Zo zal de wereld er uitzien als we niks doen aan de opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde brengt heel wat veranderingen met zich mee. Veranderingen die gevaarlijk zijn voor ons allemaal, voor de dieren en voor de aarde in het algemeen. Er zal dus iets moeten gebeuren om de klimaatopwarming terug te dringen. Maar wat precies? En hoe zal de wereld er uitzien als we geen actie ondernemen?

De snelle klimaatopwarming komt grotendeels door hetgeen we maken en verbruiken. Denk maar aan de uitlaatgassen van onze auto’s, maar ook aan de productie van onze kleren, onze voeding en het elektriciteitsverbruik in ons huis. De CO2 die we hierdoor uitstoten, leidt tot de opwarming van de aarde. Die opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. En die veranderingen hebben dan weer serieuze gevolgen voor het klimaat, voor de mens en voor de dieren.

Veranderingen voor het klimaat

De klimaatveranderingen zijn levensbedreigend voor ons allemaal. Als we er niets aan doen, zal de aarde steeds sneller opwarmen. Hierdoor smelten de ijskappen in de oceanen, waardoor de zeespiegel stijgt en sommige gebieden zullen overstromen. Omgekeerd zal de opwarming van het klimaat tot meer droogte en woestijnvorming leiden. Het aardoppervlak zal steeds onvruchtbaarder worden waardoor sommige planten en dieren zullen uitsterven.

De seizoenen zullen langzaam maar zeker veranderen. Hier ondervinden we soms nu al de gevolgen van: de zomers worden warmer, extremer en natter. Winters worden dan weer zachter. En daar komen meer extreme weerfenomenen bij kijken, zoals tsunami’s en tornado’s. Door de verandering van het weer zal er meer smog in de lucht hangen. Dat is een ernstige vorm van luchtvervuiling die heel schadelijk is voor onze gezondheid. Het zal je dus niet verwonderen als je iemand voorbij ziet lopen met een mondmasker. In enkele Aziatische landen is dat jammer genoeg al het geval.

iStock

Veranderingen voor mens en dier

De klimaatverandering zal over heel de wereld meer ziektes met zich meebrengen. Naast smog zullen ook tropische ziektes meer bij ons voorkomen. Denk maar aan muggen met een virus die door de klimaatopwarming bij ons terecht komen. Oudere mensen zullen door het warmere weer sneller last krijgen van hart- en ademhalingsproblemen. En meer zonlicht zal tot meer huidkanker leiden.

Het is best erg dat de grootste vervuilende landen (ja, waaronder ook België) weinig last hebben van de klimaatveranderingen. Het zijn vooral mensen in armere gebieden die de negatieve gevolgen ondervinden. Als die gebieden dan nog eens dichtbij een oceaan liggen, worden de huizen en landbouwgebieden van de inwoners overstroomd, wat voor extreme armoede en hongersnood zorgt. De stijging van de zeespiegel zal zo hele gebieden laten verdwijnen en de mensen die er wonen zullen moeten vluchten naar veiligere gebieden.

Ook dieren ondervinden nu al veel last van de opwarming van de aarde. Omdat de ijskappen op de Noordpool smelten, kunnen ijsberen niet meer leven zoals vroeger. Schildpadden leggen eieren op het strand, maar dat zal vrij moeilijk worden als er door de overstromingen nog maar weinig strand zal overblijven. Sommige dieren zullen langzaam maar zeker uitsterven omdat ze zich maar moeilijk kunnen aanpassen. En zo zullen er ongetwijfeld nog dingen veranderen die we momenteel niet kunnen voorspellen. De rode gebieden op deze afbeelding zijn in ieder geval het meest kwetsbaar voor de klimaatveranderingen:

iStock
Klimaat.be

Wat kunnen we nu doen?

Om al deze veranderingen te voorkomen, zullen we dus echt wel actie moeten ondernemen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we de opwarming van de aarde terugdringen. Naast alle kleine dingen die we in ons dagelijks leven kunnen veranderen (zoals de verwarming afzetten, minder water verbruiken en op onze voeding letten), heeft ons energieverbruik een groot aandeel in de CO2 die we uitstoten. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk voor 100% hernieuwbare energie kiezen.

Eén ding is zeker: er moet écht wel iets gebeuren aan de opwarming van de aarde. Samen met Eneco kunnen we ons energieverbruik 100% hernieuwbaar en dus duurzaam maken. Dat is waar Eneco naar streeft: samen duurzame energie produceren voor een duurzaam klimaat. Check dus zeker wat ze voor jou kunnen betekenen!

iStock
Bronnen: Trantz.be, Klimaat.be, Climatechallenge.be
Meer
Lees meer...