Left Right
scrollTop top

Waarom geen Brazilië-coalitie van N-VA, Open Vld en Groen?


Waarom geen Brazilië-coalitie van N-VA, Open Vld en Groen?

Op 25 mei hebben Vlamingen voor verandering gekozen. Geef een kans aan de veranderingsgezinde partijen N-VA, Open Vld en Groen om een regering te vormen.

België is een land met een lange geschiedenis, waar gevestigde belangen al zeer lang de lakens uitdelen. Denk maar aan vakbonden, of allerlei belangenorganisaties als de vakbond, Boerenbond, UNIZO,… Hierdoor is verandering niet makkelijk. Veel politieke partijen voelen zich verplicht de belangen van deze organisaties de verdedigen in plaats van het algemeen belang van de bevolking.

De verkiezingen van 25 mei 2014 hebben een unieke opportuniteit gecreëerd om eindelijk te breken met de verzuiling van het verleden en een kans te geven aan die partijen die zo los mogelijk staan van de klassieke belangengroepen, namelijk N-VA, Open Vld en Groen. Hoewel zij sociaal-economisch en institutioneel verschillend denken, delen zij alvast een visie dat een samenleving vooral vorm moet krijgen in het parlement en niet in de achterkamertjes van de macht.

Een Brazilië-coalitie van N-VA (geel), Open Vld (blauw) en Groen – naar de kleuren van de Braziliaanse vlag – is daarom een interessant experiment. Door de machtspartiijen CD&V en sp.a, die België onafgebroken hebben bestuurd de afgelopen eeuw, naar de oppositie te verwijzen kunnen zij misschien ook herbronnen en zich heruitvinden als een politieke beweging in plaats van steeds conservatief de bestaande belangen te verdedigen.

Op het vlak van fiscaliteit (verlagen en verschuiven van lasten), overheid (minder bureaucratie), democratie (politieke vernieuwing) of binnenlands bestuur (afschaffing provincies) kunnen de drie partijen N-VA, Open Vld en Groen elkaar meteen vinden. De drie partijen stellen ook de mens centraal, en niet de structuren. Denk maar aan de visie op zorg, onderwijs, arbeidsmarkt,… Hierdoor krijgt de burger meer vat op eigen leven in plaats van aan het handje te worden gehouden.

Hier alvast twaalf punten waar de de partijen zich onderscheiden van de rest.

1. Kiezen voor leerlingen, leerkrachten & ouders: N-VA, Open Vld, Groen. Zetten in op koepels en structuren: CD&V, sp.a.

2. Nog geen kans gehad om arbeidsmarkt te hervormen: N-VA, Open Vld, Groen. Leveren Minister van Werk sinds 1921: CD&V, sp.a.

3. Willen actieve arbeidsmigratie mogelijk maken: N-VA, Open Vld, Groen. Houden grenzen liever dicht: CD&V, sp.a.

4. Ruimte geven aan ondernemerschap in kinderopvang: N-VA, Open Vld, Groen. Geloven in bestaande structuren: CD&V, sp.a.

5. Politieke mandaten in intercommunales ernstig afslanken: N-VA, Open Vld, Groen. Liever niet: CD&V, sp.a.

6. Sociale privéwoonmarkt door middel van gerichte huursubsidies: N-VA, Open Vld, Groen. Voor de huisvestingsmaatschappijen: CD&V, sp.a.

7. Willen een ceremonieel koningshuis: N-VA, Open Vld, Groen. Vinden dit nu “niet aan de orde”: CD&V, sp.a. 

8. Willen meer dan 5 miljard minder lasten op arbeid volgens programma: N-VA, Open Vld, Groen. Doen minder: CD&V, sp.a.

9. Voor persoonsgebonden financiering in de zorg: N-VA, Open Vld, Groen. Zetten in op structuren en zuilen: CD&V, sp.a.

10. Voor de afschaffing van de provincies als politiek niveau: N-VA, Open Vld, Groen. Tegen de afschaffing: CD&V, sp.a.

11. Investeren in plaats van sparen beter belonen. Voor: N-VA, Open Vld, Groen. Tegen: CD&V, sp.a.

12. Voor afschaffen opkomstplicht: N-VA, Open Vld, Groen. Tegen afschaffen opkomstplicht: CD&V, sp.a. 

Op Twitter is al heel wat aandacht voor de Brazilië-coalitie. Een selectie hieronder:

Volg op Twitter: @BrazilCoalition

Of op Facebook: Geef ons een Brazilië-coalitie van N-VA, Open Vld en Groen


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  42.983.766
 • Aantal
  doden
  1.153.553
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  321.031
 • Aantal
  doden
  10.810