Het grootste probleem van de Belgische arbeidsmarkt is niet de werkloosheid maar de inactiviteit

De actuele cijfers van Statbel, gemeld door La Libre, legt (opnieuw) een pijnpunt van België bloot. Op een totale arbeidsmarkt van 6.704.000 mensen zijn er 1.667.000 inactieven. Het gaat hier niet om werklozen, maar om mensen die een ziekte-uitkering, vervroegd pensioen of een integratietegemoetkoming (OCMW) ontvangen.

Het hoge aantal inactieven is voornamelijk een Waals probleem. In Wallonië loopt dat aantal op tot 605.000. Daarvan zijn er 130.000 mensen werkloos. In een studie uit maart 2021 probeerde Randstad deze Belgische eigenaardigheid te begrijpen. “België heeft een hoog percentage (6,4 procent) inactieven als gevolg van ziekte en/of een handicap. Het Europese gemiddelde is 4,3 procent”, aldus Randstad. De kloof is in de afgelopen tien jaar gegroeid van 0,7 tot 2,1 procent.

Volgens deze studie is het verkeerd om te stellen dat het hoge aandeel inactieven het gevolg is van de vergrijzing. Randstad stelt namelijk vast dat er net meer inactieven zijn in landen met een relatief jonge bevolking. Dat valt ook op in ons land, waar de bevolking in het zuiden en het centrum jonger is dan in het noorden.

De studie weerlegt ook de stelling dat een activeringsbeleid werklozen in een ander regime zou duwen. “In Europa is de werkloosheid veel sterker gedaald dan het aandeel zieken en gehandicapten is gestegen”, zegt Randstad. De HR-dienstverlener merkt wel op dat het ziekte- en invaliditeitsstelsel in ons land veel toegankelijker is dan in andere landen.

De studie concludeert: “Door de combinatie van een benedengemiddelde werkgelegenheidsgraad met een bovengemiddelde ziekte- en arbeidsongeschiktheidsgraad is België een vrij uniek geval in Europa.”

Werkgelegenheidsgraad

De werkgelegenheidsgraad bedroeg vorig jaar 65,2 procent in Wallonië, 62,2 procent in Brussel en 75,3 procent in Vlaanderen. Dat betekent dat er tussen Vlaanderen en Wallonië een verschil is van 10 procentpunten. De kloof met Wallonië en Brussel is sinds de jaren tachtig steeds groter geworden. Vlaanderen doet het overigens 3 procent beter dan het Europees gemiddelde.

Volgens Philippe Defeyt, econoom bij het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, kan de jongere demografie een 1 procent lagere werkgelegenheidsgraad in Wallonië verklaren. Bij de arbeidsparticipatie wordt er overigens geen onderscheid gemaakt tussen deeltijds en voltijds werk. De deeltijdse arbeid ligt echter hoger in Vlaanderen, namelijk op 18 procent tegenover 15 procent in Wallonië.

Maar zoals we hebben gezien, is het aantal werklozen beperkt in vergelijking met het aantal inactieven. Het is net op deze groep mensen dat Vivaldi zich moet concentreren om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken, de doelstelling van deze regering.

(ns, lb)

Meer
Lees meer...