Wil je verhuren via AirBnB? Lees dan zeker de kleine lettertjes

Wil je verhuren via AirBnB? Lees dan zeker de kleine lettertjes

Airbnb is bezig aan een opmars in België. Vandaag blijkt uit een onderzoek van De Tijd dat Airbnb-verhuurders het afgelopen jaar 77 miljoen euro verdienden in zes Belgische grootsteden. Slechts 1 op 6 verhuurders is ook volledig in orde met de regelgeving. Maar wat moet je juist in orde brengen als je een kamer, flat of studio wil verhuren via Airbnb?

De Tijd publiceerde vandaag de resultaten uit hun onderzoek met kranten Le Monde, Trouw en Süddeutsche Zeitung. Daaruit blijkt dat Airbnb-verhuurders het afgelopen jaar 77 miljoen euro verdienden in zes Belgische grootsteden. Maar slechts 1 op de zes verhuurders zijn in orde met de regelgeving. Om te verhuren via Airbnb in Vlaanderen, moeten verhuurders sinds april dit jaar zich online registreren. In Brussel is de wetgeving een pak strenger. Ook Airbnb stelt zelf enkele eisen. En de Federale Overheidsdienst Financiën beloofde strenger te gaan controleren. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete tot 25.000 euro.

Registratie en brandveiligheid

Wie in Vlaanderen wil beginnen verhuren, al dan niet via Airbnb, moet zich sinds 1 april registreren op het Vlaamse logiesinformatiesysteem. Als verhuurder moet je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunnen voorleggen en een brandveiligheidsattest dat door de lokale brandweer is ondertekend. Concreet moet er een brandblusapparaat aanwezig zijn, rookdetectors, een plannetje met de nooduitgangen, instructies in vier talen en twee evacuatieroutes. Wie in Brussel wil verhuren moet nog een aantal extra zaken in orde brengen. Naast een registratie, een brandveiligheidsattest en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, moet een Brusselse Airbnb-verhuurder ook een stedenbouwkundig attest, een kopie van zijn identiteitskaart, een eigendomsbewijs, zijn verzekeringscontract, een uittreksel uit het strafregister en een kleine plattegrond van het verblijf indienen. De verhuurder moet ook een vergunning aanvragen en als hij het gebouw deelt met huisgenoten, dan moet hij ook hun schriftelijke toestemming kunnen voorleggen.

Drie verschillende belastingen

Naast die wettelijke verplichtingen moeten verhuurders ook belastingen betalen op hun inkomsten. Die belasting is drievoudig. Allereerst moet de Airbnb-verhuurder zijn inkomsten aangeven in de personenbelasting als roerend en onroerend inkomen. Over die belastingen op de huurinkomsten, lezen we op de site van Airbnb: “We beseffen dat belastingaangiften vaak complex zijn.” Ze verwijzen door naar een gids en een document met voorbeeldgevallen. Als tweede moet ook een toeristenbelasting betaald worden, die is afhankelijk van de stad en daarvoor informeer je als verhuurder best bij de lokale overheidsdienst. Tenslotte meldt Airbnb dat er ook nog btw gevraagd kan worden. Meer info daarover vind je hier.

Boetes tot 25.000 euro

In Vlaanderen kregen verhuurders die al voor 24 april waren ingeschreven bij Airbnb een overgangsperiode van een jaar om zich te registreren. Verhuurders die zich na die datum hebben aangesloten bij Airbnb, kunnen enkele weken na hun registratie al aan een controle verwachten. Wie niet in orde is, riskeert een boete van 250 tot 25.000 euro. Uit het onderzoek van De Tijd blijkt dat de Brusselse overheid slechts 2.000 aanvragen voor een vergunning kreeg, terwijl er 4.660 Airbnb-adressen zijn in de hoofdstad. Airbnb groeide in alle andere Vlaamse steden, maar Brussel kende een verlies van 5%. Mogelijk omdat de economische inspectie waarschuwde strenger te gaan controleren. “De gerichte controles worden momenteel voorbereid,” meldde de FOD Financiën in De Tijd.

Praktische richtlijnen van Airbnb

Als laatste zijn er ook nog een aantal richtlijnen die door Airbnb worden opgelegd. Zo moet er een EHBO-set aanwezig zijn, een papier met alarmnummers en een noodnummer van de verhuurder. Obstakels moeten opgeruimd zijn, zodat huurders niet kunnen struikelen of vallen. Het huis moet goed geventileerd zijn en moet veilig zijn voor kinderen. Verhuurders moeten ook hun huisgenoten en buren inlichten over mogelijke overlast en duidelijke afspraken maken met huurders over geluidsoverlast en feestjes. Verder raadt Airbnb ook zeker aan huisgenoten een goedkeuring te laten ondertekenen en na te gaan bij de verhuurder of onderverhuren toegestaan is. Op de website van Airbnb staat te lezen dat ze geen controle heeft over het gedrag van verhuurders en alle aansprakelijkheid afwijst. Maar “verhuurders die niet voldoen aan hun verantwoordelijkheden kunnen worden geschorst van activiteiten op de Airbnb website.”

Gesponsorde artikelen