Werkgevers dienen klacht in tegen nieuwe Europese privacyregels

Werkgevers dienen klacht in tegen nieuwe Europese privacyregels

De overkoepelende werkgeversorganisatie (VBO) dient klacht in bij het Grondwettelijk Hof tegen de Belgische wet voor de Europese privacyregels. Volgens de VBO zijn de regels soepeler voor overheidsdiensten dan voor privébedrijven. Die laatsten worden dan ook minder streng gestraft bij overtredingen. Ze spreken van oneerlijke concurrentie.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is er niet over te spreken dat de sancties voor bedrijven die de algemene verordening gegevensbescherming, die de Europese privacyregels regelt, schenden, niet even streng zijn voor de overheid. Dat melden de kranten De Tijd en L’Echo. De sancties zouden enkel opgelegd worden aan hardleerse regeringsdiensten die de concurrentie aangaan met privéspelers op de markt.

GDPR

De GDPR-wetgeving is sinds vorig jaar van kracht in de EU. Die schrijft voor dat bedrijven voorzichtiger moeten omspringen met gegevens van klanten. Op het schenden van de privacyregels staan hoge boetes.

“Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan de GDPR minder goed worden behandeld dan de overheden”, zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht aan De Tijd. Lambrecht spreekt zelfs van discriminatie: “Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd, omdat ze als enige kunnen worden bestraft.”

(Vlak na de ingang van de nieuwe Europese privacyregels hebben Facebook en Google al miljardenclaims aan hun been.)

“Gesteund door gegevensbeschermingsautoriteit en Raad van State”

Het VBO stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om een klacht neer te leggen omdat de wet niet voor iedereen gelijk toegepast wordt. Het Grondwettelijk Hof gaat dan na of een wet, een decreet of een ordonnantie in overeenstemming is met de grondwet. Het VBO benadrukt ook nog dat het zich gesteund voelt omdat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al verwonderd waren omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen overheid en privébedrijven bij de strafbepaling.

(Vlak na de ingang van de nieuwe Europese privacywet werden we overspoeld door een overvloed aan e-mails en memes.)

Geen begrip bij minister De Backer (Open Vld)

Minister van Privacy Philippe De Backer (Open Vld) zegt aan VRT dat hij VBO niet begrijpt: “Alle maatregelen die Europees zijn vastgelegd gelden zowel voor de private als voor de publieke sector. Alleen gelden in de private sector ook financiële straffen, die geen zin hebben voor publieke entiteiten, want dan zou de overheid aan zichzelf betalen. Dat zou een broekzak-vestzakoperatie zijn. We hebben er daarom voor gezorgd dat ambtenaren extra gecontroleerd worden, en ook extra gestraft, als ze niet correct omgaan met data”

Voor het VBO “volstaat dat niet”, zegt VBO-topman Philippe Lambrecht: “Wij vragen gewoon dezelfde bestraffing. Wij vinden dat het principe van gelijke behandeling verder gaat dan wat de minister zegt.”