Wat gebeurt er nu precies met jouw batterijen?

Copyright: Shutterstock

Wat doe jij met je gebruikte batterijen? Liggen ze stof te verzamelen in een schuif of breng je ze altijd binnen in een inzamelpunt? Ontdek hier wat er met je batterijen gebeurt nadat je ze naar zo’n inzamelpunt brengt.

Het hele recyclageproces van je gebruikte batterijen begint uiteraard bij het verzamelen. Dagelijks zamelen we met z’n allen meer dan 300.000 batterijen in. Al die ingezamelde batterijen komen bij Bebat terecht om ze te kunnen sorteren. Dat verloopt in verschillende stappen:

Stap 1: de manuele sortering

Copyright: Bebat

De medewerkers van het sorteercentrum halen eerst en vooral alles wat niet tussen de batterijen thuishoort eruit. Blikjes, papier en huishoudelijk afval belanden vakkundig in een andere restbak. Ook speciale batterijen worden eruit gehaald. Batterijen van computers, telefoons, audiovisuele toestellen, accu’s en dergelijke volgen namelijk een ander recyclageproces.

Stap 2: de mechanische sortering

Copyright: Bebat

Na de handmatige sortering gaan de batterijen naar een schudzeef. Daar rollen ze over een band met gaten in verschillende groottes. Zo worden de batterijen gesorteerd van klein naar groot.

Stap 3: de automatische sortering

Tot slot gaan de batterijen ook nog door de automatische sortering. De machine detecteert de lengte, het gewicht en het magnetische vermogen, en bepaalt zo de chemische samenstelling van elke batterij. Zo worden ze vervolgens gesorteerd per soort. Deze automatische sortering is voor 99,7% betrouwbaar en dus zo goed als foutloos. Ze deelt alle batterijen in volgens 7 chemische soorten.

En dan nu: recycleren maar!

Wat er verder met de batterijen gebeurt, hangt af van het type en de chemische samenstelling van de batterij. Elke soort batterij volgt een ander recyclageproces waarbij metalen en andere componenten gerecupereerd worden om als industriële grondstof te hergebruiken voor verschillende toepassingen.

Welke stoffen kunnen er nu precies uit batterijen gehaald worden?

1. Ijzer

Deze grondstof kan voor heel veel verschillende industriële doelen gebruikt worden.

2. Zink

Zink wordt onder andere gebruikt voor het produceren van daken, ramen, buizen of omheiningen.

3. Mangaan

Het gerecycleerde mangaan wordt opnieuw in batterijen verwerkt.

4. Kwik

In knoopcellen, die kleine ronde schijfjes die bijvoorbeeld in horloges gebruikt worden, zit kwik. Dat wordt eerst uit de batterij gedistilleerd en vervolgens kunnen de andere materialen gerecupereerd worden. Kwik kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden, maar de bekendste zijn batterijen en thermometers.

5. Cadmium en nikkel

Deze stoffen worden opnieuw in nieuwe batterijen verwerkt.

6. Kobalt en nikkel

Ook kobalt en nikkel worden gebruikt om opnieuw batterijen van te maken. Alleen kunnen die grondstoffen enkel uit batterijen van smartphones en elektronica gehaald worden. En dat is een probleem, want die batterijen worden nog steeds heel weinig ingezameld. Breng dus ook gerust de batterij van je oude smartphone of laptop naar het inzamelpunt!

7. Lood

Om loodaccu’s te recycleren, wordt eerst al het accuzuur verwijderd en vervolgens worden de batterijen gesmolten. Het lood dat daarbij vrijkomt, kan gebruikt worden om nieuwe loodaccu’s van te maken, maar ook voor de productie van dakbedekking of beschermend materiaal bij röntgenfoto’s en radiotherapie.

Breng jij je batterijen ook binnen in een van de 24.000 inzamelpunten van Bebat? Zo help je mee aan dit hele recyclageproces en zorg je ervoor dat de gebruikte batterijen kunnen omgezet worden in grondstoffen voor heel wat nieuwe producten.

Gesponsorde artikelen