Fout parkeren? Meteen een GAS-boete aan je been!

De GAS-boetes rukken op. Fout parkeren zal binnenkort leiden tot een snelle, dure GAS-boete, in plaats van een klassieke, trage aanpak via het parket. De aanpak levert steden en gemeenten vooral veel geld op. In Mechelen is men er al mee bezig, en wil men dit liefst 1,5 miljoen euro mee binnenhalen. Andere steden en gemeenten zullen volgen. 

Het is wat ironisch: op voorziene parkeerplaatsen parkeren, maar geen parkeerticket nemen, levert vaak een retributie op. Aan die boetes, die meestal door een autonome parkeerbedrijf worden geïnd, is niet makkelijk te ontkomen. Je krijgt snel een vraag om betaling in de bus en indien dat niet gebeurt, krijg je aanmaningen of erger op je dak. 

Manifest fout parkeren op pakweg een voetpad, fietspad op verboden zone, wat in principe een ergere inbreuk is, heeft een kleinere pakkans. Die boetes worden immers uitgedeeld door het parket. Maar het gerecht maakt van die kleine overtredingen zeker niet haar prioriteit: wie niet betaalt, komt veel makkelijker weg dan bij retributies. 

Mechelen gaat voor de snelle bestraffing

Mechelen verandert daarop drastisch van koers: “We stelden vast dat we te weinig grip hadden op voertuigen die waren geparkeerd op plaatsen waar dat verboden is”, zo citeert De Standaard Yves Bogaerts, de korpschef van politiezone Mechelen-Willebroek. “Tegen bestuurders die de regels over betalend parkeren overtraden, konden we efficiënt optreden. Zij krijgen retributies. Maar dat was veel minder het geval voor voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd waren.”

Mechelen kan dat doen, omdat de wet op de GAS-boetes sinds 1 juli veranderd is. Die regelt sinds deze zomer de snellere bestraffing van bestuurders die fout parkeren. Verwacht wordt dat na Mechelen nog een pak steden en gemeenten gaan volgen. De boetes zijn niet van de poes: parkeren op een stoep kost 110 euro, op een overweg maar liefst 300 euro. 

Iedereen kan die boete geven: politie, gemeentelijke ambtenaren en parkeerwachters

In plaats van boetes te innen via het parket en de FOD Financiën, dat dan via het Verkeersveiligheidsfonds het geld doorstort naar de steden en gemeenten, doen de steden met een GAS-boete alles zelf. En een pak meer mensen kunnen die boetes uitschrijven: de politie, maar ook de gemeentelijke ambtenaren en de werknemers van een autonoom parkeerbedrijf. 

Mechelen heeft er al een stevige melkkoe van gemaakt: 1,6 miljoen euro. Wie bijvoorbeeld onterecht een autoluwe straat inrijdt, krijgt via de camera’s en nummerplaatherkenning meteen een boete. Korpschef Bogaerts stelt dat hij ongeveer 70.000 dossiers extra over foutparkeren of overtredingen in de autoluwe zone zal binnenrijven. Alle centrumsteden hebben soortgelijke plannen. Binnenkort dus een GAS-boete bij foute handelingen in de stad.