Weer erg verontrustende dingen ontdekt over de ijskappen

Weer erg verontrustende dingen ontdekt over de ijskappen

Het ijs op Groenland smelt een pak sneller dan we dachten blijkt uit een nieuwe studie. De afname van het ijs op Groenland blijkt immers niet-lineair toe te nemen met de temperatuur. En er is deze week nog een probleem ontdekt, hoewel dat op het eerste gezicht misschien zo niet lijkt: het ijs aan de noordpool wordt in de winter dikker. 

Het ijs van de gletsjers op Groenland smelt op dit moment sneller dan op enig moment in de afgelopen 350 jaar. Dat schrijven onderzoekers in een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Ze baseren zich op ijskernen, verzameld uit centraal west Groenland. Dat op zich is niet eens zo verrassend. Maar dezelfde studie wijst uit dat de ijskap op dit moment erg gevoelig is; zo veroorzaakt de huidige opwarming een grotere afsmelting dan bij vergelijkbare opwarmingen van ons klimaat in het verleden.

Niet-lineair

De Groenlandse ijskap is na die op Antarctica de grootste op aarde. En de snelheid waarmee het Groenlandse ijs wegsmelt begon in het midden van de 19e eeuw toe te nemen, maar kwam pas echt in een stroomversnelling terecht in de 20e en 21e eeuw.

Dat smelten van het ijs op Groenland is een van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde zeespiegelstijging. IJsbergen die vanaf de rand van gletsjers afkalven en in zee belanden en daar smelten, zijn één factor. Maar meer dan de helft van het water dat de oceaan in stroomt, komt van gesmolten sneeuw die bovenop de ijskap ligt.

De nieuwe studie suggereert dat als het smelten van het Groenlandse ijs onverhoopt doorgaat – wat de onderzoekers toeschrijven aan warmere zomers – dit het tempo van de zeespiegelstijging nog meer gaat versnellen.

De reden hiervoor is dat het wegsmelten van het ijs op Groenland niet-lineair toeneemt met de temperatuur: er is dus steeds minder opwarming nodig om dezelfde toename in smelt te bewerkstelligen. Wat ijskernen laten zien, is dat Groenland nu veel gevoeliger is voor verdere temperatuurstijgingen dan het bijvoorbeeld vijftig jaar geleden nog was.

Wat ijskernen laten zien, is dat Groenland nu veel gevoeliger is voor verdere temperatuurstijgingen dan het bijvoorbeeld vijftig jaar geleden nog was.

Dikker is niet beter

In de afgelopen decennia is het Arctische gebied razendsnel – ongeveer twee keer sneller dan de rest van de planeet – opgewarmd. Vandaag de dag ligt er aan het eind van de zomer ongeveer de helft minder zee-ijs dan aan het begin van de jaren tachtig. En recent onderzoek wees uit dat het zee-ijs in het Arctisch gebied sinds 1958 gemiddeld tweederde van zijn dikte heeft moeten inleveren. Maar liefst 70% van het Arctisch zee-ijs bestaat vandaag de dag uit eenjarig ijs, oftewel ijs dat binnen een jaar ontstaat en smelt.

Maar tegelijkertijd wordt het ijs in de winter veel sneller dikker. En naar verwachting blijft dat nog wel een tijdje zo. Onderzoekers trekken die conclusie op basis van simulaties en waarnemingen van de CryoSat-2-satelliet. Die monitort onder meer de dikte van het zee-ijs in het Arctisch gebied.

Wanneer de onderzoekers met behulp van hun klimaatmodel simuleerden hoe het zee-ijs er in het verleden aan toe was, bleek dat heel mooi overeen te komen met wat de CryoSat-2-satelliet daadwerkelijk had gezien. Het geeft de onderzoekers het vertrouwen dat hun model en simulaties een goed beeld geven van de werkelijkheid.

En wat de simulaties onder meer lieten zien, was dat het Arctische zee-ijs dat in de jaren tachtig gemiddeld 2 meter dik was in oktober, gedurende de winter gemiddeld 1 meter dikker werd. Maar geleidelijk aan is de groeisnelheid in de winter toegenomen en die toename zet volgens het model in zeker enkele delen van het Arctisch gebied nog wel een paar decennia door. In de komende decennia kan het dan zomaar zijn dat we de winter starten met zee-ijs dat ongeveer 1 meter dik is, maar gedurende de winter tot wel 1,5 meter dikker wordt.

Hoe kan verzwakt zee-ijs in een snel opwarmend gebied nu ’s winters sneller dikker worden dan vroeger (toen het gebied kouder en het zee-ijs veel dikker en sterker was)? Het antwoord is simpel. Het is grotendeels te verklaren door het feit dat dun ijs nu eenmaal sneller groeit dan dikker ijs.

Kantelmoment

De onderzoekers benadrukken dat dat zeker niet betekent dat het Arctische zee-ijs herstellende is. De winterse toename van de hoeveelheid zee-ijs weegt niet op tegen de enorme toename in smelt die we in de laatste decennia zien. Over het algemeen neemt de dikte af. Maar dank zij het feit dat het zee-ijs vandaag de dag gedurende de winter wat sneller aandikt, wordt de afname van het zee-ijs wel enigszins vertraagd.

Er komt echter een moment dat het versneld aandikken van het Arctische zee-ijs in de winter echt niet meer is opgewassen tegen de hogere temperaturen en daarmee samenhangende smelt. Dat kantelmoment zou plaatsvinden wanneer het zee-ijs aan het begin van de winter minder dan 60 centimeter dik is óf de concentratie zee-ijs – het percentage van een gebied dat nog met zee-ijs bedekt is – onder de 50% duikt.

Wat de simulaties onder meer lieten zien, was dat het Arctische zee-ijs dat in de jaren tachtig gemiddeld 2 meter dik was in oktober, gedurende de winter gemiddeld 1 meter dikker werd.

Gesponsorde artikelen