Witte rook: na 7 maanden onderhandelen heeft Nederland eindelijk een nieuw regeerakkoord

Witte rook: na 7 maanden onderhandelen heeft Nederland eindelijk een nieuw regeerakkoord

Eindelijk is het zover: na 208 dagen onderhandelen heeft Nederland een nieuwe concept-regering. Onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (CU) zijn eindelijk overeengekomen wat ze de komende regeerperiode gaan doen. Waarom duurde dat zo lang?

Onze noorderburen hebben na 208 dagen onderhandelen een conceptregering. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS. Vandaag kwamen de onderhandelaars nog bij elkaar om de laatste afspraken te maken. Huidig premier Mark Rutte (VVD) is naar eigen zeggen “erg blij” met het akkoord, hij spreekt van “een evenwichtig stuk”. Ook volgens CDA-onderhandelaar Sybrand Buma is er “een goed akkoord” afgesloten, maar CU-topman Jan Segers zegt dat de overeenkomst “compromissen” bevat “die pijn doen”. Ook Alexander Pechtold (D66) was tevreden en sprak van “een solide akkoord”.

Heel wat Nederlandse politici hebben al kritiek geuit op de voorstellen die de nieuwe regering op tafel gelegd heeft. Zo zijn heel wat leden van de rechts-liberale VVD tegen de herinvoering van een belasting voor mensen die hun hypotheek volledig hebben afgelost.

epa

Regering treedt over twee weken in

Informateur Gerrit Zalm (VVD), die de onderhandelingen leidde, ontvangt morgen de onderhandelaars van de vier partijen. Rutte, Buma, Pechtold en Segers zullen laten weten wat ze van het akkoord vinden. Dat kan nog lastig worden, want als één fractie een aanpassing aan het coalitieakkoord wil, is de kans groot dat een andere partij ook opnieuw eisen zal stellen.

Eenmaal die gesprekken afgerond zijn, krijgt kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) voor het eerst het concept-regeerakkoord te zien. Tot 2012 was die rol nog weggelegd voor de Nederlandse koning of koningin. Daarna zullen Zalm en de vier onderhandelaars een persconferentie houden. Ook het motto van Rutte III zal bekend gemaakt worden. De leider van de grootste politieke partij, Rutte dus, zal officieel aangesteld worden als formateur. Het wordt zijn taak om nieuw ministers en staatssecretarissen aan te duiden. Er wordt verwacht dat de nieuwe regering op maandag 23 oktober aan de slag gaat.

Waarom duurde het zolang?

208 dagen onderhandelen, dat doet denken aan Belgische toestanden. Waar hebben de Nederlanders al die over gediscussieerd? Ze zaten dit keer met vier aan de onderhandeltafel. De uitslag van de verkiezingen op 15 maart maakte het onmogelijk om een meerderheidscoalitie van minder dan vier partijen te vormen. Zo wilde de VVD koste wat het kost de controversiële PVV van Geert Wilders uit de onderhandelingen houden, die de tweede partij van Nederland werd met 13 procent van de stemmen.

Hoeveel meer mensen, hoe meer meningen en partijstandpunten. Geen van de onderhandelaars kon zich veroorloven zijn verkiezingsbeloftes te verloochenen. Dat is dan ook de reden dat het progressieve GroenLinks van Jesse Klaver uit de gesprekken viel. Vooral Rutte en Buma wilden niet meegaan in de eisen van de groenen. Er moest over oplossingen onderhandeld worden en dat kostte tijd. Pas ruim honderd dagen na de verkiezingen werd er voor het eerst met de CU onderhandeld. Er waren botsingen tussen D66 en de CU omdat ze radicaal van mening verschillen over kwesties als euthanasie en softdruggebruik.

epa

Gesponsorde artikelen