Zitten we met een lerarenprobleem? Bijna helft van startende leerkrachten in middelbaar haakt af binnen vijf jaar

Zitten we met een lerarenprobleem? Bijna helft van startende leerkrachten in middelbaar haakt af binnen vijf jaar

Bijna de helft van de leerkrachten die starten in het middelbaar onderwijs haakt binnen de eerste vijf jaar ‘on the job’ al af en stapt uit het onderwijs. “Dit is slecht nieuws met het oog op het toenemende lerarentekort in Vlaanderen”, stelt N-VA-parlementslid Vera Celis, die de cijfers had opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Vakbonden en academici spreken van een ‘gigantisch probleem’, maar Crevits relativeert.

44 procent van de leerkrachten die in het schooljaar 2011-2012 startten in het middelbaar onderwijs zijn ondertussen al afgehaakt. Dat zijn de pijnlijke cijfers die Hilde Crevits (CD&V) op vraag van N-VA-parlementslid Vera Celis bekendmaakte. Zeker als je weet dat er een nijpend tekort is aan leerkrachten (er zijn jaarlijks zo’n 4.0000 leraren nodig in het secundair), zijn dat statistieken die pijn doen aan de ogen.

“Een gigantisch probleem”

Professor Onderwijskunde aan de KU Leuven, Charlotte Struyve, spreekt in De Standaard dan ook van “een gigantisch probleem”. Zij ziet de grote kloof tussen de opleiding en het daadwerkelijk voor de klas staan als grote oorzaak. “Zo moeten ze bijvoorbeeld plots omgaan met de ouders van leerlingen, of moeten ze compleet gedemotiveerde leerlingen meekrijgen”, stelt Struyve. Ook de vakbonden trekken aan de alarmbel. “Er moet dringend meer zuurstof komen”, meent de christelijke vakbond COC, “zodat leraren zich weer kunnen focussen op het lesgeven.”

Bevoegd minister Crevits beaamt het probleem, maar probeert het toch vooral te relativeren. Zo zou “de uitstroom niet hoger zijn dan die in andere landen en andere economische sectoren” en zijn de cijfers ook stabiel gebleven in vergelijking met andere jaren. Daarbij stelt ze ook dat “een zekere mate van jobmobiliteit normaal en gezond is”.

Maatregelen

Toch maakt ze ook werk van maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Snellere vaste benoemingen en betere begeleiding in de start van hun loopbaan moet het de nieuwe leerkrachten wat makkelijker maken. Ook de lerarenopleiding zelf zal worden aangepakt.

Het probleem lijkt zich ook vooral te stellen in het middelbaar. De uitstroom in het basis- en kleuteronderwijs is een pak beter. Daar haken respectievelijk maar 24,6 en 26 procent van de startende leerkrachten af binnen de eerste vijf jaar.

Gesponsorde artikelen