Wereldautismedag: 42.000 Vlamingen hebben een autismespectrumstoornis

Wereldautismedag: 42.000 Vlamingen hebben een autismespectrumstoornis

Het is vandaag Wereldautismedag. In Vlaanderen hebben zo’n 42.000 mensen een autismespectrumstoornis. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging Autisme. Eén op de 150 kinderen die bij ons geboren worden kampt dus met één of andere vorm van autisme. Dat is een stuk vaker dan pakweg tien jaar geleden. De Vlaamse Vereniging Autisme ziet twee grote oorzaken.

Autisme komt nog steeds vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Er is sprake van drie à vier jongens tegenover één meisje. Volgens sommige onderzoekers zouden meisjes makkelijker in staat zijn hun autisme te camoufleren. Dat meldt VTM Nieuws.

Volgens de Vlaamse Vereniging Autisme wordt autisme tegenwoordig meer vastgesteld omdat de denkstijl in onze huidige wereld lastiger zou zijn: “Er komt veel meer informatie op ons af dan enkele decennia geleden. Je kan en moet meer keuzes maken. Ook de gemiddelde mens heeft het daarbij al eens moeilijk en plooit zich op zichzelf terug. Rolpatronen van man en vrouw, werkgever en werknemer zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger was de wereld veel statischer.”

Niet meer dan vroeger

Toch zijn er geen bewijzen dat autisme nu ook vaker voorkomt dan in het verleden. De complicatie kan tegenwoordig gewoon beter, nauwkeuriger en sneller opgespoord worden. Autisme zou nu beter onderkend worden bij personen met een normale begaafdheid, die camouflerende en compenserende strategieën ontwikkelen.

Gesponsorde artikelen