Gras eten en 4 andere bizarre godsdienstige rituelen

Mensen doen rare dingen voor hun geloof, zoveel is zeker. Vandaag kwamen we te weten dat een Zuid-Afrikaanse predikant zijn volgelingen gras doet eten, zogezegd om dichter bij God te komen. En dat is zeker niet het enige.

1. Gras eten

Gras eten is ongetwijfeld wel een van de bizarste dingen die we al ooit gehoord hebben. Nochtans is het voor predikant Lesego Daniel van het Rabboni Centre Ministries de normaalste zaak van de wereld. Volgens hem kunnen mensen alles eten om hun lichaam te voeden en overleef je op wat je zelf kiest. Ook gras dus.

Lesego’s volgelingen vertrouwen hem blindelings en geloven in zijn aanpak, ook al moeten ze allemaal naar het toilet spurten om het gras weer uit te braken. De 27-jarige Doreen Kgatle beweert zelfs dat ze genas na een beroerte van twee jaar geleden. “Ik kon niet meer lopen, maar na het eten van het gras – zoals de predikant zei – kreeg ik terug kracht en een uur later kon ik weer lopen”, vertelde ze aan South Africa’s Times Live. Juist ja.

Gras eten is overigens niet het enige wat de predikant doet. Hij trapt en stampt ook op zijn volgelingen om “hen te helpen”.

Facebook / Rabboni Centre Ministries
Facebook / Rabboni Centre Ministries

2. Een pastavergiet op het hoofd zetten

Ook speciaal: de kerk van het Vliegende Spaghettimonster, ook bekend als het pastafarianisme. Die religie werd in 2005 in het leven geroepen om de onzinnigheid van het creationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen. De religie wordt vooral beschouwd als een parodie op het geloof, maar de aanhangers – of pastafaristen – presenteren zichzelf wel als echte gelovigen. Met echte gewoontes, zoals … het dragen van een pastavergiet op hun hoofd. Echt waar.

Er zijn al een aantal jaar berichten van aanhangers die wel of niet met een pastavergiet op hun identiteitskaart mochten staan, terwijl een Amerikaanse aanhanger deze week de eed aflegde met het bizarre voorwerp op zijn hoofd. Moet kunnen?

Getty Images
epa

3. Speciaal ondergoed dragen

Volwassen mormonen dragen dan weer speciaal ondergoed voor hun geloof: tempelonderkleding of mormonenondergoed. Na hun eerste bezoek aan de tempel – waarbij ze onder ander een heilige ceremonie ondergaan – wordt het speciale ondergoed dag en nacht gedragen onder de kleren, dicht bij hun huid. Het is een teken van de heilige beloften die ze in de tempel aan hun god deden. Niet-mormonen noemen het ondergoed soms ‘magisch ondergoed’, maar volgens de mormonen is dat een misleidende term. Eén ding is wel zeker: sexy kan je het niet noemen.

4. Giftige slangen oppakken

Binnen de pinksterbeweging heb je een kleine, maar opvallende stroming die het oppakken en bezweren van giftige slangen beschouwt als een demonstratie van het geloof en de almacht van God. Daarvoor baseren de aanhangers zich op teksten uit de evangeliën, waarin Jezus onder andere zegt dat hij gelovigen de macht geeft om slangen op te pakken en te vertrappelen.

Ongevaarlijk is de praktijk – snake handling genoemd – natuurlijk niet, er stierven zelfs al verschillende predikanten na een giftige slangenbeet. In het zuiden van de Verenigde Staten blijft de 100 jaar oude traditie echter verder leven. Hoewel het in sommige staten verboden is, zien de predikanten het als hun goed recht. “Als de geest van God zegt dat ik een slang moet oppakken, dan heb ik daar als Amerikaan recht op. Voor mij is het oppakken van een slang hetzelfde als een katholiek die wijn drinkt”, aldus Jamie Coots aan CNN. Als je het zo bekijkt…

5. Snijden in voorhoofd

Voor sjiieten is het rouwen Muharram een erg belangrijk religieus ritueel. Tijdens die periode van tien dagen wordt herdacht dat Hoessein, de kleinzoon van Mohammed, vermoord werd. In landen als Irak en Bahrein is dit ritueel wijdverspreid. Op de tiende dag, matam genoemd, vindt het ceremoniële kloppen op de borst plaats, als teken van rouw voor de overledenen. Sommige aanhangers gaan echter een stap verder: zij gebruiken messen of zelfs zwaarden om in hun voorhoofd te snijden, waardoor het bloed vaak over hun gezicht en borst stroomt. Brrr.

Getty Images
Uiteraard blijft het niet bij deze vijf voorbeelden. Nog meer bizarre rituelen kan je onder andere hier, hier en hier vinden.