de goedkeuring van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) rekenen. Zij noemen de plannen “onaanvaardbaar” en hebben allerlei werkpunten opgelijst. Persagentschap Belga kon dat ontwerpadvies inkijken, bericht de krant het Nieuwsblad.

In een ontwerpadvies geeft de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) feedback op de hervormingsplannen van de Vlaamse regering voor het onderwijs. Mals is de Vlor niet, integendeel, ze noemen de voorstellen “onaanvaardbaar.”

Het feit dat de Vlaamse overheid enkel feedback gevraagd heeft op de hervormingen in het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs, maar niet op de tweede en derde graad van het secundair noemen ze “eigenaardig”. Persagentschap Belga kon dat ontwerpadvies inkijken, bericht de krant het Nieuwsblad.

Zittenblijvers

Een eerste probleempunt waar de Vlor op inzoomt is dat van de kleuterparticipatie. Concreet gaat het over het aantal halve dagen dat kleuters in de derde kleuterklas aanwezig moeten zijn om naar het eerste leerjaar te mogen gaan.

Dat zal worden opgetrokken van 220 dagen naar 250 halve dagen. Door deze maatregel neemt de kans volgens de Vlor net toe dat kleuters moeten blijven zitten, terwijl de overheid het aantal zittenblijvers net omlaag wil halen.

“Versnipperd en contraproductief”

Ook met de voorgestelde hervormingen in het basisonderwijs is de Vlor niet akkoord. “De maatregelen die de overheid voorstelt, zijn versnipperd en op die manier contraproductief”, bovendien grijpen ze in “op de geïntegreerde werking van het basisonderwijs”, luidt het verdict.

Daarnaast zien ze de taaluitbreiding in de lagere school niet zitten. De overheid wil namelijk zowel Frans, Engels als Duits mogelijk maken vanaf het eerste leerjaar. Maar de Vlor vreest dat niet alle scholen hiervoor de capaciteit hebben waardoor de kloof tussen de scholen onderling groter wordt. Een bijkomende bezorgdheid is het feit dat “deze verschillen gecombineerd met de capaciteitsproblemen in de grote steden de vrije schoolkeuze van ouders ondermijnen.”

Vervroegde studiekeuze

De voornaamste kritiek op de hervorming van de eerste graad secundair is de vervroegde studiekeuze in het eerste jaar. Volgens de Vlor is dat te vroeg.

En ondanks het feit dat de overheid geen advies heeft gevraagd over de tweede en derde graad secundair, wijst de Vlor op een “gebrek aan inhoudelijke samenhang” en onvoldoende focus van de doorlichting op het aso.

Politieke symbolenstrijd

De kritiek vanuit de politieke hoek ligt in lijn met die van de Vlor. “De Vlor bevestigt onze eerdere kritiek: de eerste graad is niet oriënterend en laat scholen toe om leerlingen opnieuw al vanaf 12 jaar ‘vast’ te zetten in een richting die is afgestemd op de opties in de tweede en derde graad”, reageert Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen, in de krant het Nieuwsblad. Ze vindt dat “de Vlaamse regering na maandenlang vergaderen duidelijk het onderwijs – de school, de leerkracht en het kind – gewoon uit het oog verloren is.”

Ook sp.a heeft het over een gemiste kans. “Het blijft hoogst onduidelijk hoe deze onderwijshervorming ervoor zal zorgen dat in de toekomst meer jongeren een diploma behalen en dus uitzicht krijgen op een goede job”, aldus Vlaams parlementslid Caroline Gennez in het Nieuwsblad. “Voor sp.a moet elke hervorming in het onderwijs erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zodat elk kind zijn talenten – waar die ook liggen – maximaal kan ontwikkelen en zo’n groot mogelijke kans heeft om de school met een goed diploma te verlaten. Deze hervorming voldoet niet aan die toets, omdat ze het resultaat is van een politieke symbolenstrijd. Laten we in overleg met alle betrokkenen werk maken van een onderwijshervorming die de belangen van onze kinderen dient.”

Gesponsorde artikelen