Wouter Jambon, zoon van, reageert op alle kritiek: “Ons opzet is geslaagd”

Wouter Jambon, zoon van, reageert op alle kritiek: “Ons opzet is geslaagd”

Neen, hij heeft geen seconde spijt van zijn pleidooi voor een meer onderscheidend onderwijs, tegen “de massificatie van het onderwijs”. En ja, zijn vader Jan Jambon (N-VA) hadden ze uit het debat moeten houden. Wouter Jambon, de preses van de KVHV-studentenclub, stond deze week midden in een mediastorm. Maar hij trekt zijn voet niet terug: “Wij durven een aanklacht houden tegen de doorgedreven democratisering van het onderwijs. Een hoger diploma is vandaag netto minder waard.”

Wouter Jambon, de zoon van N-VA-topman Jan Jambon, haalde deze week de voorpagina van de kranten en de hasthag #Wouterjambon was trending op Twitter. Aanleiding was het nieuws dat het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs verhoogd wordt door de nieuwe Vlaamse regering. Jambon jr. en zijn KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) hadden daarop enthousiast gereageerd met een persbericht: “Hoger onderwijs is niet voor iedereen weggelegd. Een zeker elitevorming is goed.” 

Fractieleider Bart Van Malderen (sp.a) reageerde keihard: “Jan Jambon zou eens een goed pedagogisch gesprek moeten hebben met zijn zoon over hoe de maatschappij precies ineen zit.” Volgens Van Malderen zouden de N-VA en de Vlaamse regering zich moeten distantiëren van de uitspraken.

Jambon jr. was in het buitenland en het duurde dus even voor hij wilde reageren. Nu antwoordt hij op vragen van Newsmonkey.

Wat vindt u van de reacties op uw persbericht?

“De heisa is overroepen. Het is mijn vader waar het over gaat, hoewel die er niets mee te maken heeft. Dit is de stelling van KVHV, die ik als preses verdedig.”

Staat u nog achter dat bewuste persbericht?

“Vanzelfsprekend. Maar een persbericht wordt niet vanuit dezelfde intentie gemaakt als een academisch traktaat. We wilden net een publieke debat, om de discussie op gang te brengen en heilige huisjes in vraag te stellen. U zal niet ontkennen dat ik in die opzet alvast geslaagd ben.”

En u blijft bij de stelling dat ons onderwijs elitairder moet worden?

“Wat in het persbericht staat, is een aanklacht tegen de doorgedreven democratisering van het hoger onderwijs, die vervallen is tot een massificatie van het hoger onderwijs. “Iedereen een eerlijke kans op een hoger diploma” is verworden tot “iedereen een diploma”.

“Het gevolg daarvan is dat een hoger diploma netto minder waard is zodat hoger geschoolden overgekwalificeerd aan de slag gaan. De realiteit is reeds vandaag al dat studenten vaak meerdere diploma’s moeten halen of moeten doctoreren om het verschil met hun medestudenten te maken. Zelfs met een bescheiden bedrag inschrijvingsgeld kost dat tijd (en dus geld) zodat de vraag gesteld kan worden hoe sociaal dat nu wel is.”

“Ik wil wel het blijvend belang onderstrepen van studiebeurzen en goedkope leningen voor scholieren met talenten voor een universitaire studie. Wanneer het persbericht dus gelezen werd als een pleidooi voor een elitevorming rond de universiteit of hogeschool, die zich onderscheidt van de rest op basis van financiële bagage, is dat ronduit fout. Wij zien idealiter een scholingsmodel dat een maximale ontplooiing van elk talent, ongeacht persoonlijk vermogen, moet mogelijk maken. Plus est en vous.

Sp.a heeft er meteen een partijzaak van gemaakt: de N-VA en de Vlaamse regering moesten zich excuseren.

“Ik vind het erg kort door de bocht om uitspraken van de zoon van een politicus te gaan gebruiken tegen die partij, zoals sp.a’er Bart Van Malderen gedaan heeft. Daarnaast heeft hij ook een fout idee over elite. Wij als KVHV zien elite absoluut niet gebaseerd op financiële middelen. Zoals iedereen verschillen ook politici vaak met hun kinderen van mening of idee.”

Hoe dan ook, u was een dagje trending op Twitter.

“Het is goed voor de vereniging dat we in de aandacht komen. Dat mijn naam naar buiten komt, dat is omdat ik de praeses van KVHV-Antwerpen ben. KVHV is een vereniging die niet terugdeinst om iets te zeggen dat niet door de algemene opinie wordt gedragen. Onze leden leren voor zichzelf te denken en die gedachte ook te toetsen buiten de beschermde kring van het KVHV. We proberen mensen ook binnen de vereniging uit te dagen om hun idee te verdedigen. Dat zorgt voor een levendige sfeer en geen strikt vastgelegde leer. Dat KVHV nu in het nieuws komt als een studentenvereniging die niet zomaar de algemene trend volgt, is daarom ook helemaal niet slecht.”

Facebook

Gesponsorde artikelen