Voorstel nieuwe academische kalender: examens in mei en geen kopzorgen tijdens de feestdagen

Voorstel nieuwe academische kalender: examens in mei en geen kopzorgen tijdens de feestdagen

In een nieuwe nota stelt de UGent voor om het academiejaar op 1 september te laten starten, twee weken kerstvakantie in te lassen zonder blokken en de eerste zit  half mei te laten eindigen. Ook de KU Leuven denkt in die richting. Het nieuwe schema zou vanaf 2022 in het leven geroepen kunnen worden. Beide universiteiten stellen hun plannen volgende maand voor aan alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het is de bedoeling om voor de zomer tot een akkoord te komen.

In het hoger onderwijs wordt al meer dan tien jaar gesproken over de hervorming van de kalender, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. Half februari zitten alle hogescholen en universiteiten samen om te luisteren naar de voorstellen van de KU Leuven en de UGent.

De twee grootste universiteiten van Vlaanderen denken al langer over verschillende mogelijke herindelingen, maar nu heeft de UGent een nieuw document opgesteld dat heel gedetailleerd een scenario beschrijft hoe de kalender zou kunnen veranderen. Dat melden de kranten van Het Mediahuis.

Zomervakantie voor iedereen

De meest opvallende verandering die voorgesteld wordt, is de start van het academiejaar. Zo zouden de lessen niet langer in de derde week van september beginnen, maar op 1 september. Het eerste semester, inclusief blok en examens, loopt dan tot de kerstvakantie. Say what? Ja hoor, een zorgeloze eindejaarsperiode voor de studenten!

Het tweede semester zou tot half mei duren, inclusief examens. Studenten die in de eerste zit voor al hun vakken slagen, hebben vanaf dan al verlof. Wie herexamens moet afleggen, moet een maand later terug naar de campus en heeft daarna zomervakantie. Met de leerstof vers in je hoofd wordt de kans op slagen namelijk groter. Het tofste: iedereen heeft tijdens de zomermaanden vrijaf. Dat moet hen “mentale rust” geven, staat in het document. Ook kan het personeel zich dan focussen op onderzoek of op het voorbereiden van cursussen.

Meer permanente evaluatie

De keerzijde van minder lesweken: het hoger onderwijs wordt intensiever met minder focus op de examens en meer permanente evaluatie in de vorm van werkcolleges, presentaties en praktijk. In veel hogescholen is dat nu al het geval.

“Examens waarbij vooral feitelijke kennis getoetst wordt, moeten meer in vraag worden gesteld”, staat in de nota. Volgens de UGent zou dat alles uitstelgedrag counteren en meer studenten op tijd de eindmeet doen halen.

Veel goodwill maar ingrijpende gevolgen

De universiteit benadrukt dat het voorstel nog niet definitief is en dat alles nog besproken moet worden, maar er zou intern weinig discussie bestaan over de grote principes. In het verleden zijn er al verschillende keren gesprekken gevoerd over een nieuwe jaarkalender, maar die sprongen telkens af. Nu hebben ook kleinere universiteiten, zoals de VUB en de UA, aangegeven veel interesse te hebben in de voorstellen.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de kwestie bespreken met de uniefs en hogescholen. Ze vindt het belangrijk dat er onderling goede afspraken gemaakt worden, zodat studenten tijdens het academiejaar nog kunnen switchen van school of opleiding.

Of deze gigantische verandering er uiteindelijk doorkomt, hangt af van het het draagvlak onder het personeel en de studenten en van de rest van Vlaanderen. Alleen al voor pakweg jobstudenten, het kotenverhuur en de festivalindustrie zou zo’n nieuwe kalender ingrijpende gevolgen hebben. “Een aanpassing heeft direct een grote maatschappelijke impact”, zegt Crevits

Gesponsorde artikelen