Zo zal de wereld er over 10 jaar uitzien als deze 11 ijzingwekkende voorspellingen uitkomen

Zo zal de wereld er over 10 jaar uitzien als deze 11 ijzingwekkende voorspellingen uitkomen

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Strategic Forecasting Inc., of kortweg Stratfor, heeft een aantal voorspellingen gepubliceerd over hoe de wereld er politiek en socio-economisch over tien jaar zal uitzien. De hoofdrolspelers zijn grotendeels wel de te verwachten landen: de VS, Europa, China en Rusland staan voor de belangrijkste veranderingen. Er wordt geen echte oorlog verwacht, maar risico is er zeker wel. En een aantal landen krijgen het zwaar te verduren.

1. Rusland zal instorten …

istockphoto.com

Volgens Stratfor zal er geen opstand komen tegen Moskou, maar de onkunde van Moskou om de hele Russische Federatie te controleren en te ondersteunen zal een vacuüm creëren. In dat vacuüm zullen de verschillende onderdelen van die Federatie apart verder bestaan.

Sancties, dalende olieprijzen, een instortende roebel, groeiende militaire uitgaven en erger wordende interne verdeeldheid zullen de greep van de centrale regering op het grootste land ter wereld doen verzwakken. Rusland zal niet officieel splitsen in verschillende landen, maar de macht van Moskou zal afnemen tot het punt dat Rusland de facto gewoon een reeks semi-autonome regio’s zal zijn, die misschien zelfs niet onderling overeen zullen komen.

“We verwachten dat de slagkracht van Moskou danig zal verzwakken, tot het tot de formele en informele fragmentatie van Rusland zal leiden. Het is erg onwaarschijnlijk dat de Russische Federatie zal overleven in de vorm die het nu heeft”, zegt het rapport.

2. … en de VS zal zijn leger moeten inzetten om de Russische kernwapens te beveiligen.

gettyimages.be

Het kernwapenarsenaal van Rusland ligt wijdverspreid over een heel grote regio. Als de politieke crisis van hierboven er echt komt, wil dat zeggen dat al die wapens, uraniumvoorraden en lanceertoestellen zomaar voor het grijpen komen te liggen in ’s werelds gevaarlijkste machtsvacuüm. Volgens Stratfor wordt dit de gevaarlijkste situatie van het volgende decennium.

De VS zal moeten uitzoeken wat ze hieraan moeten doen, zelfs al betekent dat dat ze manschappen zullen moeten inzetten om die kernwapens en materialen te beveiligen. Stratfor zegt dat de VS de enige wereldmacht is die in staat is dit probleem aan te pakken, maar het zal nooit zo uitgebreid aanwezig kunnen zijn om het risico op een raketlancering er volledig uit te halen.

“De VS zal ofwel een nieuwe militaire oplossing moeten zoeken waar ze nu nog niet op zijn gekomen, ofwel moeten aanvaarden dat de kans op een raketaanval er altijd zal zijn, ofwel zal het een nieuwe stabiele regering in de regio moeten proberen te installeren om de raketten mettertijd te neutraliseren”, aldus het Decade Forecast van Stratfor.

3. De VS zal macht verliezen

istockphoto.com

Omdat de wereld in de volgende tien jaar steeds wanordelijker en onvoorspelbaarder wordt, zal de VS de uitdagingen die het aangaat voorzichtiger en kieskeuriger kiezen, in plaats van een echte actieve leidersrol op zich te nemen om de wereldproblemen op te lossen.

Dankzij een groeiende economie, betere binnenlandse energieproductie, afnemende export en de veiligheid van de meest stabiele uithoek van de wereld te zijn, zal de VS de luxe kennen om zich tegen de grote crises in de wereld af te kunnen schermen. Een beperktere rol van de Amerikanen zal de wereld nog onvoorspelbaarder maken, maar dat is gewoon een realiteit die de andere landen zullen moeten aanvaarden en mee leren leven.

“De Verenigde Staten zullen de grootste economische, politieke en militaire macht ter wereld blijven, maar ze zullen zich minder inzetten dan in het verleden. Het zal een wanordelijke wereld worden, met een wissel van de wacht in veel regio’s. De enige constante zal de voortdurende en wijzere macht van de VS zijn, een macht die veel minder zichtbaar en ingezet zal worden”, zegt Stratfor.

4. Duitsland komt in de problemen …

gettyimages.be

De Duitse economie is heel erg afhankelijk van haar export, die bloeide onder de vrije markt van de EU en de euro. Maar dat betekent ook dat Duitsland het meest te verliezen heeft onder een erger wordende eurocrisis en de daaruit volgende euroscepsis. De eigen consumptie van het land kan het exportverlies bijlange na niet compenseren, en de economie zal ook nog zwaar lijden onder de verwachte daling van het bevolkingsaantal. Het resultaat? Een impasse, een stagnatie, zoals Japan die ook nu al kent..

5. … en Polen wordt een van de grote Europese leiders.

istockphoto.com

Net over de Duitse grens, in Polen, wordt het helemaal zo slecht nog niet. Polen wordt een centrum van economische groei en groeiende politieke invloed. De bevolking zal niet zo sterk afnemen als in andere grote Europese economieën. Polen is het grootste en welvarendste land aan de westelijke grens van Rusland, en dat zal het land een sterke leidersplaats geven in de regio. Het zal dat kunnen gebruiken om meer politieke en economische invloed in Europa te verwerven. De sterke band die Polen heeft met de VS kan daar alleen maar bij helpen.

6. We krijgen 4 “Europa’s”

istockphoto.com

Nog niet zolang geleden leek een verenigd Europa een niet te stoppen historische beweging die door ons contintent trok, met de politieke en economische grenzen die verdwijnen en de ondergang van nationalistische en regionalistische politiek binnen Europa. Maar over tien jaar kan dat al een verre, verloren gegane herinnering zijn. Nu al klinken anti-Europese stemmen in sommige landen steeds luider, maar over tien jaar, zo zegt Stratfor, zal Europa bestaan uit vier volledig van elkaar vervreemde regio’s. West-Europa, Oost-Europa, Scandinavië en de Britse eilanden zullen nog steeds dicht bij elkaar leven op hetzelfde lappendeken, maar ze zullen niet meer zo met elkaar verweven zijn als nu.

“De EU kan misschien in bepaalde zin nog overleven, maar de Europese economische, politieke en militaire relaties zullen vooral gebaseerd zijn op bilaterale of beperkte multilaterale overeenkomsten die slechts op kleine schaal en al helemaal niet bindend zullen bestaan. Sommige staten zullen misschien nog een restant van het lidmaatschap willen volhouden, maar het zal Europa niet meer definiëren als vandaag”, voorspelt Stratfor.

7. Turkije en de VS zullen beste vrienden moeten zijn, maar niet om de reden die je misschien verwacht

istockphoto.com

Aan de vrije val waarin sommige Arabische landen zich nu bevinden, komt nog niet meteen een einde volgens Stratfor. Turkije zal daar, als sterk en relatief stabiel land vlakbij het Midden-Oosten, wel bij varen. Het land zal weigerachtig staan om tussen te komen in gewapende conflicten aan haar grenzen, maar het zal uiteindelijk geen andere keuze hebben. Omdat de invloed en macht van Ankara tegenover de buurlanden enkel maar zal toenemen, wordt het een onmisbare partner voor de VS in de regio.

Maar Turkije zal daarvoor wel wat voor in ruil willen, namelijk een extra verdedigingslinie tegen Rusland dat nog steeds een machtig en agressief land is, met militaire bases in buurland Armenië.

“Turkije zal de VS blijven nodig hebben voor politieke en militaire redenen. De VS zal hieraan toegeven, maar er zal een prijs zijn: deelnemen in het in bedwang houden van Rusland. Niet dat de VS van Turkije een vechtende rol verwacht in een eventueel conflict, het wil dat zelf ook niet, maar het wil wel een vorm van samenwerking bij het in het oog houden van de Zwarte Zee”, volgens Stratfor.

8. China staat voor één gigantisch probleem.

istockphoto.com

China mag zich aan een aantal lastige jaren verwachten. Door de vertraagde economische groei van het land zal de ontevredenheid tegenover de alleenheersende Communistische Partij toenemen. Maar de partij zal zich niet toegevender opstellen, wat dus betekent dat hun enige oplossing tegen de chaos eruit bestaat om de binnenlandse onderdrukking nog meer op te voeren.

En Peking staat voor nog een ander, misschien nog groter probleem: zijn bevolkingsgroei is verre van evenredig verdeeld over het hele land. Terwijl de kuststeden bloeien, is het binnenland, met uitzondering van de Jangtsekiang-rivierdelta, veel armer en afgesloten van de internationale markten. Dat probleem zal blijven groeien met de groter wordende verstedelijking van het land.

De verwachting dat het binnenland even snel zal groeien als de kustregio verschrompelt volgens het rapport, en de steeds groeiende kloof tussen binnenland en kust zal de verdeeldheid in het land nog doen toenemen. Historisch gezien is de chaos en onrust in China altijd al gedreven geweest door regionale en etnische verschillen. Er bestaat zelfs een stevige kans dat de politieke doelen van de kustregio zullen indruisen tegen het beleid van Peking om de welvaart meer naar het binnenland door te sluizen. En dat zou nog meer politieke onrust kunnen opwekken.

9. Japan wordt Azië’s nieuwe maritieme grootmacht.

epa.eu

Japan is als eilandstaat heel afhankelijk van zijn import, en heeft al eeuwenlang een sterke maritieme traditie. China is ook een eigen state-of-the-art zeemacht aan het uitbouwen, en het zou wel eens nog agressiever kunnen worden in het controleren van de zeevaartroutes in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en de Indische Oceaan, de levensaders van Japan.

De Japanners hebben geen andere optie dan zelf hun macht in de regio te laten gelden om China het hoofd te bieden en haar bevoorradingsroutes te beschermen. Omdat de macht van de VS afneemt, zal het dat op zijn eentje moeten doen.

“Op dit moment rekent Japan op de VS om de toegang te garanderen. Maar aangezien we een minder sterke hand van de VS in buitenlandse interventies voorspellen, en aangezien de VS niet afhangt van importgoederen, is hun betrouwbaarheid in deze minstens twijfelachtig. Daarom zal Japan haar zeemacht moeten doen toenemen gedurende de komende jaren”, staat in de Decade Forecast.

10. De eilanden in de Zuid-Chinese Zee zullen geen oorlog voeren, maar er roert wel iets

istockphoto.com

De regionale machten zullen aanvaarden dat de ruzies in de Zuid-Chinese Zee geen groot gewapend conflict waard zijn, maar de regio zal altijd een gevaarlijk toneel zijn voor machtsverschuivingen in de toekomst. De kleine eilandjes, die goedkoop maar niet echt winstgevend energie kunnen produceren, zullen geen belangrijke rol spelen. Maar er komt wel een belangrijke verschuiving. Rusland zal hoe langer hoe minder in staat zijn haar maritieme interesses te beschermen, en dus zullen de Chinezen en de Japanners die willen overnemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om de ander tegen te houden die te verwerven.

11. Er zullen 16 “mini-China’s” zijn

gettyimages.be

De Chinese economie zal vertragen en de groei in productiecapaciteit zal uiteindelijk stagneren. En voor een aantal landen betekent dat heel goed nieuws. De lageloonbanen in fabrieken, die China al jaren binnenrijft, zullen naar 16 andere, groeiende economieën vertrekken. Terwijl China te lijden zal hebben onder een economie in het slop, zullen Mexico, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Peru, Ethiopië, Uganda, Kenia, Tanzania, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Vietnam, Cambodja, de Filipijnen en Indonesië hun economie spectaculair zien groeien, door de vele fabrieksjobs die naar hen komen.

Bron: Business Insider

Gesponsorde artikelen