Zweedse coalitie overweegt verkoop Belgacom, BNP Paribas en Bpost

“Post bedelen of voor gsm-operator spelen, is niet onze kerntaak”, zegt N-VA-specialist Peter Dedecker. N-VA zou in het komende regeerakkoord gerust een afbouw van de overheidsparticipaties willen. Bij Open Vld is eenzelfde geluid te horen: “Overheidsbedrijven, dat wordt de komende jaren een heel interessante discussie.” De combinatie van mindere verwachtingen over de toekomstige dividenden en de drang om de schuld af te bouwen, maakt het moment misschien rijp op de aandelen van Belgacom, BNP Paribas en Bpost te verkopen.

Wat onder de vorige kabinetten, mét de PS, steeds onbespreekbaar was, ligt de komende weken ongetwijfeld op tafel bij het schrijven van het federale regeerakkoord: de participaties in de overheidsbedrijven. De staat heeft nog een flinke hap in drie beursgenoteerde bedrijven: Belgacom, Bpost en BNP Paribas. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel de spoorwegen, al is een privatisering daar een veel minder evident verhaal.

Plots cijfers over minder dividend

Dat uitgerekend nu het nieuws lekt dat het monitoringcomité (het groepje topambtenaren dat de financiële ramingen doet) komt met cijfers dat de komende jaren de overheid veel minder gaat verdienen aan die overheidsbedrijven, is geen toeval. De Tijd kwam vanmorgen met de cijfers: het kan, alles bijeen, zo’n 364 miljoen euro per jaar minder zijn. Daarin zitten Belgacom, Bpost en BNP, maar ook de Nationale Bank en de Nationale Loterij, die elk jaar dividenden uitkeren. De afgelopen jaren lagen die rendementen hoger, maar men verwacht veel minder.

Dat die aandelen dus minder opbrengen, is een bijkomend argument om te verkopen. Maar in de eerste plaats is het vooral een ideologische discussie. Moet de overheid in the first place eigenaar zijn van zulke bedrijven? Peter Dedecker, de specialist van de N-VA over overheidsbedrijven is heel duidelijk: “Wij zijn nooit voorstander geweest van een overheid die zich bezig houdt met post bedelen of voor gsm-operator spelen. Dat zijn niet de kerntaken van een overheid, dat laat ze beter aan de privésector.” 

“PS heeft afgelopen jaar alleen de greep van de overheid versterkt”

Op dit moment is het bij de federale onderhandelingen nog niet officieel gegaan over de overheidsbedrijven, maar het staat in de sterren geschreven dat het onderwerp op tafel komt. Bij Open Vld is een soortgelijk geluid te horen: de onderhandelaars gaan dat eens goed bekijken. “Natuurlijk willen we daar wel onze zeg eens over doen. Wat niet kon met de PS, kan nu misschien wel.” Want uiteraard zijn de liberalen ideologisch gezien geen voorstander van een overheid die allerlei participaties heeft. 

Bovendien speelt ook het afzetten van deze ploeg tegen de regering-Di Rupo mee. “Als je ziet hoe de PS de overheidsbedrijven de afgelopen jaren benaderd heeft: dat was alleen maar met de insteek van de greep op die bedrijven te versterken. Wij vinden net dat je er door het overheidsaandeel af te bouwen gezondere bedrijven van maakt, ze performanter maakt”, zegt Dedecker. 

epa

Hoeveel is dat waard? 13 miljard ongeveer

Los van die meer ideologische benadering, is er de mogelijke opbrengst van een verkoop. Al zal die niet mogen gebruikt worden om het gat in de begroting, nu op 17 miljard geraamd, dicht te fietsen. “Die financiële afweging speelt natuurlijk. Wij eisen dat de opbrengst van een verkoop van die bedrijven enkel gebruikt wordt voor de schuldafbouw. Het is echt niet de bedoeling om door de verkoop de rekening op korte termijn te doen kloppen. Daarin zijn we heel duidelijk”, zegt Dedecker.

Wat kan zo iets opbrengen? Tom Simonts, marktspecialist van Bolero.be, rekent snel even aan de huidige koers: “1,85 miljard voor Bpost, 6,4 miljard voor BNP Paribas en 4,7 miljard voor Belgacom. Bijna 13 miljard euro dus. Al moet je toch snel zo’n 5 procent van de marktprijs aftellen bij een verkoop. Reken dus op 12 miljard euro.” 

Verstandig om te verkopen? Misschien niet

Dat is dus een flink bedrag. Maar is het daarom financieel verstandig om te verkopen? “Wel, bij een verkoop moet je altijd kijken wat het alternatief opbrengt. Wat ga je met dat geld dat nu geen dividenden meer opbrengt doen”, zegt Simonts. “Op dit moment ‘kost’ de overheidsschuld ons zo’n 2 procent aan rente. Dus dat is wat je ‘wint’ als je de schuld afbouwt. Kijk je dan naar wat men verwacht van dividenden van die drie bedrijven de komende periode, dan ligt dat altijd veel hoger dan die 2 procent.” Simonts neemt er de ramingen van KBC bij: voor Bpost verwacht men een rendement van 6,8 procent, voor Belgacom een van 5,7 procent, voor BNP Paribas een van 3 procent. “Dat is wel duidelijk”, zegt Simonts. 

Vorig jaar verdiende de overheid 1,3 miljard aan de overheidsparticipaties, al moet je daarbij wel de Nationale Bank en de Loterij bijtellen, die goed zijn voor 494 miljoen en nog eens 114 miljoen euro. Voor 2015 verwacht het monitoringcomité 364 miljoen euro minder, vooral dalingen bij die Nationale Bank en de Loterij.

Dedecker reageert: “Natuurlijk speelt dat hoger rendement van de huidige participaties een rol. Maar vergeet niet dat dit ook risicobeleggingen zijn. En anderzijds, de rente op onze staatsschuld staat nu historisch laag, maar niemand zegt dat dat zo blijft. De afbouw van de staatsschuld is toch onze prioriteit.”

“Die Franse bank waar wij niets te zeggen hebben”

“Die eventuele verkoop van BNP Paribas moet wel verstandig gebeuren”, zegt Dedecker nog. “Niet zoals John Crombez (sp.a) enkele weken geleden, toen BNP in opspraak kwam, staan roepen dat we ‘moeten’ verkopen.” BNP kreeg een paar weken geleden een monsterboete van de Amerikaanse overheid, omdat ze het embargo tegen Sudan hadden geschonden en geld van Sudanese dictators hadden bijgehouden. Crombez reageerde toen zeer verontwaardigd en pleitte voor verkoop van de aandelen.

“Ja, dat is echt met de fanfare op kop het bos in gaan. Dat is de beste manier om bradeerprijzen te krijgen voor onze aandelen. Maar het is geen geheim dat wij geen voorstander zijn van een participatie in een Franse bank, waar we toch niets te zeggen hebben.”

Meer
Lees meer...