Zo wil Onderwijsraad het hoger onderwijs hervormen: “Weg met het rugzakje van studiepunten!”

Zo wil Onderwijsraad het hoger onderwijs hervormen: “Weg met het rugzakje van studiepunten!”

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt dat het systeem van het leerkrediet met punten inzetten te complex is. Er wordt een drastische vereenvoudiging voorgesteld waardoor studenten sneller een diploma moeten kunnen halen.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin zowel de hogescholen, universiteiten, vakbonden als studentenraden zitten, wil van het leerkredietsysteem af. Dat schrijft De Morgen. Het huidige systeem werd in 2009 ingevoerd door toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a). Jongeren krijgen nu bij het begin van hun studieloopbaan 140 studiepunten. Eén studiejaar kost 60 punten. Je neemt het ‘rugzakje’ mee tot het einde van je bachelor- of masteropleiding. De Vlor pleit nu om dat startpakket op te trekken tot 200 studiepunten. Op die manier zouden studenten niet aarzelen om studiepunten al dan niet op te nemen, wat nu vaak het geval is. De redenering: “Zij (studenten, red.) nemen bewust minder studiepunten op, omdat ze er maar 140 hebben. Als je er meteen 200 geeft, counteren we die reflex.”

Vicerector onderwijs aan de Universiteit Antwerpen Ann De Schepper is voorstander van de verandering: “Dit systeem is vooral veel duidelijker voor de studenten. Ze komen er ook minder snel door in de problemen, wat nu soms wel het geval is bij iemand die een moeilijke start neemt.”

iStock

Drie kansen

Wie nu zijn/haar studiepunten opgebruikt heeft, kan zelfs niet meteen aan een nieuwe studie beginnen. Ook daar wil de Vlor komaf mee maken. In de toekomst zullen studenten tot drie keer een nieuwe bachelor- of graduaatsopleiding kunnen aanvatten met een schone lei. Daardoor krijgen ze meerdere kansen om een diploma te behalen. Als die drie kansen op zijn, mag een student niet meer aan een nieuwe bacheloropleiding beginnen. Bovendien mogen studenten nog maar twee masters behalen.

Volgens de Vlor is dat nieuw systeem minder complex en transparanter, waardoor het onder meer eenvoudiger te communiceren is aan de studenten. De Vlor wil aan de studenten duidelijk maken dat ze meer kansen en minder snel bestraft worden. Voor sommige treuzelaars kan het systeem dat op tafel ligt, wel leiden tot een verlenging van de studieduur, omdat studenten drie nieuwe kansen krijgen die telkens aan het begin van een academiejaar starten.

istock

Werk aan de winkel

“Dit systeem hebben we uitgewerkt op vraag van de Vlaamse overheid”, zegt De Schepper. “Men vroeg ons naast een hervorming van het bestaande systeem, om ook eens te kijken naar een alternatief. Dit biedt een aantal voordelen, maar tegelijk moeten we eraan toevoegen dat een aantal randvoorwaarden onvoldoende bestudeerd konden worden. Onder meer het financiële plaatje kunnen we hier minder inschatten. Daarom ook dat we vooropstellen dat in dit geval maximaal twee masters behaald mogen worden, vanwege die financieringsvraag. Dit systeem vraagt alvast een dieper debat.”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is voor zo’n eenvoudiger systeem te vinden: “We weten dat het huidige systeem van leerkrediet complex is. Dat is net de reden waarom ik een advies heb gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad. Nu het advies er is, kunnen we dit verder bespreken.”

Gesponsorde artikelen