Ben Weyts, de kat, de dierenarts en de ingenieur

Ben Weyts, de kat, de dierenarts en de ingenieur

Het is duidelijk dat het forum van dierenartsen een probleem heeft met de nieuwe wet van Ben Weyts om katten bij particuliere verhandeling verplicht te laten steriliseren/castreren. Dierenartsen beroepen zich op hun vakkennis. Vandaar even een ingenieursbenadering in de vorm van een wiskundig bewijs. Is de nieuwe wet goed? In het bewijs doe ik gewoon 1 voorstel om beide werelden te verzoenen. Misschien naïef. Maar wel een poging.

Gegeven

Gegeven1 is dat er effectief een enorme overpopulatie is aan katten. Dat leidt tot aanvoer naar het asiel van grote hoeveelheden katten. Die daar dan gesteriliseerd/gecastreerd moeten worden vooraleer hopelijk een nieuwe eigenaar te vinden.

Gegeven2 omtrent de wetgeving:

Geen enkele kat mag het asiel verlaten zonder gechipt/geregistreerd en gecastreerd/gesteriliseerd te zijn. Daar komt nu bij dat dit ook naar het niveau van de particulier wordt uitgebreid. Iedereen die voortaan een kat wenst te verhandelen zal voorafgaandelijk de kat moeten laten steriliseren/castreren en laten voorzien van chip/registratie. Verhandelen bevat ook ruilen/weggeven. Het hoeft niet betalend te zijn. Sterilisatie moet gebeuren voor de leeftijd van 6 maanden. Dit is wanneer kat vruchtbaar wordt.

Bovendien heeft ook de eigenaar van de kat een verantwoordelijkheid als hij toch merkt dat zijn kat nog niet is geregistreerd/gesteriliseerd/gecastreerd. Al ligt verantwoordelijkheid in eerste instantie bij verkoper/verhandelaar. Stel dat je een kat vindt. Als je als nieuwe eigenaar die kat wilt houden, moet je zelf zorgen voor bovenstaande acties (registratie/sterilisatie/castratie). Al is dit misschien ten gevolge wetsovertreding verkoper/verhandelaar of persoon die kat dumpte.

Er geldt wel een uitzondering voor verhandeling van katten naar een nieuwe erkende fokker. Daar geldt enkel plicht tot registratie/chip, maar uiteraard niet plicht tot sterilisatie/castratie. Anders kun je niet verder fokken.

Te bewijzen: is dit goed of niet?

Gaia en minister van dierenwelzijn Ben Weyts zijn pro. Anders zou hij de wet niet invoeren natuurlijk. Er blijkt een grote polemiek te zijn met de dierenartsen die dit verkeerd vinden.

Argumentatie contra de wet aangeleverd door wereld dierenartsen (inspiratie gevonden op basis van antwoorden op een facebook post van mezelf-zie onder):

1) Emotioneel element: de NVA is er in betrokken, wat de zaken altijd wat op scherp stelt

2) Als enkel erkende kwekers katten verhandelen dreigen we in een zelfde scenario te belanden als bij honden. Risico op broodfok, risico op import uit Oostbloklanden. Met meer ziekten en afwijkingen tot gevolg.

3) Reductie van genetische diversiteit, gerelateerd aan punt2.

4) Het is niet waar dat dierenartsen er broodwinning mee verliezen. Sterilisatie moet sowieso door dierenartsen gebeuren. Duurdere katten (omdat je ze bij erkende fokker moet kopen) zal leiden tot meer zorg voor de kat. Wat je veel betaalde wil je niet kwijt… Wat juist wel tot meer inkomsten leidt. Dus niet waar dat dierenartsen tegen wet zijn omwille van verlies broodwinning. En de ziekten en afwijkingen gerelateerd aan bullet2 zullen ook leiden tot meer inkomsten.

5) Waarom niet gefaseerd werken: wel verplichte registratie/chip voor ze verhandeld worden, maar enkel verplichte sterilisatie van uit asiel of wanneer gevonden. Gepaard gaande met sensiblisering tot nut sterilisatie.

6) Is heel drastische manier om snel van asielkost af te raken

7) Verlies intimiteit; katje kunnen krijgen van familieleden of vrienden

8) Er zijn stemmen die zeggen dat vroege sterilisatie een hoger risico inhoudt.

9) Mogen er dan geen zwerfkatten meer zijn? Moet elk levend wezen een menselijke eigenaar hebben? Dit weer met link aan genetische diversiteit (de capriolen van de lonely wolf)

10) Neiging tot criminaliteit: toch dumpen kittens omdat je verplichte kost niet wenst te betalen. Net de mensen die wet omzeilen hebben nog vruchtbare katten. Stimulatie ondergronds circuit.

Argumentatie pro de wet:

1) Er is nood aan een drastische actie. Temeer door het feit dat het probleem acuut en dringend is.

2) Het is een objectief feit dat er momenteel heel veel katten in het asiel belanden

3) Ook Gaia is voorstander, en Gaia kun je toch niet van politieke kleur verdenken. Al zijn dierenartsen ook sceptisch over Gaia.

4) Door de verplichte sterilisatie door verhandelaar/verkoper, zullen meer katten vroeg gesteriliseerd worden. En doordat dit maar na een bepaald aantal weken kan, dwingt dit de fokker om de katjes langer bij hun moeder te houden. Wat belangrijk schijnt, katjes moeten langer dan hondenpuppies bij hun moeder blijven. En veel ziekten bij katten zijn stress gerelateerd. Langer bij moeder betekent minder stress. Bovendien wordt probleem aan bron aangepakt: van waar pas geboren kat vertrekt

5) Als je in toekomst enkel bij erkende fokkers terecht kan, zul je ook meer moeten betalen voor je kat, wat een nadeel is. Maar voordeel is dat je dan bewuster een kat koopt. Als je meer voor iets moet betalen, zul je er ook duurzamer mee omgaan.

6) Er wordt al dan niet terecht gesuggereerd-hoewel dierenartsen dit tegenspreken-dat er belangenvermenging is. Dat dierenartsen voor hun broodwinning vrezen. Hoewel de dierenartsen zelf dit ten stelligste ontkennen. Maar dan zouden ze aldus de verdedigers van de wet, ook sterilisaties aan kostprijs kunnen aanbieden. Dit als heel duidelijk signaal, wat ze ook niet doen.

7) Iemand die pas geboren katjes niet wil en niet kwijtraakt, zal ze misschien sowieso ongesteriliseerd dumpen, met of zonder de wet. De extra kostprijs voor sterilisatie, zal dit maar in beperkt aantal gevallen extra stimuleren.

8) Minder katten leidt tot minder geboorten: probleem aanpakken aan de bron (bij verkoper/verhandelaar) is in algemeen goede methode

Bewijs

Wat hebben we nu bewezen? Ik geloof persoonlijk niet dat minister van dierenwelzijn Ben Weyts bewust slechte bedoelingen heeft. Idem voor Gaia. En ik geloof ook niet dat elke dierenarts aan zijn eigen broodwinning denkt. Al is brood in deze context een zeer gevaarlijk woord.

Persoonlijk is mijn (ingenieurs)mening na het afwegen van gegeven en te bewijzen:

Het belangrijkste negatieve en frustrerende punt lijkt mij het verlies van de mogelijkheid dat een katje overal kan geboren worden. En dat je een pas geboren katje krijgt van mensen die je goed kent. Misschien moeten we de wet van Ben Weyts wel behouden maar hem wat “finetunen” op dit vlak door bijvoorbeeld volgende maatregelen:

1) Het faciliteren van het statuut van fokker. De drempel niet te hoog maken om zelf mensen toe te laten fokker van katten te worden

2) In dit verband zouden we bijvoorbeeld ook volgende maatregel kunnen invoeren (een los ideetje): Stel dat je als hobbykweker op kleine schaal een kat/kater wilt om mee te fokken. De nieuwe wet zou moeten toelaten dat je dan een bepaalde eenmalige som betaalt aan de staat. Dit als je toch een niet gesteriliseerde/gecastreerde kat/kater wenst te krijgen van de voormalige eigenaar (uitzondering op algemene wet). Maar per kat/kater die je dan zelf gesteriliseerd/gecastreerd verhandelt aan jouw klanten, krijg je een deel van die som terug. Na x katten verhandeld te hebben heb je de instapkost van de kat waarmee je fokt terug verdiend. Op die manier worden mensen ontmoedigd die liegen over feit dat ze willen fokken. Om de sterilisatiekost te ontlopen (in perverse afspraak met fokker). Anderzijds maakt dit het voortbestaand van de hobbyfokker op kleine schaal mogelijk. Zonder het volledig te verplaatsen naar (mogelijks afstandelijke) rasfokkers. Want dat is ook het voor mij belangrijkste argument tegen dat ik hoorde.

Zo combineren we de controle op kattenpopulatie met de genetische diversiteit en het behoud van het familiale aspect bij fokken van katten.

Misschien zie ik iets over het hoofd. Dan ben ik gezakt voor deze wiskundetoets. Wat ook niet het ergste is dat er bestaat in het leven. Als het maar tot iets moois leidt. Of andere op dit gebied meer vakkundig onderlegde mensen of mensen uit de politiek op een nieuw idee brengt. Zoals het zo vaak gaat in het leven.

Cato

Tot slot even opmerken dat ik het überhaupt een zeer onaangename ervaring vond om mijn katje Cato te laten steriliseren. Dat kan mijn vrouw getuigen. Een tol die we allemaal moeten betalen voor domesticatie. Ik heb altijd al gevonden dat we iets wezenlijks van katten en honden afnemen door hen het recht op voortplanting al in de kiem te ontnemen. Dit is toch ook in ons leven belangrijk? Al zegt elke deskundige dat die dieren dat niet beseffen en minstens zo gezond en gelukkig zijn. Maar bij mij persoonlijk blijft dat iets wrangs. Hier gaat het over een gevoel, geen wetenschap. Maar – versta me niet verkeerd- in geval van katten die per definitie vrij rondlopen, kunnen we bijna onmogelijk buiten sterilisatie/castratie. Maar honden, die we wel in oog kunnen houden, wens ik persoonlijk alleen om medische redenen te steriliseren.

Vind je het geen mooie foto, mijn kat Cato bij haar mama?

Gesponsorde artikelen