Wat een bedrag! Music for Life heeft maar liefst 5,1 miljoen euro opgebracht voor het goede doel

Wat een bedrag! Music for Life heeft maar liefst 5,1 miljoen euro opgebracht voor het goede doel

Tijdens de Warmste Week heeft Vlaanderen opnieuw heel wat geld ingezameld ten voordele van de goede doelen voor Music for Life. Uiteindelijk werd afgeklokt op 5.102.730 euro, een pak meer dan de 2,7 miljoen van vorig jaar.

De Warmste Week werd goed gekozen, want we beleven wel een erg warm einde van het jaar. Maar Vlaanderen toonde ook z’n warme hart, zo blijkt nu we het uiteindelijke totaalbedrag onder ogen krijgen. Een week lang brachten ontelbare vrijwilligers een spaarpotje binnen bij de iglo van Studio Brussel op De Schorre in Boom, de opbrengst van 3.345 evenementen die over heel Vlaanderen georganiseerd werden.

Warmste Stad

Eén van de grootste initiatieven dit jaar was de Warmathon, een loopevenement dat de afgelopen dagen gehouden werd in de vijf provinciehoofdsteden. Per loper ging er tien euro in de pot, en maar liefst 26.226 lopers legden in totaal 237.318 kilometer af. Antwerpen mag zich de Warmste Stad van Vlaanderen noemen met 70.746 gelopen kilometers, maar elke stad heeft meer dan een steentje bijgedragen aan de opbrengst van 287.260 euro.

De totaalopbrengst van Music for Life 2015 gaat naar heel wat verschillende goede doelen, dit jaar zelfs meer dan duizend. Want sinds 2013 wordt het ingezamelde geld namelijk niet meer in één pot gegooid, maar verdeeld over verschillende goede doelen. Twee jaar geleden waren dat er nog 732, vorig jaar 870, en dit jaar dus meer dan duizend.

Gesponsorde artikelen