De VS anno 2017 zet weer een stap achteruit: anti-discriminatiewet geldt niet voor homo’s

De VS anno 2017 zet weer een stap achteruit: anti-discriminatiewet geldt niet voor homo’s

De Civil Rights Act, de antidiscriminatiewet uit 1964, was een mijlpaal in de wetgeving van de Verenigde Staten. Daarin staat dat discriminatie op basis van ras, kleur, religie, sekse of herkomst verboden is. Maar het Amerikaanse ministerie van Justitie schrijft nu in de brief aan de rechtbank dat homoseksualiteit daar niet onder valt. En dat holebi’s discrimineren dus eigenlijk gewoon mag.

De timing is opvallend: enkele uren nadat president Trump heeft gezegd dat transgenders wat hem betreft niet meer welkom zijn in het leger, mengde het Amerikaanse ministerie van Justitie zich inhoudelijk in een rechtszaak over de bescherming van homoseksuele werknemers.

Het ministerie schrijft in een brief aan een federale rechtbank in New York dat de anti-discriminatiewet uit 1964 niet geldt voor werknemers die vanwege hun geaardheid worden ontslagen. Dat is in tegenspraak met het beleid van de commissie voor gelijke kansen op de werkvloer, die onder president Obama juist bepaalde dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid verboden was.

“Interpretatie”

Die commissie stuurde in dezelfde rechtszaak een eigen brief aan de rechtbank, met de strekking dat de wet uit 1964 wel geldt voor homoseksuele werknemers. Het ministerie van Justitie zei daarover dat de commissie “niet spreekt voor de Verenigde Staten”.

Het gaat om de interpretatie van de Civil Rights Act, de antidiscriminatiewet uit 1964. Daarin staat dat discriminatie op basis van ras, kleur, religie, sekse of herkomst verboden is. Het departement van Justitie schrijft nu in de brief aan de rechtbank dat “het Amerikaanse Congres sindsdien nooit heeft besloten dat homoseksualiteit daar ook onder valt”.

Het ministerie voegt daaraan toe dat “het niet aan rechtbanken is om daar verandering in te brengen, maar dat dat een zaak is van de politiek”.

Rechtzaak

De brief is geschreven naar aanleiding van de zaak van een skydiving-instructeur uit Long Island die in 2010 werd ontslagen. Vlak voor hij een tandem-sprong deed met een vrouwelijke leerling vertelde hij haar “ter geruststelling” dat hij homo was. Na een klacht van haar man werd de instructeur ontslagen.

De instructeur stapte naar de rechter en beriep zich op de Civil Rights Act. De rechter stelde hem in het ongelijk, met als argumentatie dat homoseksualiteit niet onder die wet valt. De zaak dient nu in hoger beroep.

Belangengroepen van homo’s en andere lhbt-groepen hebben geprotesteerd tegen de brief, die in tegenspraak zou zijn met eerder beleid en uitspraken van federale rechters. Trump en zijn regering zouden actief aanzetten tot discriminatie van mensen.

Viagra

Trump kwam eergisteren opeens met de bombshell dat hij transgenders wil gaan bannen uit het leger. Voormalig president Obama had juist een begin gemaakt met het toelaten van transgenders in het leger. Volgens Trump moet dat hele proces worden gestopt omdat de medische kosten van transgenders in het leger te hoog zijn.

Maar het ministerie van Defensie heeft de kosten van transgenders in het leger onderzocht, en die blijken juist heel laag te zijn: tussen de 2,5 tot 8 miljoen dollar liggen. Het totale gezondheidszorgbudget van het leger is 6 miljard dollar. Om te vergelijken: het Amerikaanse leger geeft per jaar al 41 miljoen dollar uit aan viagrapillen.

Sinds Obama’s pleidooi om op kwaliteiten en capaciteiten te letten in plaats van seksualiteit en geslacht, zijn er duizenden militairen uit de kast gekomen als transgender.

Gesponsorde artikelen