Werd minister Sven Gatz over Stadsradio Vlaanderen gedirigeerd vanuit Mechelen?

Werd minister Sven Gatz over Stadsradio Vlaanderen gedirigeerd vanuit Mechelen?

Vorig jaar al waren er sterke geruchten dat er vanuit de stad Mechelen, of in de stad zelf, tussen zou zijn gekomen in de uiteindelijke erkenningen van radioomroepen. De RadioVisie.eu-redactie kreeg nu inzage van een aantal documenten hierover, en die zijn zeer merkwaardig. 

Even samenvatten

In december 2016 werd het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Het klonk allemaal mooi: er zou een technische opwaardering van de lokale radio komen. Het parlement werd echter niet betrokken bij het opstellen van het frequentieplan en toen het boven kwam bleken er voor de steden nog nauwelijks lokale frequenties met hoog vermogen over te blijven.

Het aantal frequenties met laagvermogen werd eveneens behoorlijk teruggeschroefd voor lokale, onafhankelijke radio. In Mechelen bleven slechts twee frequenties over en dat zal wel niet zo’n prettig nieuws zijn geweest voor netwerkhoofd en stichter Geert Bollé van Radio Randstad.

De eerste tussenkomst

Vele aanvragers vroegen voor de samenstelling van hun dossier een aanbeveling van officiële instanties. Dat deed blijkbaar ook Geert Bollé, die zo voor zijn dossier kon rekenen op schriftelijke steun van de Mechelse burgemeester Bart Somers (foto montage). Een eerste brief dateert van januari vorig jaar, en was rechtstreeks gericht aan minister Gatz.

Zoals in die periode ook was voorzien, richtte hij een verzoek aan de minister tot herziening van het frequentieplan. Een burgemeester mag de lokale radio´s in de stad verdedigen en vragen om voldoende (meer) frequentieruimte te voorzien. Het is wel opmerkelijk dat dit verzoek uit ging van Bart Somers en niet van de aanvrager zelf, Geert Bollé.

Deze brief lees je hier: Mechelse Connectie 1 – PDF


De tweede tussenkomst

Er bleven toch maar twee frequenties in Mechelen, en op 7 april 2017 schreef Bart Somers, in zijn hoedanigheid als burgemeester van Mechelen, opnieuw naar minister Gatz. Op dat ogenblik was er al wel een definitief frequentieplan doch de Vlaamse regering moest dit nog goedkeuren. Dat gebeurde op 21 april 2017, twee weken na het schrijven van Bart Somers.

De Mechelse burgemeester beperkte zich niet tot enkel een aanbevelingsbrief, hij gaf ook aan hoe minister Gatz de overblijvende frequenties in Mechelen kon verdelen. Bart Somers vroeg expliciet om de erkenning van Netwerk 2 aan BG Consulting te geven. Geert Bollé (fotomontage rechts) had op dat ogenblik de frequentie 99.0 MHz nog in gebruik voor Radio Randstad in Mechelen.

In de brief van Somers staat tevens “dat als Stadsradio Vlaanderen een vergunning krijgt voor het Netwerkpakket 2 ook de andere actieve radio’s, zoals Radio Reflex en Radio Opsinjoor, kunnen blijven bestaan”.

De brief lees je hier: Mechelse Connectie 2 – PDF

‘Mechelen opgelost’

Het is opmerkelijk dat de burgemeester, en fractieleider van Open VLD in het parlement, met de brief een aantal basisprincipes van de democratie én van de aanvraagprocedure wou passeren. Het schrijven dateert immers van 7 april 2017, alle aanvragen konden pas worden ingediend tussen 16 mei 2017 en 14 juni 2017.

Daarna was er nog een periode van 30 dagen om ontvankelijk te verklaren (of niet) en, los van een extra maand, nog een periode van 120 dagen om te erkennen (of niet). Op 4 april kon nog niemand, en ook niet Bart Somers of Geert Bollé, volledig zeker zijn dat er voor kavels 33 en 58 geen andere aanvragers zouden zijn dan de ‘Mechelse’ radio’s zelf.

Beïnvloeding?

Toch zou Somers de beslissing over het netwerkpakket en de twee kavels blijkbaar al begin april van vorig jaar hebben willen beïnvloeden. Er kan hier ook moeilijk nog van een aanbeveling worden gesproken, zo’n brief zou zich beperken tot één aanvrager, en gericht zijn aan de verantwoordelijk van dat project, niet aan de minister.

Tenslotte was voor de aanvragen van netwerkradio’s een lokale aanbeveling zelfs niet eens nodig. Er was immers geen enkele meting van lokale binding voorzien voor een netwerk dat later toch (half) landelijk zou gaan uitzenden.

Uiteindelijk werden de kavels 33 en 58 een onderonsje tussen Stadsradio Randstad, Radio Reflex en Radio Opsinjoor. Geert Bollé had ondertussen ook Netwerk 4, en niet Netwerk 2, verworven met Stadsradio Vlaanderen. Toch blijft het de vraag of de drie erkenningen in Mechelen wel effectief als beauty-contest werd behandeld, zoals alle andere aanvragen.

Stadsradio Vlaanderen werd erkend voor Netwerk 4 met een totaal van 81,03%, Radio Maria haalde 78,15% en Club FM 68,59%. Hier was vooraf echter ook al een schriftelijke ‘instructie’ van burgemeester Bart Somers. Werd de erkenning van Netwerk 4 genomen onder invloed van Bart Somers, en werd Club FM dan opgeofferd om een ‘Mechels’ probleem op te lossen?

Brief aan VRM

Op 30 oktober 2017 schreef de vzw Radio Tele Randstad aan de VRM, dat zowel Geert Bollé als Sofie Vancampenhoudt zich terugtrokken als bestuurders. Het schrijven meldde ‘meteen’ terugtrekken en niet in de daartoe voorziene twee maanden.

Op dat ogenblik (30 oktober 2017) was er echter al anderhalve maand van die twee maanden om. De opmerking ‘meteen’ zou er dan eerder kunnen op wijzen dat er misschien nog verder onderhandeld zou zijn over de situatie in Mechelen, en/of elders.

Bovendien vermeldde die brief dat er een netwerkvergunning was verleend op 12 september. De beslissing van de Vlaamse regering daarover dateert van 15 september. Dat zou een schrijffout kunnen zijn, het zou eveneens kunnen dat Geert Bollé de beslissing al drie dagen eerder kende.

Tenslotte vermeldde de brief van 30 oktober 2017 aan VRM dat de twee beheerders zich terugtrokken omdat minister Gatz “het radiolandschap wilde hervormen en een meer diverser en pluralistiser radiolandschap wou voeren”.

Deze brieven lees je hier: Mechelse Connectie 3 – PDF

Wordt ongetwijfeld vervolgd in de Commissie Media van het Vlaams Parlement (foto).

Gesponsorde artikelen