Hoe krik je de economie op? Met drugs en prostitutie

Het klinkt als een grap, maar de Italianen zijn echt wel van plan om vanaf september de inkomsten van de prostitutie, de drugshandel en de wapensmokkel in het land bij het bruto binnenlands product (bbp) te tellen. Maar het is niet zo belachelijk als je denkt, deze zet doet de Italiaanse economie met minstens 1,3 procent groeien.

Volgens een schatting van de Italiaanse Centrale Bank uit 2012 heeft de criminele economie in het land een waarde van 170 miljard euro, ongeveer 11 procent van het Italiaanse bbp uit datzelfde jaar. Als die schatting klopt, zal het Italiaanse bbp een serieuze sprong vooruit maken als de illegale activiteiten er in september worden bijgeteld. Zonder die maatregel zou de Italiaanse economie dit jaar slechts met 0,5 procent groeien, terwijl de groei nu op minstens 1,3 procent wordt geschat.

Eurostat

De maatregel moet ervoor zorgen dat de Italianen voldoen aan de Europese regels in verband met schulden. Die regels zeggen dat het begrotingstekort van een Europese lidstaat niet meer dan 3 procent van het bbp mag bedragen. Door de inkomsten van illegale activiteiten bij het bbp te tellen, wordt dat cijfer natuurlijk groter, waardoor het land meer geld kan uitgeven zonder dat het die 3 procent overschrijdt. Het is wel de vraag hoe die illegale inkomsten berekend gaan worden.

Het moet van Europa

Nu moet je niet denken dat de Italianen dit trucje zelf bedacht hebben. Nee hoor, het is eigenlijk een Europese verplichting. In 2013 besliste het Europese parlement immers dat lidstaten in de toekomst bepaalde illegale activiteiten in hun bbp moeten opnemen. Op die manier kunnen de economieën van de verschillende lidstaten beter met elkaar vergeleken worden en kan het budget van de Europese Unie op een eerlijkere manier verdeeld worden.

In Nederland zijn prostitutie en druggebruik bijvoorbeeld wel legaal, waardoor ze automatisch bij het bbp worden geteld, wat oneerlijk is ten opzichte van landen waar die activiteiten niet getolereerd worden.

Bronnen: Quartz, The Daily Telegraph, Businessweek, Bloomberg