21 manieren waarop rijke mensen anders denken dan gewone

Binnen het jaar bezit de rijkste 1 procent effectief meer dan 50 procent van de rijkdom op aarde. Of: 1 procent van de mensen zal meer bezitten dan de 99 procent anderen. Steve Siebold interviewde de afgelopen jaren honderden van de rijkste mensen op aarde, en hij is ervan overtuigd dat ze zo rijk zijn geworden omdat ze anders denken dan wat hij de “gewone man” noemt. Dit zijn volgens hem de 21 manieren waarop rijke mensen anders denken dan “gewone”:

1. Gewone mensen zien geld als de wortel van alle kwaad. Rijke mensen geloven dat armoede de wortel van alle kwaad is.

“De gewone man is gehersenspoeld en gelooft dat geld niet gelukkig maakt. Rijke mensen weten dat geld hen wel gelukkig maakt.”

2. Gewone mensen zien egoïsme als een zonde. Rijke mensen zien het als een deugd.

“The rich go out there and try to make themselves happy. They don’t try to pretend to save the world. The problem is that middle class people see that as a negative––and it’s keeping them poor.”

3. Gewone mensen hebben een loterijmentaliteit. Rijke mensen niet.

Volgens Siebold neemt “de massa” een afwachtende houding aan en “rekent ze altijd op iemand anders” (God, de overheid, hun baas, zelfs hun partner). En: “It’s the average person’s level of thinking that breeds this approach to life and living while the clock keeps ticking away.”

4. Gewone mensen geloven in onderwijs en diploma’s. Rijke mensen in het verzamelen en aanschaffen of overnemen van specifieke kennis.

“De meeste rijken hebben zelfs geen diploma, en ze zijn rijk geworden omdat ze zaken geërfd of overgenomen hebben.” En: “De massa is overtuigd dat master’s degrees en doctoraten hen rijk gaan maken, maar mostly because they are trapped in the linear line of thought that holds them back from higher levels of consciousness…The wealthy aren’t interested in the means, only the end.”

5. Gewone mensen hebben heimwee naar de goeie oude tijd. Rijke mensen dromen van de toekomst.

“Self-made millionaires worden steenrijk omdat ze bereid zijn te geloven in zichzelf en in hun dromen en omldat ze ervan overtuigd zijn dat zij de toekomst maken. Mensen die voortdurend achterom kijken en geloven dat hun beste dagen al achter hen liggen worden niet rijk maar ongelukkig en depressief.”

6. Gewone mensen kunnen geld en emoties niet uit elkaar houden. Rijke mensen wel.

“Geld is voor gewone mensen eigenlijk iets als een extra emotie geworden. The world class sees money for what it is and what it’s not, through the eyes of logic. The great ones know money is a critical tool that presents options and opportunities.

7. Gewone mensen verdienen hun geld door dingen te doen die ze niet graag doen. Rijke mensen volgen hun passies.

“Mensen uit de middenklasse nemen werk aan dat ze eigenlijk niet graag doen omdat ze het geld nodig hebben en omdat ze op school en door de maatschappij geconditioneerd zijn dat je een fysieke of mentale inspanning moet doen om geld te verdienen. But one of the smartest strategies of the world class is doing what they love and finding a way to get paid for it.

8. Gewone mensen leggen de lat laag omdat ze schrik hebben om teleurgesteld te worden.

Iets wat echt rijke mensen niet hebben volgens Siebold omdat ze zo hard in zichzelf geloven dat de notie van teleurstelling hen vreemd is.

9. Gewone mensen geloven dat je iets moet DOEN om rijk te worden. Rijke mensen geloven dat je iemand moet ZIJN om rijk te worden.

“Dat is bijvoorbeeld waarom iemand als Donald Trump zich zonder problemen voor negen miljard in de schulden durft steken en er daarna rijker dan tevoren weer uitkomt”, meent Siebold. “Terwijl de massa erop gefixeerd is om dingen te doen en daar directe resultaten van verwacht, weten echt rijke mensen dat het meer om een mentaliteit draait.” Of: “What do I have to do to get rich? Be the type of motherfucker that gets rich“.

10. Gewone mensen geloven dat je geld nodig hebt om geld te verdienen. Rijke mensen geloven in het gebruiken van geld van andere mensen.

“De rijken hebben er geen complexen over om het geld van anderen te gebruiken om hun eigen dromen waar te maken”, volgens Siebold. “Ze weten dat solvabel zijn niet echt relevant is. Het gaat om durven.”

11. Gewone mensen geloven dat de economie en de markten gedreven worden door logica en strategie. Rijke mensen weten dat ze gedreven worden door emotie en hebzucht.

Of zoals Siebold het verwoordt:  “The rich know that the primary emotions that drive financial markets are fear and greed, and they factor this into all trades and trends they observe. This knowledge of human nature and its overlapping impact on trading give them strategic advantage in building greater wealth through leverage.”

12. Gewone mensen leven boven hun stand. Rijke mensen leven onder hun stand.

Het idee hier is volgens Siebold: “Get rich so you can afford to”. Hij geeft wel toe dat het niet bewust is, maar dat het komt omdat de rijken nu eenmaal zoveel geld hebben dat ze het niet gespendeerd krijgen.

13. Gewone mensen leren hun kinderen overleven. Rijke mensen leren hun kinderen rijk(er) worden.

Volgens Siebold peperen rijke ouders hun kinderen al van jongs af aan in dat de wereld bestaat uit “haves” en “have-nots”. Volgens hem heeft dat niks met elitarisme te maken, maar wel met realisme: “People say parents are teaching their kids to look down on the masses because they’re poor. This isn’t true. What they’re teaching their kids is to see the world through the eyes of objective reality––the way society really is. If children understand wealth early on, they’ll be more likely to strive for it later in life.”

14. Gewone mensen krijgen stress van geld. Rijke mensen vinden rust in geld.

“De reden dat rijke mensen steeds meer verdienen is omdat ze niet bang zijn om toe te geven dat je met geld ongeveer alle problemen kan oplossen. De middenklasse ziet geld als een noodzakelijk kwaad. The world class sees money as the great liberator, and with enough of it, they are able to purchase financial peace of mind.”

15. Gewone mensen worden liever geamuseerd, de rijken geïnformeerd.

Dat lijkt haaks te staan op wat hij eerder zei over diploma’s en onderwijs, maar volgens Siebold is dat niet het geval: “While the rich don’t put much stock in furthering wealth through formal education, they appreciate the power of learning long after college is over.” Volgens hem blijkt dat onder meer wanneer je door de huizen van de superrijken wandelt die hij interviewde: die staan vol boekenkasten.

16. Gewone mensen zien rijken als snobs. Rijke mensen zien zich als mensen die zich omringen met mensen die denken zoals zijzelf.

“De negatieve mentaliteit rond geld vergiftigt de middenklasse”, meent Siebold, “en zorgt ervoor dat de rijken elkaar opzoeken. In de ogen van de gewone man is dat snobisme, maar dat is gewoon een manier voor de middenklasse om zichzelf beter te doen voelen over het feit dat ze maar middelmatig is.”

17. Gewone mensen zijn bezig met (be)sparen. Rijke mensen met verdienen.

“De massa is zo gefocust op kortingsbonnetjes knippen en spaarzaam leven dat ze niet bezig kan zijn met het uitproberen van andere kansen.”

18. Gewone mensen durven geen risico’s nemen.

Rijke mensen snappen volgens Siebold dat “het onvermijdelijk is dat je af en toe geld aan iets verliest, maar dat er dat niet toe doet, want they will aways be able to earn more.”

19. Gewone mensen houden van comfort. Rijke mensen vinden comfort in onzekerheid.

“Physical, psychological, and emotional comfort is the primary goal of the middle class mindset. World class thinkers learn early on that becoming a millionaire isn’t easy and the need for comfort can be devastating. They learn to be comfortable while operating in a state of ongoing uncertainty.”

20. Gewone mensen verbinden geld en gezondheid niet aan elkaar. Rijke mensen weten dat geld gezondheid kan kopen.

Dat gezondheidszorg er voor iedereen is, is volgens Siebold een illusie en rijke mensen beseffen dat niet alleen, ze accepteren het ook en plukken er de vruchten van.

21. Gewone mensen denken dat er een keuze gemaakt moet worden tussen familie en carrière. Rijke mensen weten dat je beide kan hebben.

“De massa is gehersenspoeld om te geloven dat je het ene moet opofferen aan het andere. The rich know you can have anything you want if you approach the challenge with a mindset rooted in love and abundance.”