Zelfrijdende wagens lossen ook nog één ander groot probleem op

Zelfrijdende wagens lossen ook nog één ander groot probleem op

De voordelen van zelfrijdende auto’s zijn duidelijk: je zit zelf meer op ’t gemak, er zouden minder ongevallen moeten plaatsvinden en je staat waarschijnlijk ook minder in de file. Maar nu hebben slimme koppen ook berekend dat zelfrijdende auto’s ook het parkeerprobleem in de steden zouden verbeteren. In sommige gevallen zouden parkings zelfs de helft meer plaats bieden.

Het bewijs is er: volgens wetenschappers van de universiteit van Toronto kunnen computergestuurde wagens beter parkeren. Hoewel ze soms tot de helft meer capaciteit opleveren, zijn er ook nog enkele knelpunten waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Daarnaast is het nog niet duidelijk wanneer voldoende autonome wagens in het verkeer zullen zijn geïntroduceerd om de inrichting van speciale parkings te overwegen.

Flexibele aanpak

Aangezien er geen deuren meer moeten geopend worden om chauffeurs te laten uitstappen, kunnen zelfrijdende auto’s heel dicht op elkaar geparkeerd worden en moet er weinig ruimte tussen de auto’s vrijgehouden worden. Ook voor andere manoeuvres moeten geen marges voorzien worden omdat er een bevel kan worden gegeven aan andere auto’s om ruimte vrij te maken. Wat in dat geval wel belangrijk is, is da omvang van de parkeersite omdat er veel bewegingen zullen worden uitgevoerd om wagens een plek te geven en te laten vertrekken.

Tot 87% meer parkeerplaats

Een gemiddelde parkeersite zou dankzij de zelfrijdende auto’s gemiddeld zo’n 62 procent meer voertuigen kunnen opvangen. Dat vermijdt een belangrijke verspilling van ruimte. Een ander voordeel is dat er geen witte lijnen meer nodig zullen zijn. De flexibele aanpak zorgt er voor dat tijdens piekperiodes

“Bovendien wordt het voordeel geboden dat er niet met een vast patroon van geschilderde lijnen moet worden gewerkt,” zeggen de onderzoekers nog. “Er wordt een flexibele aanpak mogelijk gemaakt. Tijdens piekperiodes kan aan de auto’s het commando worden gegeven dichter bij elkaar te parkeren, zodat meer voertuigen kunnen worden gestald. Op rustiger ogenblikken kan er meer ruimte worden gelaten, zodat het parkeren en vertrekken minder tijd in beslag neemt.”

Grotere verkeersstromen

De onderzoekers merken nog op dat de introductie van autonome voertuigen de overheid kan toelaten om de stedelijke ruimte te hertekenen. “Op dit ogenblik kan men in de stadscentra parkeergarages meestal onmiddellijk naast de grootste attracties terugvinden,” wordt er opgemerkt. “De inzet van autonome wagens kan niet alleen de omvang van die parkeersites laten krimpen, maar biedt ook de mogelijkheid voor een volledige herlocatie.”

Minder verkeer

Wel moet er vermeden worden dat de verkeersdrukte in de stadscentra nog verder opgedreven worden. Het is namelijk zo dat wanneer autonome wagens naar een verder gelegen locatie gestuurd worden, dat er grote stromen van voertuigen zonder passagier worden veroorzaakt.

Het is echter nog niet zover. De praktische introductie van hun model zal nog geruime tijd in beslag nemen. Vooraleer er parkeersites zullen hervormd worden, zal er eerst een groot aantal autonome voertuigen operationeel moeten zijn.

Gesponsorde artikelen