Vlaanderen krabbelt toch weer wat terug: registratie noodzakelijk als je kamer wil aanbieden op Airbnb

Vlaanderen krabbelt toch weer wat terug: registratie noodzakelijk als je kamer wil aanbieden op Airbnb

“De cowboys moeten eruit”, met dat argument heeft Vlaanderen dan toch een nieuw decreet goedgekeurd waardoor je niet meer zomaar Airbnb zal mogen gebruiken. Iedereen die nu nog een kamer of appartement op de dienst wil aanbieden, moet zich registreren bij Toerisme Vlaanderen.

Vorig jaar was er plots heel wat commotie: moesten mensen die een kamer via Airbnb wilden verhuren daar nu een vergunning voor aanvragen of niet? Niemand leek het goed te weten. Wij contacteerden toen de baas van dienst toerisme, die ons wist te vertellen dat het wel degelijk nodig was. Luttele minuten later werd hij overruled en tegengesproken door toenmalig bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA).

Niemand wist het

Eigenlijk was er toen maar één ding duidelijk: niemand wist het zeker en durfde zich nog echt uitspreken. De Vlaamse regels waren dan ook helemaal niet voorbereid op de snelle groei van nieuwe diensten als Airbnb, waarop ook individuen zich plots in de toerismesector konden mengen. Of wat dacht je van deze lawine aan Vlaamse regeltjes waar iedereen zich aan moet houden.

En dus kondigden enkele initiatiefnemers uit de Vlaamse regering deze zomer trots aan dat ze het verouderde logiesdecreet gingen opfrissen. Het klonk toen nog dat het “volledige systeem van aanmeldingen en vergunningen zelfs wordt afgeschaft, en in de plaats komt een systeem met vrijwillige erkenningen met of zonder comfortclassificatie”.

Toch registreren

In een reactie aan newsmonkey stelde Airbnb toen dat “het erg tevreden is dat de Vlaamse Overheid de nieuwe verhuurmethode eindelijk omarmt. “Studie na studie hebben aangetoond dat Airbnb voornamelijk respectvolle gasten aantrekt die eens enkele dagen willen leven zoals een local, om de stad zo op een andere manier te leren kennen.”

Helaas blijkt daar nu toch niet veel van in huis te komen. Iedereen die een kamer of appartement wil aanbieden via Airbnb, zal zich eerst moeten registreren bij Toerisme Vlaanderen. “Dit gebeurt op vraag van de sector, maar toch ook op vraag van een aantal burgemeesters. Zij weten graag wie er op hun grondgebied logies aanbiedt, al is het maar om de brandveiligheid beter te kunnen controleren”, aldus Karin Brouwers van CD&V aan VRT Nieuws. En eigenlijk op die manier ook makkelijker toerismebelasting kunnen heffen …

“Eenvoudig”

N-VA-parlementslid Cathy Coudyser vertelt aan De Tijd dat “registreren heel eenvoudig zal zijn en het eenmalig invullen van naam, adres en contactgegevens volstaat”. Dat moet gebeuren op de website van Toerisme Vlaanderen, en dan kan de organisatie “de aanbieders van overnachtingen dankzij die gegevens gericht informeren over de regels waaraan ze moeten voldoen en de databank kan ook gebruikt worden voor steekproefsgewijze controles”.

De verplichte registratie is al goedgekeurd in de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement en zal in de komende weken in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement gesteld worden. Eind dit jaar moet de nieuwe wet dan van kracht zijn.

Gesponsorde artikelen