Wat geeft jongeren straks nog een voordeel in een slecht betalende arbeidsmarkt?

Wat geeft jongeren straks nog een voordeel in een slecht betalende arbeidsmarkt?

Ondanks dat de werkloosheid in verschillende landen absolute minima heeft bereikt, stijgen de lonen amper. Dat bleek vorige week nog eens nadat bekend raakte dat de VS in februari 313.000 nieuwe jobs hadden gecreëerd. De lonen daarentegen stegen met amper 0,1%. Waarom die lonen niet stijgen, blijft voor menig econoom een mysterie, maar het lijkt het er sterk op dat mensen die door machines worden vervangen, daarna enkel opnieuw aan de slag kunnen in jobs waar ze minder verdienen.

Het Brookings Institution wijdde al verschillende studies aan het fenomeen. Volgens de denktank begon de miserie van de arbeiders al in de jaren ‘80 van vorige eeuw. Maar eind jaren ’90 en begin van deze eeuw deed zich een nieuw fenomeen voor: de verdeling van de vruchten van de economische groei veranderde. Het kapitaal kreeg steeds meer, de arbeiders steeds minder.

Wat daarvan de oorzaak is, is ook voor de onderzoekers niet meteen duidelijk. Maar ze voegen er aan toe dat onze focus niet moet liggen op jobs die verdwijnen dan wel of de jobs die in de plaats komen mensen een aanvaardbare levensstandaard kunnen bieden.

Deeleconomie bracht vooral onstabiele, slecht betaalde jobs

Volgens de onderzoekers zijn er vandaag volop ‘creatieve, interessante en goed betaalde jobs. Maar het zijn de jobs die amper expertise en kennis vergen die het snelst groeien. Het gaat om jobs waar weinig expertise en veel flexibiliteit vereist is en die vaak deel uitmaken van de nieuwe ‘deeleconomie’. Net die jobs zijn weinig stabiel, slecht betaald en bieden geen aanvaardbare levensstandaard. Er is dus met andere woorden een groot aanbod aan jobs, maar meestal zijn het jobs die we niet willen doen.

Wat geeft je straks nog een voordeel in een slecht betalende arbeidsmarkt?

Vraag is dan wat jonge mensen in de toekomst een voordeel kan geven in deze slecht betalende arbeidsmarkt.

Volgens de onderzoekers zullen de meest gegeerde profielen in de toekomst twee kenmerken hebben.

  • Ze zullen over een vorm van technische expertise beschikken in bijvoorbeeld geneeskunde, de wet, management, design, het managen van andere mensen…
  • Daarnaast ze zullen ze goede interpersoonlijke kwaliteiten moeten hebben. Ze zullen goed met anderen moeten kunnen communiceren, anderen kunnen motiveren, overtuigen en snel beslissingen moeten kunnen nemen.

Gesponsorde artikelen